KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Onderzoek

Door het doen van onderzoek naar bevolkingsvraagstukken voorziet het NIDI in de maatschappelijke en wetenschappelijke behoefte om een beeld te schetsen van hoe onze samenleving zich ontwikkelt. Dit is belangrijke informatie voor beleidsterreinen als zorg, wonen en de arbeidsmarkt.

Een actueel thema dat raakt aan die terreinen is vergrijzing. Het NIDI heeft verschillende onderzoeken gedaan waarin dit onderwerp van verschillende kanten belicht wordt, om zo maatschappelijke vragen te beantwoorden.

Vergrijzing Een eerste voorbeeld hiervan is het onderzoek 'Migratie is geen remedie tegen vergrijzing'. Hierin wordt geconcludeerd dat het idee om vergrijzing te bestrijden door een forse instroom van immigranten niet werkt. Om de vergrijzing constant te houden op het niveau van 1997 tot 2050 zijn 17 miljoen immigranten nodig. Nederland zou in dat geval in 2050 maar liefst 39 miljoen inwoners tellen. Met dit inzicht kunnen politici beter beslissingen nemen over migratie en de arbeidsmarkt. Dit onderzoek is ruim belicht in de media, bijvoorbeeld in de NRC en Volkskrant.

Het NIDI heeft ook onderzocht wat vergrijzing betekent voor de zorgsector. De uitkomst hiervan was misschien anders dan u zou verwachten. Vergrijzing betekent namelijk niet noodzakelijk dat de zorgbehoefte stijgt. Het aantal 75-plussers in de EU zal in 2030 zo'n 70 procent hoger zijn dan nu. Dat betekent echter nog niet dat de zorgbehoefte met eenzelfde factor zal stijgen .De 'grijze Europeaan' van morgen is immers niet die van vandaag,want zijn omstandigheden en karakteristieken zullen aanzienlijk zijn veranderd en wel in 'gunstige' zin: de toekomstige oudere heeft vaker een partner en kinderen die een helpende hand bieden, heeft een hogere opleiding en inkomen, en is gezonder. Deze ontwikkelingen maken dat de toekomstige zorgbehoefte minder snel stijgt dan het absolute aantal ouderen toeneemt,hetgeen weleens miljarden euro's zou kunnen schelen. Dit is gebleken uit de studie van,een samenwerkingsverband van negen demografische instituten in de EU. Onderzoeken als deze tonen aan de synergie niet alleen in Nederland wordt behaald door het NIDI maar ook door wereldwijd te opereren.

En ander aspect van vergrijzing is de relatie tussen personeel en werkgever. In het rapport 'Oudere werknemers door de lens van de werkgever' is geconcludeerd dat werkgevers vergrijzing vooral als zeer kostbare zaak beschouwen en dat Nederlandse werkgevers veel negatiever zijn over de vergrijzing van de arbeidsmarkt dan andere Europese werkgevers. Zo voorziet driekwart een sterke toename van de arbeidskosten. Het NIDI heeft dit vastgesteld uit een landenvergelijkend werkgeversonderzoek dat het instituut heeft gecoördineerd. Het volledige onderzoek uit 2007 kunt u hier lezen.

Verwijzingen:

Het onderzoek van het NIDI

  • wordt gedreven door maatschappelijke vraagstukken, wetenschappelijke nieuwsgierigheid en vraag naar kennis
  • is interdisciplinair en internationaal,
  • integreert fundamentele en toegepaste studies,
  • benadrukt de micro-fundering van bevolkingsveranderingen, en
  • heeft een duidelijke focus die de ultieme oorzaak van bevolkingsverandering omvat: 'Lives in Contexts'.

 

Vier onderzoeksthema's vormen de kern van onze strategie:

 

Themadoorkruisende beleidsvraagstukken en kennisverspreiding worden gecoördineerd in een aparte werkgroep:

Onderzoeksprojecten

Voor meer informatie over onderzoeksprojecten van het NIDI zie de Engelstalige versie van deze pagina: Research

Onderzoekssamenwerking

Het NIDI werkt samen met een aantal faculteiten van de Rijksuniversiteit Groningen op diverse onderwerpen, primair gerelateerd aan Healthy Ageing en Sustainable Society. Het NIDI werkt samen met:

 

Het NIDI is tevens partner in de gezamenlijke onderzoeksprogramma's:

Kruimelpad:
  1. Home


Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken