Demos: Bulletin over bevolking en samenleving

DEMOS is een bulletin over bevolking en samenleving en wordt uitgegeven door het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI). DEMOS wil de kennis en menings­vorming over bevolkings­vraagstukken bevorderen. DEMOS richt zich, behalve op vak­demo­grafen, in het bijzonder op politici, overheden, universi­teiten, middelbare scholen en ove­rige geïnteresseerden in demografi­sche ontwik­kelingen en resultaten van demografisch onderzoek. Het meest recente nummer van DEMOS vindt u hieronder.
Het Demos-nummer van deze maand staat in het teken van de European Population Conference (EPC) die van 29 juni tot en met 2 juli in Groningen wordt gehouden, en dit nummer is voor deze speciale gelegenheid in het Engels geschreven. De volgende nummers van Demos zullen weer als vanouds in het Nederlands verschijnen.

 

Het meest recente nummer van Demos:

KNAW Logo
Cookie toestemming
Deze website maakt gebruik van cookies van derde partijen voor analyse van dataverkeer. Privacyverklaring.