KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Nummer 10

Demos, bulletin over bevolking en samenleving, jaargang 29, nummer 9, oktober 2013

Inhoud:
  • Generaties Nederlandse migranten in Nieuw-Zeeland
  • De Akademie: het langer wordende leven van rustende leden
  • Mali: armoede troef

[PDF volledig nummer]

  Demos

 

GENERATIES NEDERLANDSE MIGRANTEN IN NIEUW-ZEELAND


 

SUZAN VAN DER PAS & JACQUES POOT

Na de Tweede Wereldoorlog zijn er drie migratiegolven vanuit Nederland naar Nieuw-Zeeland geweest. Deze opeenvolgende generaties migranten zijn in demografisch opzicht duidelijk van elkaar te onderscheiden. De Nederlandse migranten van de eerste, en grootste, golf emigreerden vanwege werk en inkomen en vergrijzen nu in snel tempo. De jongste golf emigranten bestaat uit hoogopgeleide professionals die vooral voor een betere lifestyle kiezen. Het Nederlandse volksdeel in het land van de Kiwis krimpt en het Nederlandse culturele erfgoed kalft er af.

[PDF volledig artikel]


 

DE AKADEMIE: HET LANGER WORDENDE LEVEN VAN RUSTENDE LEDEN


 

DIRK JAN VAN DE KAA

De sterfteontwikkeling onder de leden van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) loopt de laatste halve eeuw goeddeels parallel aan die van Nederlandse mannen. Zij leven echter wel beduidend langer. Nieuwe cijfers laten zien dat ‘rustende’ leden, in veel gevallen hoogleraren die met emeritaat zijn, steeds langer van hun rust kunnen genieten.

[PDF volledig artikel]


 

MALI: ARMOEDE TROEF


 

NICO VAN NIMWEGEN

Naar dit land in West Afrika, deels liggend in de Sahara, vertrekken binnenkort bijna 400 Nederlandse militairen om deel te nemen aan de vredesmissie van de Verenigde Naties. Oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders is de hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in dit door terreur verscheurde land. Naast gebrek aan veiligheid en stabiliteit worstelt Mali ook met alle demografische problemen die kenmerkend zijn voor de allerarmste ontwikkelingslanden.

[PDF volledig artikel]

 Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken