NIDI-NVD Master Scriptieprijs

Om onderzoek naar bevolkingsvraagstukken door jonge onderzoekers te stimuleren reiken het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut NIDI en de Nederlandse Vereniging voor Demografie NVD jaarlijks de NIDI-NVD Master Scriptieprijs uit voor de beste masterscriptie op het terrein van het interdisciplinaire onderzoek naar bevolkingsvraagstukken/demografie. De NIDI-NVD Master Scriptieprijs bestaat uit een geldbedrag van €500 en een oorkonde. De prijs wordt dit jaar uitgereikt op vrijdag 20 november 2020 tijdens de Nederlandse Demografieweek.

De volgende regels gelden voor deelname:

  • De scriptie heeft een band met Nederland, hetzij door nationaliteit, woonplaats of universiteit van de indiener, dan wel door het onderwerp;
  • De scriptie is van recente datum (afgelopen 1-2 jaar);
  • Alleen oorspronkelijke scripties mogen meedingen; scripties mogen maar eenmaal meedingen;
  • Studenten moeten zelf hun scriptie nomineren voor de geldende deadline;
  • De scriptie is geschreven in het Engels of in het Nederlands.

Deelnemers kunnen hun scriptie en een kort abstract (maximaal 150 woorden) indienen door deze te mailen naar demografiedag@gmail.com. De deadline is vrijdag 16 oktober 2020.

Een jury van NIDI en NVD beoordeelt de scripties en wijst een winnaar aan.

Als er minder dan vijf scripties zijn ingediend wordt de prijs helaas niet uitgereikt. In dat geval krijgen deelnemers de kans om mee te dingen naar de prijs van het jaar erna.

KNAW Logo
Cookie toestemming
Deze website maakt gebruik van cookies van derde partijen voor analyse van dataverkeer. Privacyverklaring.