KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Project

Onzekerheid van regionale bevolkings- en huishoudensprognoses

Na decennia van demografische groei is begin deze eeuw in de perifere regio’s van Nederland de groei omgeslagen naar krimp. Demografische prognoses laten zien dat deze trend zich in de komende decennia naar steeds meer gemeenten uit gaat breiden. Tegelijkertijd zijn de grote steden na een periode van decentralisatie in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw weer sterk gestegen in populariteit.

Dit leidt onmiskenbaar tot nieuwe uitdagingen voor de (regionale) woningmarkt. Niet alleen veranderingen in de omvang van de bevolking spelen hierbij een rol, maar ook veranderingen in de samenstelling van de bevolking en in de samenstelling van de huishoudens. Een belangrijke vraag hierbij is of ontwikkelingen in het verleden een goede voorspeller zijn voor toekomstig gedrag. Het gedrag van mensen en huishoudens kan immers veranderen, waardoor vergelijkbare generaties of huishoudens door de tijd heen anders kunnen gaan reageren op vergelijkbare situaties. Dit wordt aangeduid als generatiewisseling. Verschillende toekomstverwachtingen over generatiewisselingen, kunnen leiden tot verschillende regionale huishoudensprognoses.

Het aantal inwoners in de vier grote gemeenten (geïndexeerd, 2012 = 100) volgens de Pearl- en de Primos-prognose in 2012, 2020, 2030 en 2040

Het aantal inwoners in de vier grote gemeenten (geïndexeerd, 2012 = 100) volgens de Pearl- en de Primos-prognose in 2012, 2020, 2030 en 2040

Bron: ABF Research, CBS en PBL.

Een complicerende factor bij het monitoren van regionale huishoudens­prognoses is dat deze prognoses deels rekening houden met woningbouw­plannen, terwijl de woningbouw­plannen zelf mede gebaseerd zijn op bevolkings­prognoses. Door de vele onzekerheden en veronder­stellingen die ten grondslag liggen aan regionale bevolkings- en huishoudens­prognoses is het voor gebruikers en beleidsmakers vaak niet eenvoudig om de uitkomsten van de prognoses te interpreteren. Waarom verschillen de uitkomsten van verschillende prognoses van elkaar en waarom, zeker op de langere termijn, wijken de uitkomsten van prognoses nogal eens af van de werkelijkheid?

Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te verschaffen in de onzekerheid van regionale bevolkings- en huishoudens­prognoses die samenhangt met generatie­wisselingen en om na te gaan in hoeverre hier rekening mee wordt gehouden in verschillende prognoses. Ook zal worden nagegaan wat de invloed van deze onzekerheid is op de uitkomsten van de prognoses. Het project is gefinancierd door de Directie Kennis & Verkenningen van het Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks­relaties.

Publicaties

Beer, J.A.A. de, Ekamper, P. & Gaag, N.L. van der (2018),
Grote steden groeien sneller dan de rest van Nederland. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 34 (2): 1-4. [URL]
Gaag, N.L. van der, Beer, J.A.A. de & Ekamper, P. (2018),
Komen en gaan in de grote stad. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 34 (3): 5-7. [URL]
Beer, J.A.A. de, Ekamper, P. & Gaag, N.L. van der (2017),
Vergelijking van regionale demografische trends: een nieuwe typologie van gemeenten in Nederland. NIDI-Webartikel 2017-01, oktober 2017. [URL]
Gaag, N.L. van der, Beer, J.A.A. de & Ekamper, P. (2017),
De invloed van vestiging en vertrek op de groei van het aantal huishoudens. NIDI Working Paper no. 2017/03. Den Haag: NIDI. [URL]
Gaag, N.L. van der, Beer, J.A.A. de & Ekamper, P. (2017),
Komen en gaan in de grote stad. Demos: bulletin over bevolking en samenleving. [URL]
Beer, J.A.A. de (2016),
Waarom kunnen demografen de toekomst voorspellen? Demos: bulletin over bevolking en samenleving 32 (9): 4-7. [URL]
Beer, J.A.A. de, Ekamper, P. & Gaag, N.L. van der (2016),
Grenzen aan de groei van de grote steden? Demos: bulletin over bevolking en samenleving 32 (4): 1-4. [URL]
Beer, J.A.A. de, Ekamper, P. & Gaag, N.L. van der (2016),
Vergelijking van de bevolkingsprognoses van Pearl en Primos voor de vier grote steden. NIDI-Webartikel 2016-01, april 2016. [URL]
Beer, J.A.A. de, Ekamper, P. & Gaag, N.L. van der (2015),
Vergelijking van de gemeentelijke prognoses van Pearl en Primos. Den Haag: NIDI. [URL]

Research teamGa terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken