KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Publications 2002

NIDI's research findings are published in external national and international journals, books and reports. This page presents an overview of all external publications in the year 2002.

Articles in journals covered by the (Social) Science Citation Index

Dalen, H.P. van & K. Henkens (2002),
Early-retirement reform: can it and will it work? Ageing and Society 22 (2): 209-232. [pdf]
Fokkema, T. (2002),
Combining a job and children: contrasting the health of married and divorced women in the Netherlands? Social Science & Medicine 54 (5): 741-752. [pdf]
Gaag, N. van der & L. van Wissen (2002),
Modelling regional immigration: using stocks to predict flows. European Journal of Population - Revue européenne de Population 18 (4): 387-409. [pdf]
Henkens, K., Y. van der Grift & J. Siegers (2002),
Changes in female labour supply in the Netherlands, 1989-1998: the case of married and cohabiting women. European Journal of Population - Revue européenne de Population 18 (1): 39-57. [pdf]
Imhoff, E. van, H. van Solinge & B.J. Flim (2001),
A reconstruction of the size and composition of Jewish holocaust survivors in the Netherlands, 1945. Population Research and Policy Review 20 (6): 457-481. [pdf]
Padmadas, S., I. Hutter & F. Willekens (2002),
Weaning initiation patterns and subsequent linear growth progression among children aged 2-4 years in India. International Journal of Epidemiology 31 (4): 855-863. [pdf]
Poppel, F. van, J. Schellekens & A.C. Liefbroer (2002),
Religious differentials in infant and child mortality in Holland, 1855-1912. Population Studies 56 (3): 277-290. [pdf]
Razzaque, A., K. Ahmed, N. Alam & J. van Ginneken (2002),
Desire for children and subsequent abortions in Matlab, Bangladesh. Journal of Health, Population and Nutrition 20 (4): 317-325. [pdf]
Smits, L., G. Zielhuis, P. Jongbloet & F. van Poppel (2002),
Mother's age and daughter's fecundity: an epidemiological analysis of late 19th to early 20th century family reconstitutions. International Journal of Epidemiology 31 (2): 349-358. [pdf]
Spaan, E., T. van Naerssen & G. Kohl (2002),
Re-imagining borders: Malay identity and Indonesian migrants in Malaysia. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 93 (2): 160-172.
Wissen, L. van (2002),
Demography of the firm: a useful metaphor? European Journal of Population - Revue européenne de Population 18 (3): 263-279. [pdf]

Articles in edited books and in other refereed scientific journals

Beekink, E., F. van Poppel & A. Liefbroer (2002),
Parental death and death of the child: common causes or direct effects? In: R. Derosas & M. Oris (eds.), When dad died: individuals and families coping with family stress in past societies. Bern etc.: Peter Lang, p. 233-260.
Beer, P. de, F.A.G. den Butter, H.P. van Dalen & R.H.J. Mosch (2002),
De vitaliteit van het handelsbeleid. In: C. Hazeu & G. Kronjee (eds.), De vitaliteit van de nationale staat in een internationaliserende wereld. Stenfert Kroese, p. 265-280.
Bruijn, B. de (2002),
Fécondité: théories, structures, modèles, concepts. In: G. Caselli & G. Wunsch (eds,), Démographie: analyse et synthèse. II. Les déterminants de la fécondité. Paris: INED, p. 407-447.
Dykstra, P. (2002),
Lange-termijntrends in relatie- en gezinsvorming: implicaties voor zorg- en opvoedingscapaciteit. In: J.R.M. Gerris (ed.), Jeugd en gezin: gezamenlijke invloed en verantwoordelijkheid. Assen: Van Gorcum, p. 7-17.
Esveldt, I. & K. Henkens (2002),
Meningen en opvattingen over levenslopen. In: J.J. Schippers (ed.), Levensloop en arbeidsmarkt: wensen, knelpunten en verwachtingen. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, p. 12-43.
Heering, L., H. de Valk, E. Spaan, C. Huisman & R. van der Erf (2002),
The demographic characteristics of immigrant populations in the Netherlands. In: Council of Europe, The demographic characteristics of immigrant populations. Strasbourg: Council of Europe, p. 245-298. [pdf]
Henkens, K. & H. van Solinge (2002),
Spousal influences on the decision to retire. International Journal of Sociology 32 (2): 55-74.
Imhoff, E. van & G. Beets (2002),
Demografische ontwikkelingen, knelpunten en de (on)mogelijkheden van bevolkingsbeleid in Nederland. In: M. Keizer & K.Verhaar, Familiezaken. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, p. 17-31.
Jong Gierveld, J. de & P. Dykstra (2002),
The long-term rewards of parenting: older adults' marital history and the likelihood of receiving support from adult children. Ageing International 27 (3): 49-69.
Jong Gierveld, J. de (2002),
The relationships formed by elderly people: reflecting cultural changes in Europe. European Review 10 (1): 43-52.
Jong Gierveld, J. de (2002),
The dilemma of repartnering: considerations of older men and women entering new intimate relationships in later life. Ageing International 27 (4): 61-78.
Jong Gierveld, J. de, H. de Valk & M. Blommesteijn (2002),
Living arrangements of older persons and family support in more developed countries. Population bulletin of the United Nations (42-43): 193-217.
Klamer, A. & H.P. van Dalen (2002),
Attention and the art of scientific publishing. Journal of Economic Methodology 9 (3): 289-315. [pdf]
Liefbroer, A. (2002),
Changes in adult role attitudes during young adulthood: the impact of age and role changes. In: R. Lesthaeghe (ed.), Meaning and choice: value orientations and life course decisions. The Hague etc.: NIDI etc., p. 273-306.
Macura, M., G. Beets & M. Burkimsher (2002),
Fertility and partnership: why the FFS and what did we learn from it? In: M. Macura & G. Beets (eds.), Dynamics of fertility and partnership in Europe. New York: United Nations, p. 1-12.
Moors, H., I. Esveldt & E. van Dam (2002),
Opinions on migrants and migration policy in the Netherlands in a European perspective. Genus 69 (3-4): 191-213.
Nimwegen, N. van (2002),
De demografische ontwikkeling van Nederland en de gevolgen voor onderwijs en educatie: een essay. In: Commissie van Overleg Sectorraden Onderzoek en Ontwikkeling, Schoolagenda 2010: verkenning kennis van educatie 2010. Deel 2. Essays. AWT Achtergrondstudie nr. 26, Den Haag etc.: Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid etc., p. 37-71. [pdf]
Nimwegen, N. van, M. Blommensteijn, H. Moors & G. Beets (2002),
Late motherhood in the Netherlands: current trends, attitudes and policies. Genus 69 (2): 9-34.
Poppel, F. van & J. van Dijk (2002),
The beginning of health statistics 1750-1870: In: P.M.M. Klep & I.H. Stamhuis (eds.), The statistical mind in a pre-statistical era: the Netherlands 1750-1850. Amsterdam: Aksant, p. 241-277.
Poppel, F. van (2002),
Groei in aantal en in kracht. In: P.H.A.M. Abels, K. Goudriaan, N.D.B. Habermehl & J.H. Kompagnie (eds.), Duizend jaar Gouda: een stadsgeschiedenis. Hilversum: Verloren, p. 525-555.
Poppel, F. van & E. Beekink (2002),
Mapping infant mortality in the Netherlands: its history and current status. In: W.H. Hubbard, K. Pitkänen, J. Schlumbohm, S. Sogner, G. Thorvaldsen & F. van Poppel (eds.), Historical studies in mortality decline. Oslo: Novus Forlag, p. 113-134. [pdf]
Spaan, E. & A. Hartveld (2002),
Socio-economic change and rural entrepreneurs in pre-crisis East-Java, Indonesia: case study of a Madurese upland community. Sojourn 17 (2): 274-300.
Tabeau, E., F. Willekens & F. van Poppel (2002),
Parameterisation as a tool in analysing age, period and cohort effects on mortality: a case study of the Netherlands. In: G.Wunsch, M. Mouchart & J. Duchene (eds.), The life table: modelling survival and death. Dordrecht etc.: Kluwer Academic Publishers, p. 141-169.
UNFPA (2002),
Financial Resource Flows for Population Activities in 2000. New York: UNFPA.
Wissen, L. van & C. Huisman (2002),
Simulating the interplay between regional demographic and economic change in two scenarios. Networks and Spatial Economics 2 (2): 127-150. [pdf]

Articles in other (national) journals and books

Beets, G., E. Walhout & S. Koesoebjono (2002),
Demografische ontwikkeling van de Molukse bevolkingsgroep in Nederland. Maandstatistiek van de Bevolking 50 (6): 13-17. [pdf]
Dalen, H.P. van & D. Broeders (2002),
Kathedersocialisten en sociale ingenieurs in migratiezaken. Socialisme en Demokratie 59 (3): 56-65. [pdf]
Dalen, H.P. van (2002),
Rentmeesters in multicultiland. Economisch-Statistische Berichten 87 (4360): 368-369. [pdf]
Ekamper, P. (2002),
Twee eeuwen Groninger gemeentenNoorderbreedte 26 (3): 39-41.
Ekamper, P. & M. van Huis (2002),
Verhuizingen vanwege veranderingen van de huishoudenssamenstelling. Maandstatistiek van de Bevolking 50 (8): 14-18. [pdf]
Esveldt, I. (2002),
Ouderen en jongeren over buitenlanders: gerongrafiek. Geron 4 (4): 5.
Esveldt, I. (2002),
Voorzieningen voor ouderen thuis: wie zal dat betalen? Gerongrafiek. Geron 4 (3): 19.
Fokkema, T. (2002),
Stemgedrag van ouderen, 1986-2000: gerongrafiek. Geron, tijdschrift over ouder worden en maatschappij 4 (1): 16.
Fokkema, T. (2002),
Rijbewijsbezit onder ouderen: gerongrafiek. Geron, tijdschrift over ouder worden en maatschappij 4 (2): 11.
Fokkema, T. & P. Dykstra (2002),
Differences in depression between married and divorced women in the Netherlands: in search of an explanation. The Netherlands Journal of Social Sciences 38 (1): 24-47.
Gaag, N. van der & L. van Wissen (2002),
Vragen rond immigratie in de 21ste eeuw. Spiegel Historiael 37 (7/8): 357-343.
Gjaltema, T. & R. Broekman (2002),
Vijftig jaar bevolkingsprognose: voorspelling van sterfte. Maandstatistiek van de Bevolking 50 (2): 12-24.
Gjaltema, T. & R. Broekman (2002),
Vijftig jaar bevolkingsprognose: voorspelling van omvang en samenstelling. Maandstatistiek van de Bevolking 50 (12): 15-22.
Heering, L. (2002),
Erste Erkenntnisse aus einem Mehrländerprojekt zu den Determinanten der Migration. Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft 26 (3-4): 367-375.
Jansen, M. & A.C. Liefbroer (2002),
Samen kiezen, samen delen? De invloed van waardenoriëntaties van levenspartners op de geboorte van kinderen en de taakverdeling. Sociale Wetenschappen 45 (1): 2-22.
Jong Gierveld, J. de & A. Peeters (2002),
Partnerpaden na het vijftigste levensjaar. Mens en Maatschappij 77 (2): 116-136. [pdf]
Lucassen, L. & F. van Poppel (2002),
Nieuwkomers aan de Noordzee: studies naar migranten in Nederland, 1600-2000. Spiegel Historiael 37 (7-8): 288-290.
Poppel, F. van & K. Mandemakers (2002),
Het geluk van borstvoeding; regionale en sociaal-economische verschillen in kindersterfte, 1812-1912. Index 9 (10): 28-31. [pdf]
Poppel, F. van & K. Mandemakers (2002),
Sterven in Friesland: levensduur en sociale ongelijkheid in Friesland in de negentiende en vroeg-twintigste eeuw. It Beaken 63 (3-4): 146-163.

Books or reports published elsewhere

Bruijn, B. de (ed.) (2002),
Report on the 1999 Solomon Islands Population and Housing Census: analysis. Honiara: Statistics Office.
Cruijsen, H. & H. Eding (2002),
First demographic estimates for 2002. Statistics in Focus: population and social conditions.
Dalen, H.P. van & F. van Kalshoven (eds.) (2002),
Meesters van de welvaart: top economen over Nederland. Amsterdam: Uitgeverij Balans, 232 p.
Eelens, F. (2002),
The people of Aruba: continuity and change: Fourth Population and Housing Census, Aruba. Aruba: Central Bureau of Statistics.
Eelens, F. (2002),
Woon/werkverkeer op Aruba: Vierde Volks- en Woningtelling Aruba 2000. Aruba: Centraal Bureau voor de Statistiek.
Eelens, F. (2002),
Leefomstandigheden van bejaarden op Aruba: Vierde Volks- en Woningtelling Aruba 2000. Aruba: Centraal Bureau voor de Statistiek.
Erf, R. van der (2002),
Migration keeps the EU population growing. Statistics in Focus: population and social conditions (7), 4 p. [pdf]
Erf, R. van der & L. Heering (2002),
Moroccan migration dynamics: prospects for the future. Migration research series 10. Geneva: IOM, 105 p. [pdf]
Hubbard, W.H., K. Pitkänen, J. Schlumbohm, S. Sogner, G. Thorvaldsen & F. van Poppel (2002),
Historical studies in mortality decline. II. Historisk-Filosofisk Klasse Skrifter og avhandlinger Nr. 3. Oslo: Novus Forlag in association with the Centre for Advanced Study, at the Norwegian Academy of Science and Letters. 134 p.
Horstman, R., J. Cleland, M. Douthwaite, M. Ambegaokar & S. Salway (2002),
Monitoring and evaluation of sexual and reproductive health interventions: a manual for the EC/UNFPA Initiative for Reproductive Health in Asia. The Hague etc.: NIDI etc. 119 p.
Macura, M. & G. Beets (eds.) (2002),
Dynamics of fertility and partnership in Europe: insights and lessons from comparative research. Volume I. New York: United Nations. 159 p.
Notté, H., in collab. with N. van Nimwegen et al. (2002),
Aardrijkskunde voor de basisschool: een domeinbeschrijving als resultaat van een cultuurpedagogische discussie . Arnhem: Citogroep. 123 p.
Voorend, A. & H.P. van Dalen (2002),
Economie moet je doen: advies van de commissie Herziening programma economie voor de tweede fase. Enschede: SLO. 131 p.

Other reports and publications

Balkestein, M. & F. Eelens (2002),
De positie van gehandicapten op Aruba: Vierde Volks- en Woningtelling Aruba, 14 October 2000. Aruba: Centraal Bureau voor de Statistiek.
Bruijn, B. de (2002),
Technical assistance to the 1999 Solomon Islands Population and Housing Census: sixth and final report. Honiara: s.n.. 33 p.
Chahoua, S. & J. Schoorl (2002),
Adaptation of the border card system in Morocco to measure international migration and international tourism: results of a pilot study. The Hague etc.: NIDI etc.
Dalen, H.P. van & K. Henkens (2002),
Early retirement reform: can it work? Will it work? Research Memorandum; 0202, Rotterdam etc.: OCFEB Research Centre for Economic Policy. 31 p.
Ekamper, P. & M. van Huis (2002),
De relatie tussen verhuizingen en veranderingen van de huishoudenssamenstelling in Nederland: een verkennend onderzoek. Den Haag/Voorburg: NIDI/CBS, 32 p.
Ekamper, P. & C. Huisman (2002),
De ontwikkeling van de personeelsomvang bij de rijksoverheid in de periode 2002-2015: een geactualiseerde versie. Den Haag: NIDI. 156 p.
Erf, R. van der (2002),
Internal and external migration in Morocco, Turkey and Senegal: a comparative report. The Hague: NIDI. 63 p.
Exterkate, M., M. Hayat & N. Imdat. (2002),
A profile of Afghan refugees in Pakistan and their intentions to return: results of a rapid survey conducted between February and May for UNHCR. S.l.: NIDI.
Gaag, N. van der, D.J. van der Harst & H. Cruijsen (2002),
Internationaal georiënteerd onderwijs in Amsterdam, een demografisch onderbouwde leerlingenraming. Den Haag: NIDI. 32 p.
Groenewold, G. & T. Fokkema (2002),
Receipt of remittances and their effect on emigration intentions in Egypt, Morocco and Turkey, Research paper for the Ministry of Foreign Affairs. Den Haag: NIDI.
Groenewold, G. & J. van Ginneken (2002),
Training on Population and Health in Suriname, Mission Report to UNFPA, SUR/97/PO2. The Hague: NIDI. [pdf]
Huisman, C. & L. van Wissen. (2002),
Agglomeration effects in the population of firms in the Netherlands: firm dynamics with TabFirms version 2.0. The Hague: NIDI. 39 p.
Hutter, I., B. Ramesh, K. Rajarama & P. Riiti (2002),
Reproductive health and child spacing in rural South India: basic report in-depth interviews, female and male perspective. Demographic Reports 27, Groningen: Population Research Centre. 321 p.
Mayhew, S., M. Ambegaokar, M. Douthwaite, R. Horstman & A. Venema (2002),
Donor support to the NGO sector; an analysis of the EC/UNFPA Initiative for Reproductive Health in Asia. The Hague etc.: NIDI etc..
NIDI (2002),
Instructions for accessing and reviewing data files containing the results of 4 routine data collection rounds, 2000-01. The Hague: NIDI.
Popkov, A., E. Popkov, Y. Popkov & L. van Wissen (2002),
Cohort competition in the labour market: employment rate model with entropy operator. The Hague etc.: NIDI etc. 21 p.
Popkov, A., Y. Popkov & L. van Wissen (2002),
Positive dynamic systems with entropy operator (application in labor market modelling). The Hague etc.: NIDI etc. 21 p.
Schoorl, J. (2002),
Emigration, who moves and who stays? The case of Morocco, Ghana and Senegal. Paper compiled on behalf of the Dutch Ministry of Foreign Affairs. The Hague: NIDI. 21 p.
Schoorl, J. (2002),
International migration to and migrants in the Netherlands, with special attention to Moroccan migration and migrants. Report of a seminar prepared for the IOM migration observatory at the Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l?Etranger. The Hague: NIDI.
Venema, A., R. Horstman & M. Douthwaite (2002),
Practical tips for the preparation of the RHIYA M&E System, EC/UNFPA Reproductive Health Initiative for Youth in Asia. The Hague: NIDI. 53 p.
Venema, A., M. Douthwaite, R. Horstman, J. Cleland & L. de Bruijn (2002),
EC/UNFPA Initiative for Reproductive Health in Asia: monitoring report 2000-2001: results of routine and non-routine data collection. The Hague etc.: NIDI etc.. 88 p. + annexes.


Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken