KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Publications 2000

NIDI's research findings are published in external national and international journals, books and reports. This page presents an overview of all external publications in the year 2001.

Articles in journals covered by the (Social) Science Citation Index

Henkens, K. (2000),
Supervisors' attitudes about the early retirement of subordinates. Journal of Applied Social Psychology 30 (4): 833-852.
Imhoff, E. van & N. Keilman (2000),
On the quantum and tempo of fertility: comment. Population and Development Review 26 (3): 549-553. [pdf]
Joung, I.M.A., A.E. Kunst, E. van Imhoff & J.P. Mackenbach (2000),
Education, ageing, and health: to what extent can the rise in educational level relieve the future health (care) burden associated with population ageing in the Netherlands. Journal of Clinical Epidemiology 53 (9): 955-963. [pdf]
Mostafa, G. & J.K. van Ginneken (2000),
Trends and determinants of mortality in the elderly population of Matlab, Bangladesh. Social Science & Medicine 50 (6): 763-761. [pdf]
Poppel, F. van (2000),
Children in one-parent families; survival as an indicator of the role of the parents. Journal of Family History 25 (3): 269-290. [pdf]
Poppel, F. van (2000),
Long-term trends in relative health differences between men and women. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology 93 (2): 119-122. [pdf]
Solinge, H. van, E. Walhout & F. van Poppel (2000),
Determinants of institutionalization of orphans in a nineteenth-century Dutch town. Continuity and Change 15 (1/2): 139-166. [pdf]
Wissen, L. van (2000),
A micro-simulation model of firms: applications of concepts of the demography of the firm. Papers in Regional Science 79 (2): 111-134 [pdf]
Wolleswinkel-van den Bosch, J.H., F.W.A. van Poppel, C.W.N. Looman & J.P. Mackenbach (2000),
Determinants of infant and early childhood mortality levels and their decline in the Netherlands in the late nineteenth century. International Journal of Epidemiology 29 (6): 1031-1040. [pdf]

Articles in edited books and in other refereed scientific journals

Alam, N., S. Saha & J.K. van Ginneken. (2000),
Determinants of divorce in a traditional muslim community in Bangladesh. Demographic Research 3 (4): 19 p.
Beets, G. & N. van Nimwegen (2000),
Population issues in the Netherlands. Review of Population and Social Policy 9: 87-117. [pdf]
Ekamper, P., J. Fóti, K. Henkens & K. Miltényi (2000),
Ageing and the labour force, social security, and retirement. In: G. Beets & K. Miltényi (eds.), Population ageing in Hungary and the Netherlands: a European perspective. Amsterdam: Thela Thesis Publishers, p. 201-223. [pdf]
Gaag, N. van der, E. van Imhoff & L. van Wissen (2000),
Internal migration scenarios and regional population projections for the European Union. International Journal of Population Geography 6 (1): 1-19. [pdf]
Imhoff, E. van (2000),
Demographic backgrounds: what is population ageing? In: G. Beets & K. Milt??nyi (eds.), Population ageing in Hungary and the Netherlands: a European perspective. Amsterdam: Thela Thesis Publishers, p. 21-28.
Jong Gierveld, J. de (2000),
Twinning demography and the social sciences. In: Z. Pavlík (ed.), Position of demography among other disciplines. Prague: Department of demography and geodemography, Charles University in Prague, p. 69-72.
Jong Gierveld, J. de & A. Klinger (2000),
Socio-demographic characteristics of aged populations: marital status. In: G. Beets & K. Miltényi (eds.), Population ageing in Hungary and the Netherlands: a European perspective. Amsterdam: Thela Thesis Publishers, p. 83-93.
Jong Gierveld, J. de & Á. Utasi (2000),
Socioeconomic characteristics of aged populations: family composition and financial resources. In: G. Beets & K. Miltényi (eds.), Population ageing in Hungary and the Netherlands: a European perspective. Amsterdam: Thela Thesis Publishers, p. 129-139.
Józan, P., K. van der Velden, J. van Ginneken, E. Gárdos & A. Bosch (2000),
Ageing, mortality, morbidity and health care. In: G. Beets & K. Miltényi (eds.) Population ageing in Hungary and the Netherlands: a European perspective. Amsterdam: Thela Thesis Publishers, p. 225-248
Knipscheer, K., P. Dykstra, Á. Utasi & L. Cxeh-Szombathy (2000),
Ageing and the family. In: G. Beets & K. Miltényi (eds.), Population ageing in Hungary and the Netherlands: a European perspective. Amsterdam: Thela Thesis Publishers, p. 181-199.
Spaan, E. (2000),
Les migrations internationales en Asie. Revue Européenne des Migrations Internationales 16 (1): 11-35.
Tabeau, E. (2000),
Cultural factors as determinants of mortality in demography. In: I. Kotowska (ed.), Demographic developments in Poland in the 1990s in the perspective of the second demographic transition. Monographs of the Warsaw School of Economics, Warsaw: Warsaw School of Economics.
Wissen, L. van (2000),
Case study: the Netherlands. In: A. Punch & D. Pearce (eds.), Europe's population and labour market beyond 2000, Vol. 2. Country case studies. Strasbourg: Council of Europe Publishing, p. 85-98.
Wister, A. & P.A. Dykstra (2000),
Formal assistance among Dutch older adults: An examination of the gendered nature of marital history. Canadian Journal on Aging / Revue Canadienne du Viellissement 19 (4): 508-535.

Articles in other (national) journals and books

Beets, G. (2000),
Veroudering in Europa: demografische ontwikkelingen. Europa Periodiek 17 (1): 2-4.
Dalen, H.P. van & K. Henkens (2000),
Hoe prikkelbaar is de oudere werknemer? Economisch-Statistische Berichten 85 (4248): 243-245. [pdf]
Dykstra, P.A. (2000),
Diversiteit van ouderen naar etnische herkomst is gering; Gerongrafiek. Geron 2 (3): 42.
Dykstra, P.A. (2000),
Online publiceren of creperen? Mens en Maatschappij 75 (3): 174-175.
Dykstra, P.A. (2000),
Veranderingen in de laatste levensfase: een cohortanalyse. Geron 2 (2): 30-38.
Dykstra, P.A. & T. Fokkema (2000),
Partner en kinderen: belemmerend of bevorderend voor beroepssucces? Beroepsmobiliteit van mannen en vrouwen met verschillende huwelijks- en ouderschapscarrières. Mens en Maatschappij 75 (2): 110-128.
Fokkema, T. & H. van Solinge (2000),
De invloed van de huwelijksgeschiedenis op het inkomen van ouderen. Sociale Wetenschappen 43 (4): 19-40.
Henkens, K. (2000),
Hoever reikt de intergenerationele solidariteit? Een onderzoek naar opinies over arbeid, ouderen en de AOW. Geron 2 (4): 60-68.
Henkens, K., C. Remery, J.J. Schippers, J. van Doorne-Huiskes & P. Ekamper (2000),
Wat doen werkgevers bij krapte? Economisch-Statistische Berichten 85 (4282): 960-962. [pdf]
Jong Gierveld, J. de (2000),
Nieuwe strategieën van niet-getrouwde ouderen: een partner, ja of neen? Geron 2 (3): 54-61.
Poppel, F. van & E. van Imhoff (2000),
Demografie van de doden. Natuur en Techniek 68 (3): 40-43.
Remery, C., A. van Doorne-Huiskes, P. Dykstra & J. Schippers (2000),
Oma, buurvrouw of crèche: keuzen en knelpunten in de kinderopvang. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken. 16 (4): 337-352.
Solinge, H. van (2000),
Functieverandering van het bejaardenoord: van rusthuis naar verzorgingshuis; Gerongrafiek. Geron 2 (2): 39.
Solinge, H. van & T. Fokkema (2000),
De beroepsloopbaan van oudere vrouwen. Tijdschrift voor Politieke Ekonomie 23 (3): 27-44.
Woude, A. van der & F. van Poppel (2000),
De betekenis van de migratie voor de demografische situatie in de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën. In: A. van der Woude, Leven met geschiedenis; theorie, praktijk en toepassing van historische kennis. Amsterdam: Uitgeverij Balans. p. 225-245.
Woude, A. van der, C. Vandenbroeke & F. van Poppel (2000),
De zuigelingen- en kindersterfte in België en Nederland in seculair perspectief: In: A. van der Woude, Leven met geschiedenis; theorie, praktijk en toepassing van historische kennis. Amsterdam: Uitgeverij Balans. p. 195-223.

Books or reports published elsewhere

Beets, G., E. Dourleijn, A. Liefbroer & K. Henkens (2000),
De timing van het eerste kind in Nederland en Europa, Rapport van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Den Haag: Elsevier, 107 p.
Beets, G. & K. Miltényi (eds.) (2000),
Population ageing in Hungary and the Netherlands: a European perspective. Amsterdam: Thela Thesis Publishers, 293 p.
Deeg, D.J.H.,J. Gierveld, C.P.M. Knipscheer, E. Lutjens & G. van der Wal (eds.) (2000),
Oud worden - nieuwe perspectieven. Amsterdam: VU Uitgeverij.
Esveldt, I., H. de Valk, K. Henkens, H. van Solinge & M. Idema (2000),
Push and pull factors of international migration: country report the Netherlands, Series Population and social conditions, Working Paper 3/2000/E/no. 11. The Hague/Luxembourg: Eurostat.
Hilderink, H. (2000),
World population in transition: an integrated regional modelling framework. Amsterdam: Thela Thesis. 242 p.
Jong Gierveld, J. de (2000),
Tussen solitude en solidariteit; nieuwe levensstrategieën van senioren, Mededelingen van de Afdeling Letterkunde, Nieuwe Reeks, Deel 62 no. 8. Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 48 p.
Liefbroer, A.C. & P.A. Dykstra (2000),
Levenslopen in verandering: een studie naar ontwikkelingen in de levenslopen van Nederlanders geboren tussen 1900 en 1970, WRR serie Voorstudies en achtergronden V 107. Den Haag: Sdu Uitgevers, 255 p. [pdf]
Schoorl, J., L. Heering, I. Esveldt, G. Groenewold, R. van der Erf, A. Bosch, H. de Valk & B. de Bruijn (2000),
Push and pull factors of international migration: a comparative report. Theme 1- General Statistics. Luxembourg: Eurostat. [pdf]
Schoorl, J., L. Heering, I. Esveldt, G. Groenewold, R. van der Erf, A. Bosch, H. de Valk & B. de Bruijn (2000),
Facteurs d'attraction et de répulsion à l'origine des flux migratoires internationaux: rapport comparatif. Thème 3 - Population et conditions sociales, Working Paper 3/2000/E/no. 14. Luxembourg: Eurostat. [pdf]

Other reports and publications

Bruijn, B. de, (2000),
Main results of the 1999 Solomon Islands population and housing census, Report to the Government of the Solomon Islands. The Hague: NIDI.
Bruijn, B. de, (2000),
Report on 1999 Population & housing census: basic tables and census description. Honiara: Statistics Office Solomon Islands Government. 517 p.
Ekamper, P. & C. Huisman (2000),
De ontwikkeling van de personeelsomvang bij de rijksoverheid in de periode 2000-2015; een geactualiseerde verkenning. Rapport ten behoeve van de Rijksgebouwendienst. Den Haag: NIDI
Ekamper, P. & E. van Imhoff (2000),
Raming van het arbeidsaanbod naar opleidingsniveau 1999-2007. Rapport ten behoeve van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - DGMP/AO/M. Den Haag: NIDI.
Ekamper, P. & L. van Wissen (2000),
Regionale arbeidsmarkten, migratie en woon-werkverkeer. Rapport ten behoeve van de Rijksplanologische Dienst. Den Haag: NIDI.
Gaag, N. van der, L. van Wissen, J. Salt, Z. Lynas & J. Clarke (2000),
Regional International Migration and Foreign Population within the European Union - a feasibility study. Report on behalf of the European Commission, DG XVI: Regional Policy and Cohesion. The Hague: NIDI. 84 p.
Imhoff, E. van (2000),
Actualisering wachtgeldramingen onderwijs, basisjaar 1999. OCenW Beleidsonderzoek Arbeidsvoorwaarden en Beroepskwaliteit Onderwijspersoneel 38. Den Haag: Sdu.
Imhoff, E. van (2000),
De demografie van de beroepsbevolking in de 21ste eeuw. In: A. de Grip, S. de Groot, K. Kuipers, H. Scholten & M. Wolbers (eds.), De Nederlandse ArbeidsmarktDag 2000: De Arbeidsmarkt van de Toekomst. Maastricht: ROA & NAD, p. 21-28.
Imhoff, E. van & H. van Solinge (2000),
Schatting individule verdeling joodse tegoeden, Rapport in opdracht van het Centraal Joods Overleg. Den Haag: NIDI, 37 p.
Jong Gierveld, J. de (2000),
Unity and diversity in living arrangements of older persons in different regions of Europe, Research Paper Series 2000R14. Taipeh: Institute of European and American Studies, Academia Sinica, 38 p.
Tabeau, E., (2000),
Consistency of regional COD statistics, 1994-96, in the European Union. Research Report for the Health Statistics Unit, Eurostat. The Hague: NIDI.
Tietze, U., G. Groenewold & A. Marcoux (2000),
Demographic change in coastal fishing communities and its implications for the coastal environment, FAO fisheries technical paper 403 Rome: FAO. 151 p.
Wissen, L. van (2000),
Demografie van bedrijven: een zinvolle metafoor? Groningen: Groningen University. (inaugural speech)
Wissen, L. van & C. Huisman (2000),
Brabant tussen ontgroening en vergrijzing: rapportage ten behoeve van de provincie Noord-Brabant. Den Haag etc.: NIDI & Provincie Noord-Brabant, 61 p.
Wissen, L. van & C. Huisman (2000),
Decores: een geïntegreerd demo-economisch regionaal scenariomodel voor Noord-West Europa, Report for the National Spatial Planning Agency (RPD). The Hague: NIDI.


Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken