KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Vergrijzing is een kans, geen bedreiging

Pagina-navigatie:
19 oktober 2012

Vandaag verschijnt het rapport 'Actief ouder worden in Nederland'. Het rapport schetst de demografische ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Tot het jaar 2040 stijgt in Nederland het aantal vijfenzestigplussers met ruim twee miljoen, zo blijkt. De auteurs signaleren  een andere kijk op vergrijzing, waarbij naast de kosten ook de kansen worden gezien. De rol van ouderen is bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd niet langer uitgespeeld.

Demografische aardverschuiving

De vergrijzing zet de komende jaren flink door, wereldwijd en ook in Nederland. Dat heeft twee demografische oorzaken: we krijgen minder kinderen en we leven steeds langer. Beide trends samen veroorzaken een wereldwijde demografische aardverschuiving. In demografisch opzicht was de twintigste eeuw de eeuw van ongekende, explosieve bevolkingsgroei. De eenentwintigste eeuw zal vooral worden gekenmerkt door nooit eerder vertoonde veranderingen in de leeftijdsopbouw.

Een andere kijk op vergrijzing

De vergrijzing zet niet alleen door, zij versnelt. De gevolgen zijn ingrijpend. Natuurlijk gaat vergrijzing met hoge kosten gepaard, wat onmiskenbaar een uitdaging oplevert voor samenleving en beleid. De auteurs van het rapport maken zich desondanks sterk voor een nieuwe, evenwichtigere kijk op vergrijzing. Het uitgangspunt is daarbij dat jarenlange investeringen in gezondheid, evenals de toegenomen welvaart, voor steeds meer mensen een langer en ook gezonder leven mogelijk maken. Almaar meer vitale ouderen krijgen de mogelijkheid na hun pensioengerechtigde leeftijd actief te blijven. De uitdaging is dit rijke potentieel tot ontwikkeling te brengen.

Over het rapport

Het rapport is opgesteld door het ‘Werkverband Periodieke Rapportage Bevolkingsvraagstukken’ (WPRB), een samenwerkingsverband van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW, voorzitter), het Centraal Planbureau (CPB), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Aanleiding voor de publicatie is het door de Europese Commissie uitgeroepen Europees Jaar voor Actief Ouder Worden en Solidariteit tussen Generaties (2012).

Voor meer informatie

  • Een selectie van belangwekkende inzichten vindt u hier
  • Het gehele rapport is gratis te downloaden

Meer informatie over in het rapport behandelde onderwerpen vindt u bij:Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken