KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

nummer 3

Demos, bulletin over bevolking en samenleving, jaargang 29, nummer 3, maart 2013

Inhoud:
  • Homohuwelijk in opmars; steeds rijkere keuze aan partnerrelaties
  • Bevolkingsgroei en -krimp in de Europese Unie
  • Kraamzorg; inhaalslag van allochtone moeders

[PDF volledig nummer]

  Demos 

HOMOHUWELIJK IN OPMARS


DICK J. VAN DE KAA


Steeds rijkere keuze aan partnerrelaties

"Life is what happens to you while you’re busy making other plans", wist John Lennon al. Deze wijsheid gaat ook op bij het kopen van een huis. Veel mensen met plannen om een huis te kopen slagen daar niet in. Onverwachte gebeurtenissen in het leven kunnen de plannen verstoren, maar kunnen juist ook de koopplannen in een stroomversnelling brengen. De kloof tussen plan en gedrag is door de crisis waarschijnlijk alleen maar groter geworden.

[PDF volledig artikel] 


BEVOLKINGSGROEI EN -KRIMP IN DE EUROPESE UNIE 


ROB VAN DER ERF

Sinds de eeuwwisseling is het aantal inwoners van de Europese Unie met 22 miljoen toegenomen.
Dat is een gemiddelde jaarlijkse groei van 0,4 procent. Per land en per regio zijn er echter grote verschillen. Zo zijn er geen of weinig krimpregio’s in België, Denemarken, Frankrijk, Ierland, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Juist veel krimpregio’s zijn er in Centraal en Oost Europa, in landen als Bulgarije, Duitsland, Hongarije, Polen en Roemenië. Welke zijn de motoren van deze groei? Wat is de samenhang tussen groei, krimp en vergrijzing?

[PDF volledig artikel] 


KRAAMZORG


Inhaalslag van allochtone moeders

Bijna alle jonge moeders in ons land maken gebruik van kraamzorg. Volgens de laatste gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is dat gebruik sinds de eeuwwisseling min of meer stabiel rond zo’n 95 procent. In de jaren 80 van de vorige eeuw ontvingen veel minder, te weten twee van de drie jonge moeders in ons land kraamzorg. Destijds was de regering vooral bezorgd dat het gebruik van kraamzorg bij allochtone vrouwen ver achterbleef. Was de kraamzorg wel voldoende toegankelijk voor allochtone vrouwen?

[PDF volledig artikel]

 Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken