KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Nummer 10

Demos, bulletin over bevolking en samenleving, jaargang 25, nummer 10, themanummer 25 jaar Demos, december 2009

Inhoud:
  • Ton van der Wijst: Vergrijzing en ouderdomspensioenen (jaargang 1, 1985 nr. 6, pp. 44-46).
  • Henk de Gans: Vergrijzende steden in een vergrijzende samenleving(jaargang 2, 1986 nr. 6, pp. 41-44).
  • Jan Bartlema, Nico van Nimwegen & Hein Moors: Kleinere families, verdwijnende verwanten en de zorg voor bejaarden (jaargang 2, 1986 nr. 5, pp. 33-36).
  • Jeannette Schoorl: Geboorteregeling van Turkse en Marokkaanse vrouwen benadert Nederlands niveau (jaargang 1, 1985 nr. 6, pp. 41-43).
  • Jan Latten: Teruggaan of blijven? Gezinshereniging en retourmigratie van Turken en Marokkanen (jaargang 2, 1986 nr. 10, pp. 76-78).
  • Carel Jansen & Harrie van Vianen: Voedselcrisis in Afrika niet alleen gevolg van bevolkingsontwikkeling (jaargang 1, 1985 nr. 7, pp. 49-53).

[PDF volledig nummer]

  Demos

 


 

25 JAAR DEMOS: 1985-2009 - MET DE INZICHTEN VAN NU EEN VISIE OP TOEN

 


 

DEMOS beleeft zijn 25ste jaargang. In de periode van 1985 tot nu heeft de redactie zich consequent ten doel gesteld om de maatschappelijke discussie over de bevolkingsontwikkeling te voeden met uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek naar de demografische ontwikkeling in het verleden, naar de actuele situatie van het moment en naar de verwachtingen voor de toekomst: theorieën en uitkomsten van prognoses werden toegelicht, scenario's werden geformuleerd. Daarbij kregen beleidsmatige en politieke aspecten ruime aandacht. Een zeer gevarieerd scala aan onderwerpen passeerde de afgelopen decennia de revue. De demografie raakt aan disciplines als sociologie, economie, geschiedenis, geneeskunde en epidemiologie en heeft daardoor een sterk interdisciplinair karakter. DEMOS besteedde onder meer aandacht aan ouderdom en vergrijzing, aspecten van internationale migratie, familierelaties, vruchtbaarheid en gezinsvorming, abortus, binnenlandse migratie, bevolkingsgroei- en krimp, de arbeidsmarkt en (vervroegde) pensionering, epidemische ziekten als HIV/AIDS en griep, en aan sterfte, levensverwachting en doodsoorzaken.

Natuurlijk is er de afgelopen kwart eeuw maatschappelijk gezien veel veranderd. Toch is ook verrassend veel hetzelfde gebleven. Om een klein beetje een indruk te krijgen van de demografische ontwikkelingen sinds 1985 heeft de DEMOS-redactie enkele auteurs 'van het eerste uur' in de gelegenheid gesteld om in een kort essay te reageren op hun artikel van toen. Hiertoe werden zes artikelen geselecteerd die werden geschreven in 1985/1986 en die zo op het eerste gezicht hun actualiteitswaarde niet hebben verloren. Van de oorspronkelijke artikelen is ook een ingekorte versie opgenomen. De vraag aan de auteurs was om hun inzichten van toen te plaatsen in het licht van de huidige ontwikkeling.

 Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken