Demos: Bulletin over bevolking en samenleving

DEMOS is een bulletin over bevolking en samenleving en wordt uitgegeven door het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI). DEMOS wil de kennis en menings­vorming over bevolkings­vraagstukken bevorderen. DEMOS richt zich, behalve op vak­demo­grafen, in het bijzonder op politici, overheden, universi­teiten, middelbare scholen en ove­rige geïnteresseerden in demografi­sche ontwik­kelingen en resultaten van demografisch onderzoek. Het meest recente nummer van DEMOS vindt u hieronder.

 

Het meest recente nummer van Demos:

KNAW Logo
Cookie toestemming
Deze website maakt gebruik van cookies van derde partijen voor analyse van dataverkeer. Privacyverklaring.