KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

nummer 2

Demos, bulletin over bevolking en samenleving, jaargang 29, nummer 2, februari 2013

Inhoud:
  • Een huis kopen; wat komt er van de mooie plannen terecht?
  • Scheiding en terugkeer van gezinsmigranten
  • Gemengde huwelijken in Europa
  • Weg van je wortels; de afstand tussen overgrootouders en achterkleinkinderen

[PDF volledig nummer]

  Demos

 EEN HUIS KOPEN


 MARJOLIJN DAS & CAROLA DE GROOT


Wat komt er van de mooie plannen terecht?

"Life is what happens to you while you’re busy making other plans", wist John Lennon al. Deze wijsheid gaat ook op bij het kopen van een huis. Veel mensen met plannen om een huis te kopen slagen daar niet in. Onverwachte gebeurtenissen in het leven kunnen de plannen verstoren, maar kunnen juist ook de koopplannen in een stroomversnelling brengen. De kloof tussen plan en gedrag is door de crisis waarschijnlijk alleen maar groter geworden.

[PDF volledig artikel]

 


 SCHEIDING EN TERUGKEER VAN GEZINSMIGRANTEN


 STIJN VAN DOESELAAR & GOVERT BIJWAARD

 

Gezinsmigranten uit hoogontwikkelde landen vertrekken veel sneller uit Nederland dan andere groepen gezinsmigranten. Negen jaar na aankomst heeft van de gezinsmigranten uit de hoogontwikkelde landen al meer dan de helft Nederland verlaten, terwijl van de gezinsmigranten uit minder ontwikkelde landen na negen jaar nog bijna 80 procent in Nederland verblijft. Een belangrijke drijvende kracht achter terugkeer is echtscheiding.

[PDF volledig artikel]

 


 GEMENGDE HUWELIJKEN IN EUROPA


 NICO VAN NIMWEGEN

 

Gemengde huwelijken worden vaak gezien als een graadmeter voor de integratie van migranten. Ook kunnen zij een aanwijzing zijn voor sociale en culturele veranderingen. Uit een recente studie van Eurostat blijkt dat gemengde huwelijken in Europa steeds meer voorkomen. Een op de 12 gehuwden in Europa deelt tegenwoordig het huwelijksbootje met een buitenlandse partner.

[PDF volledig artikel]

 


 WEG VAN JE WORTELS


 PETER EKAMPER & GERRIT BLOOTHOOFT


De afstand tussen overgrootouders en achterkleinkinderen

Mensen blijven meestal niet wonen op de plek waar ze geboren zijn. In de loop der tijd raken mensen door verhuizingen vaak steeds verder verwijderd van hun geografische wortels. Dat geldt niet alleen voor de afstand tot hun eigen geboorteplaats, maar ook tot de geboorteplaats van hun ouders, grootouders en overgrootouders. Binnen Nederland zijn er echter wel verschillen. Vanuit de ene plaats of regio zijn generaties veel minder over het land uitgezworven dan vanuit de andere.

[PDF volledig artikel]

 Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken