KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Publications 2001

NIDI's research findings are published in external national and international journals, books and reports. This page presents an overview of all external publications in the year 2001.

Articles in journals covered by the (Social) Science Citation Index

Alam, N., S.K. Saha, A. Razzaque & J.K. van Ginneken (2001),
The effect of divorce on infant mortality in a remote area of Bangladesh. Journal of Biosocial Science 33 (2): 271-278. [pdf]
Dalen, H.P. van & K. Henkens (2001),
What makes a scientific article influential? The case of demographers. Scientometrics 50 (3): 455-482. [pdf]
Poppel, F. van & I. Joung (2001),
Long-term trends in marital status mortality differences in the Netherlands 1850-1970. Journal of Biosocial Science 33 (2): 279-304. [pdf]
Poppel, F. van, A.C. Liefbroer, J.K. Vermunt & W. Smeenk (2001),
Love, necessity and opportunity: changing patterns of marital age homogamy in the Netherlands, 1850-1993. Population Studies 55 (1): 1-14. [pdf]
Wolleswinkel-van den Bosch, J.H., F.W.A. van Poppel, C.W.N. Looman & J.P. Mackenbach (2001),
The role of cultural and economic determinants in mortality decline in the Netherlands, 1875/1879-1920/1924: a regional analysis. Social Science & Medicine 53 (11): 1439-1453. [pdf]

Articles in edited books and in other refereed scientific journals

Gaag, N. van der & L. van Wissen (2001),
Determinants of the subnational distribution of immigration. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 92 (1): 27-41.
Imhoff, E. van (2001),
Formal demography of families and households. In: N.J.Smelser & N.J. Smelser and P.B. Baltes (eds.), International encyclopedia of the social and behavioral sciences. Amsterdam: Pergamon.
Imhoff, E. van (2001),
On the impossibility of inferring cohort fertility measures from period fertility measures. Demographic Research 5 (2): 23-64. [pdf]
Jansen, M. & A. Liefbroer (2001),
Transition to adulthood in the Netherlands. In: M. Corijn & E. Klijzing (eds.), Transition to adulthood in Europe. Dordrecht: Kluwer, p. 209-232.
Jong Gierveld, J. de (2001),
Adolescent behavior: demographic. In: N.J.Smelser & N.J. Smelser and P.B. Baltes (eds.), International encyclopedia of the social and behavioral sciences. Amsterdam: Pergamon, p. 98-101.
Jong Gierveld, J. de (2001),
Unity and diversity in the living arrangements of older adults in different regions of Europe. EurAmerica 31 (3): 461-517.
Langeweg, F. & H. Hilderink (2001),
Modelling components of human security. In: Netherlands HDP committee, Kaleidoscopic view on social scientific global change research in the Netherlands. Amsterdam: Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, p. 38-49.
Melse, J., A. de Hollander, H. Hilderink & P. Martens (2001),
Human health and the environment. In: Netherlands HDP committee, Kaleidoscopic view on social scientific global change research in the Netherlands. Amsterdam: Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, p. 65-86.
Schoorl, J., H. ter Heide & F. Filius (2001),
Dossier: international migration in Europe. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 92 (1): 3-4.
Tabeau, E., P. Ekamper, C. Huisman, & A. Bosch (2001),
Predicting mortality from period, cohort or cause-specific trends: a study of four European countries. In: E. Tabeau, A. van den Berg Jeths & C. Heathcote (eds.), Forecasting mortality in developed countries: insights from a statistical, demographic and epidemiological perspective. European Studies of Population Vol. 9. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Wissen, L. van (1999),
A micro-simulation model of firms, applications of concepts of the demography of the firm. In: J. van Dijk & P.H. Pellenbarg (eds.), Demography of firms. Utrecht etc.: KNAG etc., p. 15-48.
Wissen, L. van & C. Huisman (2001),
Demography, economy and urbanization: a demo-economic regional simulation model. In: J. Stillwell & H. Scholten (eds.), Land use simulation for Europe. Dordrecht etc.: Kluwer, p. 143-157.

Articles in other (national) journals and books

Dalen, H.P. van & K. Henkens (2001),
Ouderen en de dragelijkheid van ongelijkheid. Economisch-Statistische Berichten 86 (4336), ESB-dossier: D22-D23. [pdf]
Dalen, H.P. van & A. Klamer (2001),
Leidt concurrentie tot verspilling? Economisch-Statistische Berichten 86 (4316): 532-534. [pdf]
Dykstra, P. (2001),
Inspiratie en perspectief. Mens en Maatschappij 76 (4): 266-267.
Dykstra, P. (2001),
Netwerken van informele steun en sociaal-demografische veranderingen. In: J.C. Vrooman (ed.), Netwerken en sociaal kapitaal. Amsterdam: SISWO/NSV, p. 63-81.
Dykstra, P. (2001),
Samen oud: bevolkingsontwikkeling verandert familierelaties. Index, feiten en cijfers over onze samenleving 8 (5): 2-4. [pdf]
Dykstra, P. & T. Fokkema (2001),
Emotionele en sociale eenzaamheid onder gescheiden en gehuwde mannen en vrouwen: de deficiet- en cognitieve benaderingen vergeleken. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie 56 (4): 177-190.
Ekamper, P. (2001),
Gemiddelde leeftijden van de beroepsbevolking: gerongrafiek. Geron 3 (2): 45.
Fokkema, T. (2001),
Verhuisgedrag van ouderen. Geron, tijdschrift over ouder worden en maatschappij 3 (1): 38-39.
Fokkema, T. (2001),
Woonvoorkeur op oudere leeftijd in de tijd bezien: gerongrafiek. Geron, tijdschrift over ouder worden en maatschappij 3 (4): 11.
Fokkema, T. & P. Dykstra (2001),
Verschillen in depressie tussen gehuwde en gescheiden vrouwen in Nederland: op zoek naar een verklaring. Sociale Wetenschappen 44 (2): 115-137.
Gierveld, J. (2001),
Het aantal alleenwonende oudere mensen zal sterk toenemen: gerongrafiek. Geron 3 (3): 4.
Gierveld, J. (2001),
"Kennishiaat leidt tot misverstanden omtrent gezin": levenslange relatie ouders met kinderen sterk veranderd. In: Nederlandse Gezinsraad, Experts over het gezin: interviews. The Hague: NGR, p. 35-39.
Gjaltema, T. & R. Broekman (2001),
Vijftig jaar bevolkingsprognoses: voorspelling van de geboorte. Maandstatistiek van de Bevolking 49 (10): 15-25.
Gjaltema, T. & R. Broekman (2001),
Vijftig jaar bevolkingsprognoses: voorspelling van migratie. Maandstatistiek van de Bevolking 49 (12): 7-19.
Imhoff, E. van, A. Liefbroer & E. Dourleijn (2001),
Het aantal Joden in Nederland. In: H. van Solinge & M. de Vries (eds.), De Joden in Nederland anno 2000. Amsterdam: Aksant, p. 89-103.
Jong Gierveld, J. de (2001),
Een hoogvlakte zonder toppen en dalen: Nederland langs de meetlat van Europese prestatie-indicatoren. Social and Cultural Report 2000. Mens en Maatschappij 76 (2): 143-150.
Jong Gierveld, J. de (2001),
Ouderen in Europa. Index, feiten en cijfers over onze samenleving 8 (5): 20-21. [pdf]
Joung, I., A. Kunst, E. van Imhoff & J.P. Mackenbach (2001),
De rol van de etniciteit in toekomstige gezondheid en zorggebruik: aanvullende berekeningen. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen 79 (4): 251-253.
Joung, I., A. Kunst, E. van Imhoff & J.P. Mackenbach (2001),
Sociaal-demografische variabelen en toekomstige gezondheid: effecten op gezondheid en gebruik gezondheidsvoorzieningen 1996-2015. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen 79 (1): 21-31.
Kalmijn, M., P. de Graaf, M. Broese van Groenou & P. Dykstra (2001),
Oorzaken en gevolgen van echtscheiding: een landelijk onderzoek onder gehuwde en gescheiden mensen in Nederland. Sociale Wetenschappen 44 (2): 1-16.
Liefbroer, A. & P. Dykstra (2001),
Een breder perspectief. In: J. Garssen, J. de Beer, P. Cuyvers & A. de Jong (eds.), Samenleven: nieuwe feiten over relaties en gezinnen. Voorburg/Heerlen.: CBS, p. 135-148. [pdf]
Liefbroer, A. & P. Dykstra (2001),
Rollencombinaties: levens van vrouwen meer veranderd dan die van mannen. Index, feiten en cijfers over onze samenleving 8 (1): 29. [pdf]
Liefbroer, A. & P. Dykstra (2001),
Veranderende levenslopen: trends in relatie- en gezinsvorming, 1900-1970. Index, feiten en cijfers over onze samenleving 8 (1): 2-4. [pdf]
Liefbroer, A. & F. van Poppel (2001),
Relatievorming en -ontbinding. In: H. van Solinge & M. de Vries (eds.), De Joden in Nederland anno 2000. Amsterdam: Aksant, p. 47-60.
Liefbroer, A. & H. van Solinge (2001),
Onderzoeksopzet en methode. In: H. van Solinge & M. de Vries (eds.), De Joden in Nederland anno 2000. Amsterdam: Aksant, p. 7-27.
Poortman, A. & T. Fokkema (2001),
Economische gevolgen van echtscheiding voor mannen en vrouwen in Nederland, 1949-1998. Sociale Wetenschappen 44 (2): 69-92.
Poppel, F. van (2001),
Van vijf naar 16 miljoen; de groei van de Nederlandse bevolking in de afgelopen eeuw. In: J. van Maarseveen & P.K. Doorn (eds.), Nederland een eeuw geleden geteld. Amsterdam etc.: Stichting Beheer IISG etc., p. 65-88.
Poppel, F. van & E. Beekink (2001),
De biometer in kaart gebracht: zuigelingen- en totale sterftecijfers voor Nederlandse gemeenten, 1812-1939. Gewina; tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek 24 (1): 18-32. [pdf]
Poppel, F. van & A.C. Liefbroer (2001),
Leeftijdsverschillen tussen huwelijkspartners: een interpretatie van veranderingen en verschillen in de negentiende en twintigste eeuw. Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 7 (2): 129-152.
Poppel, F. van & H. van Solinge (2001),
Ontwikkelingen in de levensloop. In: C. van Eijl, L. Heerma van Voss & P. de Rooy (eds.), Sociaal Nederland: contouren van de twintigste eeuw. Amsterdam: Aksant, p. 45-68.
Poppel, F. van, H. van Solinge & M. de Vries (2001),
Inleiding. In: H. van Solinge & M. de Vries (eds.), De Joden in Nederland anno 2000. Amsterdam: Aksant, p. 1-6.
Remery, C., K. Henkens, J. Schippers & P. Ekamper (2001),
Omgaan met veroudering en een krappe arbeidsmarkt: de visie van de Nederlandse werkgever. M&O, Tijdschrift voor Management en Organisatie 55 (6): 23-39. [pdf]
Solinge, H. van & E. van Imhoff (2001),
Sociaal-demografisch profiel. H. van Solinge & M. de Vries (eds.), De Joden in Nederland anno 2000. Amsterdam: Aksant, p. 29-46.
Tabeau, E. (2001),
Prospects for life expectancy in the Netherlands in an international perspective. In: J.B. Kun?? (ed.), Studies naar lang leven en pensioenvoorzieningen. The Hague: Stichting Pensioenwetenschap, p. 50-79.

Books or reports published elsewhere

Cruijsen, H., H. Eding & T. Gjaltema (2001),
Demographic consequences for the EU of the accession of twelve candidate countries. Statistics in Focus; theme 3: population and social conditions (12), 7 p.
Dykstra, P. (1999),
Ageing in the Netherlands in a macro and micro perspective. In: Clingendael Institute, Ageing in Europe: the social, demographic and financial consequences of Europe's ageing population. The Hague: The Clingendael Institute, p. 6-17.
Exterkate, M., A. Nijholt & E. Spaan (2001),
Financial resource flows for population activities in 1999 / Financial Resource Flows for Population. New York: UNFPA.
Esveldt, I. & J. Traudes (2001),
Kijk op en contacten met buitenlanders: immigratie, integratie en interactie, Werkdocument W 119. Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. 40 p. [pdf]
Gaag, N. van der, L. van Wissen, J. Salt, Z. Lynas & J. Clarke (2001),
Regional international migration and foreign population within the EU: a feasibility study. Eurostat Working Paper 3/2001/E/no. 5. Luxembourg: Eurostat, 79 p.
Heering, L. & R. van der Erf (2001),
Why do people migrate? Statistics in Focus; theme 3: population and social conditions (1), 7 p. [pdf]
Hilderink, H. (2001),
Analyse en actualisering wachtgeldramingen onderwijs, basisjaar 2000, Beleidsonderzoek arbeidsvoorwaarden en beroepskwaliteit onderwijspersoneel 64. Zoetermeer: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 48 p.
Huisman, C. & E. Tabeau (2001),
Sub-national cause-of-death profiles of chronic disease mortality in the countries of the European Union, 1994-96, Eurostat Working Paper 3/2001/E/no. 11. Luxembourg: Eurostat, 76 p.
Leusden, H. van (2001),
Collectieve huisvesting ouderen en kwaliteit van het zorgaanbod. Willemstad: Stichting Abraham.
Solinge, H. van & M. de Vries (2001),
De Joden in Nederland anno 2000: demografisch profiel en binding aan het Jodendom. Amsterdam: Aksant. 274 p.
Tesser, P. & R. van der Erf (2001),
Oudkomers in beeld: de schatting van een mogelijke doelgroep, Werkdocument 71. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 74 p. [pdf]
Valk, H. de, I. Esveldt, K. Henkens & A.C. Liefbroer (2001),
Oude en nieuwe allochtonen in Nederland: een demografisch profiel, Werkdocument W 123. Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 282 p. [pdf]

Other reports and publications

Beets, G., H. Hilderink & L. van Wissen (2001),
Demografische atlas voor VROM: een overzicht van de belangrijkste demografische indicatoren wat betreft de VROM-beleidsterreinen, VROM-forum. Den Haag: Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 47 p.
Douthwaite, M., & R. Horstman (2001),
Focus on monitoring and evaluation: challenges and lessons learned, EC/UNFPA intiative for reproductive health in Asia, factsheet 11. Hannover: Deutsche Stiftung Weltbevölkerung. 2 p.
Ekamper, P. & C. Huisman (2001)
De ontwikkeling van de personeelssamenstelling van het ministerie van VROM in de periode 2001-2015; een scenario-analyse, Report for the Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM), Den Haag: NIDI. 26 p.
Ekamper, P., C. Huisman & L. van Wissen (2001)
Bedrijvendynamiek in Nederland met behulp van TabFirms version 1.0: een demografische database van LISA-gegevens in de periode 1996-1999, Report for the Dutch Spatial Planning Agency (RPD), The Hague: NIDI.
Gjaltema, T. (2001),
Modelling infant and child mortality in India. Master thesis series 01-1. Groningen: Population Research Centre. 230 p.
Groenewold, G. (2001)
Migrant network effects: remittances, deprivation and migration intentions in Turkey, Egypt and Morocco, Research report for the Ministry of Foreign Affairs, The Hague: NIDI. 48 p.
Groenewold, G., H. Apell, B.C. Sarker & M. Flach (2001)
Effect of food-aid and education on the quality of life of women in northern Bangladesh: an assessment of the 1998-1999 IFADEP-1 project interventions, Research report. Dhaka: Department of Women's Affairs, Ministry of Women and Children Affairs, World Food Programme and the European Commission, 49 p.


Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken