KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Nummer 3

Demos, bulletin over bevolking en samenleving, jaargang 26, nummer 3, themanummer NKPS, april/mei 2010

Inhoud:
  • Familiebanden in levensloopperspectief
  • Zorgen voor je dierbaren
  • Mannen in het gezin
  • Zo moeder, zo dochter; zo vader, zo zoon
  • Aard familierelaties tijdens jeugd beïnvloedt krijgen van kinderen
  • Invloed ouders op woonsituatie volwassen kinderen

[PDF volledig nummer]

  Demos

 


 

Promotieonderzoek binnen de Netherlands Kinship Panel Study (NKPS):

FAMILIEBANDEN IN LEVENSLOOPPERSPECTIEF

 


 

  Regelmatig promoveren onderzoekers op de uitkomsten van de Netherlands Kinship Panel Study (NKPS), een grootscheeps longitudinaal onderzoek naar familiebanden in Nederland.
DEMOS besteedde al tweemaal eerder aandacht aan dit project. In dit speciale nummer opnieuw een indruk van wat tot nu toe met gegevens van NKPS is gedaan. Vijf promovendi gaan in op hun onderzoek naar achtereenvolgens intergenerationele solidariteit, vaderschap, arbeidspatronen van mannen en vrouwen, vruchtbaarheid en woonsituatie. Relaties gedurende de levensloop spelen daarin een belangrijke rol.

 

 


 

ZORGEN VOOR JE DIERBAREN

 


 

EVA-MARIA MERZ

Ouder-kindrelaties gedurende de levensloop

De eerste relaties die mensen ontwikkelen zijn die tussen ouder en kind. Het zijn ook vaak de belangrijkste relaties. Ze geven steun en veiligheid in de jeugd maar ook op latere leeftijd. De kwaliteit en balans in hulpuitwisseling van deze relaties kan echter per persoon verschillen en gedurende het leven veranderen, hetgeen gevolgen heeft voor de ontwikkeling, de gezondheid en het welbevinden van kinderen, adolescenten en volwassenen. Met behulp van gegevens uit de Netherlands Kinship Panel Study (NKPS) zijn kenmerken en veranderingen van ouder-kindrelaties gedurende de levensloop en de associatie met welbevinden onderzocht.

[PDF volledig artikel]

 


 

MANNEN IN HET GEZIN

 


 

RENSKE KEIZER

Vaderschap is de laatste tijd onderwerp van het maatschappelijke debat. Niet alleen door de uitspraak van demissionair Minister van Jeugd en Gezin André Rouvoet dat het voor mannen gemakkelijker moet worden om tijd te maken voor het gezin, maar ook door de beslissing van de heren Eurlings en Bos die aangeven wat voor druk een carrière op het priv?leven kan hebben.
De reden dat de rol van vaders in het gezinsleven de laatste tijd zowel wetenschappelijke als maatschappelijke aandacht krijgt is tweeledig. Ten eerste is de houding ten opzichte van vaderschap veranderd nu steeds meer vrouwen zijn gaan werken en ook na de komst van hun kind(eren) zijn blijven werken. Ten tweede is de bijdrage van vaders in de opvoeding en de verzorging van hun kinderen in de loop van de jaren maar licht gestegen, in vergelijking met de forse stijging van het aantal vrouwen op de arbeidsmarkt en met haar aandeel in de zorg voor de kinderen.

[PDF volledig artikel]

 


 

ZO MOEDER, ZO DOCHTER; ZO VADER, ZO ZOON

 


 

ANNE VAN PUTTEN

Gedrag ouders beïnvloedt later arbeidspatroon kinderen

Mannen zijn meer geneigd om te stofzuigen, koken, en te wassen als hun vaders ook flink wat deden in het huishouden tijdens hun kindertijd. Vrouwen werken gemiddeld meer uren op de arbeidsmarkt wanneer zij zijn opgegroeid met een werkende moeder. En moeders met jonge kinderen werken gemiddeld meer uren wanneer zij hulp van hun eigen ouders ontvangen in het huishouden en bij klusjes. Deze bevindingen suggereren dat overdracht van generatie op generatie een rol speelt in de betaalde en onbetaalde arbeidspatronen van mannen en vrouwen in Nederland.

[PDF volledig artikel]

 


 

AARD FAMILIERELATIES TIJDENS JEUGD BEÏNVLOEDT KRIJGEN VAN KINDEREN

 


 

ARIEKE RIJKEN

Uit veel studies is gebleken dat het ouderlijk gezin invloed heeft op het krijgen van kinderen. Mensen die opgroeien in een gezin met veel broers en zussen krijgen zelf meer kinderen dan mensen die opgroeien in een klein gezin. En mensen van wie de ouders relatief oud waren toen ze werden geboren krijgen zelf ook op latere leeftijd kinderen. Onderzoek op basis van gegevens van de Netherlands Kinship Panel Study (NKPS) laat evenwel zien dat ook de relaties binnen het gezin en in breder familieverband tijdens de jeugd invloed hebben op de leeftijd waarop mensen hun eerste kind krijgen en op het aantal kinderen dat ze krijgen

[PDF volledig artikel]

 


 

INVLOED OUDERS OP WOONSITUATIE VOLWASSEN KINDEREN

 


 

ANNIKA SMITS

Kinderen begeven zich meestal niet ver van hun ouders. In figuurlijke zin, maar ook letterlijk. Het is al langer bekend dat de sociaal?economische status van kinderen deels kan worden verklaard vanuit die van hun ouders. Nu blijkt evenwel dat dit ook geldt voor hun woonsituatie: woonkwaliteit wordt van ouders op kinderen overgedragen en ook de woonlocatie en het verhuisgedrag van volwassen kinderen staan niet los van die van hun ouders.

[PDF volledig artikel]

 Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken