KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Publications 2005

NIDI's research findings are published in external national and international journals, books and reports. This page presents an overview of all external publications in the year 2005.

Articles in journals covered by the (Social) Science Citation Index

Ahmed, M., J. van Ginneken & A. Razzaque (2005),
Factors associated with adolescent abortion in a rural area of Bangladesh. Tropical Medicine and International Health 10 (2): 198-205. [pdf]
Dalen, H.P. van, G. Groenewold & T. Fokkema (2005),
The effect of remittances on emigration intentions in Egypt, Morocco, and Turkey. Population Studies 59 (3): 375-392. [pdf]
Dalen, H.P. van, G. Groenewold & J.J. Schoorl (2005),
Out of Africa: what drives the pressure to emigrate? Journal of Population Economics 18 (4): 741-778. [pdf]
Dalen, H.P. van & K. Henkens (2005),
The double standard in attittudes toward retirement - The case of the Netherlands. The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice 30 (4): 693-710. [pdf]
Dalen, H.P. van & K. Henkens (2005),
Signals in science - On the importance of signaling in gaining attention in science. Scientometrics 64 (2): 209-233. [pdf]
Dalen, H.P. van & K. Henkens (2005),
The rationality behind immigration policy preferences. De Economist 153 (1): 67-83. [pdf]
Dalen, H.P. van & A. Klamer (2005),
Is science a case of wasteful competition? Kyklos 58 (3): 395-414. [pdf]
Dalen, H.P. van & A.P. van Vuuren (2005),
Greasing the wheels of trade: a profile of the Dutch transaction sector. De Economist 153 (2): 139-165. [pdf]
Dykstra, P.A, T.G. van Tilburg & J. de Jong Gierveld (2005),
Changes in older adult loneliness; results from a seven-year longitudinal study. Research on Aging 27 (6): 725-747. [pdf]
Fischer, T.F.C., P.M. de Graaf van & M. Kalmijn (2005),
Friendly and antagonistic contact between former spouses after divorce; patterns and determinants. Jounal of Family Issues 26 (8): 1131-1163. [pdf]
Henkens, K. (2005),
Stereotyping older workers and retirement: the managers' point of view. Canadian Journal on Aging / La Revue Canadienne du Viellissement 24 (4): 353-366. [pdf]
Liefbroer, A.C. (2005),
The impact of perceived costs and rewards of childbearing on entry into parenthood: evidence from a panel study. European Journal of Population 21 (4): 367-391. [pdf]
Popkov, A., Y. Popkov & L. van Wissen (2005),
Positive dynamic systems with entropy operator: application to labour market modelling. European Journal of Operational Research 164 (3): 811-828. [pdf]
Poppel, F. van, M. Jonker & K. Mandemakers (2005),
Differential infant and child mortality in three Dutch regions, 1812-1909. Economic History Review 58 (2): 272-309. [pdf]
Poppel, F. van & A.C. Liefbroer (2005),
Living conditions during childhood and survival in later life - study design and first results. Historical Social Research 30 (3): 265-285. [pdf]
Poppel, F. van & M. Schoonheim (2005),
Measuring cultural differences between religions using network data; an example based on nineteenth-century Dutch marriage certificates. Annales de Démographie Historique 42 (1): 173-197. [pdf]
Solinge, H. van & K. Henkens (2005),
Couples' adjustment to retirement: a multi-actor panel study. Journal of Gerontology: Social Sciences 60B (1): S11-S20. [pdf]

Articles in edited books and in other refereed scientific journals

Alders, M. & J. de Beer (2005),
An expert knowledge approach to stochastic mortality forecasting in the Netherlands. In: N. Keilman (ed.), Perspectives on mortality forecasting. II. Probabilistic models. Social Insurance Studies 2. Stockholm: Swedish Social Insurance Agency, p. 39-64. [pdf]
Dalen, H.P. van & A. Klamer (2005),
Economen en de tucht van de aandachtseconomie. In: W.A. Dolfsma & R. Nahuis (ed.), Media & Economie; Preadviezen voor de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde. Utrecht: Lemma, p. 177-194. [pdf]
Dias, J.G. & F. Willekens (2005),
Model-based clustering of sequential data with an application to contraceptive use dynamics. Mathematical Population Studies 12 (3): 135-157. [pdf]
Esveldt, I. & F. van Poppel (2005),
Partnerkeuze van Turken en Marokkanen in Nederland. In: J. Kok & M.H.D. van Leeuwen (eds.), Genegenheid en gelegenheid; twee eeuwen partnerkeuze en huwelijk. Amsterdam: Aksant, p. 103-133.
Garssen, J., C. Harmsen & J. de Beer (2005),
The effect of the summer 2003 heat wave on mortality in the Netherlands. Eurosurveillance 10 (7-8): 165-167. [pdf]
Henkens, K., C. Remery & J. Schippers (2005),
Recruiting personnel in a tight labour market: an analysis of employers' behaviour. International Journal of Manpower 26 (5): 421-433. [pdf]
Huisman, C. & L. van Wissen (2005),
"Facts and figures" van de demografie van bedrijven in Nederland. In: P. Pellenbarg, P.van Steen & L. van Wissen (eds.), Ruimtelijke aspecten van de bedrijvendynamiek in Nederland. Assen: Koninklijke Van Gorcum, p. 11-38.
Poppel, F. van & P. Ekamper (2005),
De Goudse horizon verruimd; veranderingen in de herkomst van Goudse bruiden en bruidegoms. In: J. Kok & M.H.D. van Leeuwen (eds.), Genegenheid en gelegenheid; twee eeuwen partnerkeuze en huwelijk. Amsterdam: Aksant, p. 181-211.
Schans, D. & H. de Valk (2005),
Zo hoort dat nou eenmaal... Opvattingen van allochtone en autochtone ouderen over intergenerationele verplichtingen. In: J. Godemont, N. Steegmans, K. Goyvaerts, S. Lenaers & S. Spee (eds.), Het leven zoals het zou kunnen zijn: (on) gelijke kansen in de levensloop. Jaarboek 3 steunpunt Gelijkekansenbeleid. Antwerpen: Universiteit van Antwerpen / Universiteit Hasselt, p. 181-198.
Spaan, E. & T. van Naerssen (2005),
Asia and Europe: transnationalism, multiple linkages and development Asian and Pacific Migration Journal 14 (1-2): 1-9.
Spaan, E., T. van Naerssen & F. Hillmann (2005),
Shifts in the European discourses on migration and development. Asian and Pacific Migration Journal 14 (1-2): 35-69.
Spaan, E., T. van Naerssen & H. van den Tillaart (2005),
Asian immigrants and entrepreneurs in the Netherlands. In: E. Spaan, F. Hillmann & T. van Naerssen (eds.), Asian migrants and European labour markets: patterns and processes of immigrant labour market insertion in Europe. London etc.: Routledge, p. 238-261.
Willekens, F. (2005),
Biographic forecasting: bridging the micro-macro gap in population forecasting. New Zealand Population Review 31 (1): 77-124. [pdf]

Articles in other (national) journals and books

Beer, J. de & I. Deerenberg (2005),
Regionale verschillen in vruchtbaarheid: een verklarend model. Bevolkingstrends, statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland 53 (1): 46-55. [pdf]
Cozijnsen, R., K. Henkens & H. van Solinge (2005),
Laten gaan of behouden? Een vergelijkend onderzoek naar beoordelingen van studenten en managers ten aanzien van uitstroom van oudere werknemers. Gedrag en Organisatie 18 (6): 338-355. [pdf]
Dalen, H.P. van & K. Henkens (2005),
Wie vertrouwt de werknemer zijn pensioengeld toe? Economisch-Statistische Berichten 90 (4453): 58-60. [pdf]
Dykstra, P. (2005),
De beste plek ter wereld. Mens en maatschappij 80 (1): 2-3. [pdf]
Ekamper, P. (2005),
Demografie van de Nederlandse beroepsbevolking; betaling én vervanging van vergrijzende arbeidspopulatie worden een probleem. TNO Special 3 (3): 4-9. [pdf]
Ekamper, P. & M. van Huis (2005),
Verhuizingen en huishoudensveranderingen in Nederland: verschillen tussen COROP-regio's. Bevolkingstrends, statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland 53 (1): 84-89. [pdf]
Fokkema, T. (2005),
Bescheiden aantal 100-jarigen in Nederland. Geron, tijdschrift over ouder worden en maatschappij 7 (1): 33.
Fokkema, T. & J. Steyaert (2005),
Achter de geraniums of achter het computerscherm? ICT als middel ter bestrijding van eenzaamheid bij ouderen. Sociale Interventie 14 (2): 19-29.
Fokkema, T. & T. van Tilburg (2005),
Eenzaamheidsinterventies in woonzorgcentra: helpen ze echt? Geron, tijdschrift over ouder worden en maatschappij 7 (2): 72-75.
Fokkema, T. & L. van Tongeren (2005),
How to esc@pe loneliness? Kwalitatieve evaluatie van een experiment om met ICT uit eenzaamheid te geraken. Sociale interventie 14 (4): 15-28.
Gaalen, R.I.A. van (2005),
Gerongrafiek: financiële overdracht van ouders op kinderen in Nederland. Geron, tijdschrift over ouder worden en maatschappij 7 (2): 42.
Gaalen, R.I.A. van (2005),
Gerongrafiek: verwachtingen van ouderen ten opzichte van hun kinderen omtrent mantelzorg. Geron, tijdschrift over ouder worden en maatschappij 7 (3): 25.
Groenewold, G. & R. Bilsborrow (2005),
Sampling international migrants; lessons learned from the NIDI-Eurostat study migration from West Africa and the Mediterranean region to the EU. Demotrends 9 (1): 6. [pdf]
Henkens, K., J. Neuteboom, R. Schepers & H. van Solinge (2005),
Verrijkt doorwerken: maatschappelijke detachering als alternatief voor vervroegd uittreden. Gids voor Personeelsmanagement 84 (5): 28-31. [pdf]
Meester, E. de, I. Esveldt, C. Mulder & G. Beets (2005),
De invloed van levensloopkenmerken en waardeoriëntaties op vrijwillige kinderloosheid. Mens en Maatschappij 80 (2): 119-142.
Poppel, F. van, I. Deerenberg, J. Wolleswinkel-Van den Bosch & P. Ekamper (2005),
Hoe lang leefden wij? Historische veranderingen in de levensduur en het doodsoorzakenpatroon. Bevolkingstrends, statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland 53 (3): 18-25. [pdf]
Solinge, H. van (2005),
Gerongrafiek: maatschappelijke detachering aan het einde van de loopbaan. Geron, tijdschrift over ouder worden en maatschappij 7 (4): 55.
Solinge, H. van (2005),
Veranderingen in gezondheid in de overgang van werk naar pensioen: een longitudinale analyse. Gedrag en Organisatie 18 (6): 356-378. [pdf]
Valk, H. de (2005),
Zo ouder, zo kind? Levensloop van allochtone en autochtone jongeren. Vernieuwing 64 (6): 24-26.

Books or reports published elsewhere

Bosch, A. (2005),
Adolescents' reproductive health in rural Bangladesh: the impact of early childhood nutritional anthropometry, Population studies. Amsterdam: Dutch University Press, 294 p. Doctoral dissertation Groningen. [pdf]
Kommission "Familie und demographischer Wandel" (2005),
Starke Familie. Stuttgart: Robert Bosch Stiftung, 120 p. [pdf]
Kyi, G. in collab. with R. Wetters (2005),
Population in Europe 2004; first results, Eurostat - Statistics in Focus - Population and Social Conditions, 2005/15. Luxemburg: European Communities, 8 p. [pdf: en de fr]
Laan-Bouma-Dorff, W. van der, m.m.v. A. van Putten (2005),
De buurt als belemmering. Assen: Koninklijke Van Gorcum, 106 p.
Liefbroer, A.C. (2005),
Valt de appel nog steeds niet ver van de boom? Over intergenerationele overdracht van demografisch gedrag. Inaugurele rede, Amsterdam: Vrije Universiteit, 29 p. [pdf]
Liefbroer, A.C. & J. Puy (2005),
De transitie naar volwassenheid en de rol van het overheidsbeleid: een vergelijking van institutionele arrangementen in Nederland, Zweden, Groot-Brittannië en Spanje. WRR serie Webpublicaties 11. Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 135 p. [pdf]
NIDI & TNO Kwaliteit van Leven (2005),
Meer grijs op straat ... De gevolgen van veroudering bij de Nederlandse Politie. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 24 p. [pdf]
Nimwegen, N. van, in collab. with G. Beets & R. van der Erf (2005),
Executive summary. In: Recent demographic developments in Europe 2004. Strasbourg: Council of Europe Publishing, p. 9-10. [pdf]
Nimwegen, N. van, in collab. with G. Beets & R. van der Erf (2005),
Introduction: the state of Europe' s population, 2003. In: Recent demographic developments in Europe 2004. Strasbourg: Council of Europe Publishing, p. 11-29. [pdf]
Oort, F. van, M. Thissen & L. van Wissen (2005),
A survey of spatial economic planning models in the Netherlands: theory, application and evaluation. Rotterdam: NAi Publishers, 176 p.
Pellenbarg, P., P. van Steen & L. van Wissen (2005),
Ruimtelijke aspecten van de bedrijvendynamiek in Nederland. Assen: Koninklijke Van Gorcum, 196 p.
Spaan, E., F. Hillmann & T. van Naerssen (2005),
Asian migrants and European labour markets: patterns and processes of immigrant labour market insertion in Europe. Research in Population and Migration, London etc.: Routledge. 337 p.
Teulings, C.N., A.L. Bovenberg & H.P. van Dalen (2005),
De cirkel van goede intenties - De economie van het publieke belang. Amsterdam: Amsterdam University Press. 160 p.

Other reports and publications

Bruijn, B. de & R.G. Horstman (2005),
Population and AIDS activities in health sector-wide approaches: a method for estimating category expenses in pooled funds. The Hague: NIDI, 24 p.
Dalen, H.P. van, G. Groenewold & T. Fokkema (2005),
Remittances and their effect on emigration intentions in Egypt, Morocco and Turkey, Tinbergen Institute Discussion Paper TI 2005-030/1. Amsterdam etc.: Tinbergen Institute, 38 p. [pdf]
Dalen, H.P. van & M. Reuser (2005),
Assessing size and structure of worldwide funds for population and AIDS activities. UNFPA/UNAIDS/NIDI Resource Flows Project, The Hague: NIDI, 69 p. [pdf]
Dalen, H.P. van & M. Reuser (2005),
Projections of funds for population and AIDS activities, 2004-2006. UNFPA/UNAIDS/NIDI Resource Flows Project, The Hague: NIDI, 49 p. [pdf]
Dalen, H.P. van & M. Reuser (2005),
What drives donor funding in population assistance programs?, Tinbergen Institute Discussion Paper TI 2005-062/1. Amsterdam etc.: Tinbergen Institute, 28 p. [pdf]
Dykstra, P.A., M. Kalmijn, T.C.M. Knijn, A.C. Liefbroer, A.C., & C.H. Mulder (2005),
Codebook of the Netherlands Kinship Panel Study: a multi-actor, multi-method panel study on solidarity in family relationships, wave 1. July 2005, Version 1. NKPS Working Paper No 4. The Hague: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute. [zip]
Dykstra, P.A., M. Kalmijn, T.C.M. Knijn, A.C. Liefbroer, A.C., & C.H. Mulder (2005),
Questionnaires of the Netherlands Kinship Panel Study: a multi-actor, multi-method panel study on solidarity in family relationships, wave 1. July 2005, Version 1. NKPS Working Paper No 5. The Hague: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute.
Ekamper, P. (2005),
De ontwikkeling van de personeelsomvang bij de rijksoverheid in de periode 2005-2020; een geactualiseerde verkenning. Den Haag: NIDI, 156 p.
Ekamper, P., R. Horstman & C. Huisman (2005),
De veroudering van de personeelssamenstelling van de Nederlandse Politie in de periode 2005-2015. Den Haag: NIDI, 55 p. [pdf]
Fokkema, T. & T. van Tilburg (2005),
Eenzaam en dan? De (on)mogelijkheden van interventies bij ouderen. Eindrapportage aan de Stichting Sluyterman van Loo van een vergelijkend effect- en procesevaluatie-onderzoek naar interventies ter voorkoming en vermindering van eenzaamheid onder ouderen. Den Haag/Amsterdam: NIDI/VU. 99 p. [pdf]
Liefbroer, A.C. (2005),
Changes in the transition to adulthood in Europe; an empirical analysis of changes among cohorts born between in the 1950's and 1960's in Europe and among Dutch cohorts born between 1900 and 1982. Report for the Robert Bosch Foundation, The Hague: NIDI, 69 p. [pdf]


Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken