KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Nummer 2

Demos, bulletin over bevolking en samenleving, jaargang 25, nummer 2, februari 2009

Inhoud:
  • Traditionele jongeren en onafhankelijke ouderen; opvattingen over familie en gezin in Nederland
  • Verhuizen; discrepantie tussen wensen en gedrag

[PDF volledig nummer]

  Demos

 


 

TRADITIONELE JONGEREN EN ONAFHANKELIJKE OUDEREN

 


 

MATTHIJS KALMIJN & ANNETTE SCHERPENZEEL

Opvattingen over familie en gezin in Nederland

Aangaande familie en gezin is in Nederland de afgelopen decennia heel wat veranderd. Mensen krijgen minder kinderen, veel moeders zijn gaan werken, meer mannen doen huishoudelijk werk en er wordt veel meer gescheiden. Ook wordt tegenwoordig anders over familie- en gezinskwesties gedacht dan in de jaren vijftig en zestig. De literatuur spreekt wel van een overgang van 'traditionele' naar 'moderne' opvattingen. Tussen leeftijdsgroepen blijven evenwel op bepaalde punten grote verschillen in opvattingen bestaan. De mening van de oudste generatie wordt daarentegen soms juist gedeeld door de jongeren.

[PDF volledig artikel]

 


 

VERHUIZEN

 


 

CAROLA DE GROOT, DORIEN MANTING & SANNE BOSCHMAN

Discrepantie tussen wensen en gedrag

Uit een recent bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) uitgevoerd onderzoek blijkt dat iemands wens om te verhuizen niet altijd iets zegt over zijn of haar verhuisgedrag kort daarna, in ieder geval veel minder dan tot nu toe vaak wordt aangenomen. Van de mensen die hebben aangegeven dat ze van plan zijn om binnen twee jaar te gaan verhuizen, verhuist maar een klein deel daadwerkelijk in die periode. Starters verhuizen vaker dan doorstromers, maar stellen hun woonwensen ook vaker bij. Doorstromers zijn kieskeuriger en kunnen verhuisplannen eenvoudiger uitstellen. Overigens zegt ook het niet hebben van een verhuisplan soms niet zoveel. Een klein deel van hen verhuist toch, en in absolute zin gaat het daarbij zelfs om een aanzienlijke groep. Onvoorziene verhuizingen komen vooral vaak voor in de grensstreken en onder ouderen.

[PDF volledig artikel]

 Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken