KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Nummer 4

Demos, bulletin over bevolking en samenleving, jaargang 26, nummer 4, juni 2010

Inhoud:
  • Naar een wereld met steeds meer goed opgeleide mensen
  • De Volkstellingsronde van 2010
  • Ontwikkelingen in het denken over het gezin

[PDF volledig nummer]

  Demos

 


 

NAAR EEN WERELD MET STEEDS MEER GOED OPGELEIDE MENSEN

 


 

WOLFGANG LUTZ

In vrijwel alle landen is een aanzienlijke verbetering zichtbaar van het opleidingsniveau. Als dat zich doorzet en als de hoger opgeleiden voor kleinere gezinnen kiezen, ligt een toekomst in het verschiet met veel meer goed opgeleide en welvarende mensen dan nu. Bovendien zal de totale bevolkingsomvang kleiner zijn, ook al leven hoger opgeleide mensen langer dan lager opgeleiden.

[PDF volledig artikel]

 


 

DE VOLKSTELLINGSRONDE VAN 2010

 


 

PAOLO VALENTE

Hoe wordt de bevolking van Europa geteld?

In veel landen wordt, meestal eens in de tien jaar, de bevolking geteld, zodat de behoefte aan allerlei (lokale) voorzieningen kan worden vastgesteld. Volkstellingen zijn echter kostbaar en steeds vaker aarzelen of weigeren mensen om mee te werken. In Nederland bijvoorbeeld wordt al sinds 1971 geen volkstelling meer gehouden. Om toch aan de benodigde informatie te komen zijn daarom nieuwe telmethoden ontwikkeld, waarbij bestaande databronnen worden ingezet. Dit artikel geeft een overzicht van de alternatieven die anno 2010 in Europa worden gebruikt

[PDF volledig artikel]

 


 

ONTWIKKELINGEN IN HET DENKEN OVER HET GEZIN

 


 

RENÉ HOKSBERGEN

In de laatste decennia van de vorige eeuw zien we grote veranderingen in het denken over het gezin. De vanzelfsprekendheid van het gezin, de hoeksteen van de samenleving, kwam ter discussie te staan. Aan de hand van Nederlandse literatuur wordt in dit artikel een overzicht gegeven van veranderingen in het denken over het gezin. Tevens worden suggesties gedaan hoe vanuit het algemene beleid het gezin zou kunnen worden ondersteund.

[PDF volledig artikel]

 Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken