Archieven: Nieuws & events

Lees in DEMOS van september over: Joodse emigratie uit nazi-Duitsland, kritiek NIDI-CBS bevolkingsrapport, en gevolgen corona voor migratie

DEMOS, september 2021, jaargang 37, nummer 8: Hoe asielbeleid de Joodse emigratie uit nazi-Duitsland frustreerde Hoe belangrijk is asielbeleid als levens op het spel staan? Dit artikel bevat een analyse van het restrictieve asielbeleid van bestemmingslanden in de jaren dertig. De emigratie van Joden in Duitsland werd negatief beïnvloed op directe wijze door gebruik van […]

NVD-WODC-seminar: Integratie en vertrek van migranten

Op woensdag 27 oktober organiseert de Nederlands Vereniging voor Demografie (NVD) in samenwerking met het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) een seminar over integratie en vertrek van verschillende groepen migranten met verschillende migratiemotieven. Vijf sprekers presenteren opzet/resultaten van cohortonderzoek dat in de afgelopen jaren is uitgevoerd. Welke inzichten leveren deze studies op en bieden deze […]

Lees in DEMOS van juli/augustus over: beleidskeuzes in een vergrijzende maatschappij, complexere levenslopen van jonge vrouwen, en pensioenkennis

DEMOS, juli/augustus 2021, jaargang 37, nummer 7: Beleidskeuzes in een vergrijzende maatschappij De doorzettende vergrijzing gaat gepaard met een toenemende vraag naar zorg. Hoe kan die zorgdruk worden opgevangen? Is hogere arbeidsmigratie het antwoord? Één conclusie is echter onontkoombaar: investeren in menselijk kapitaal (onderwijs, gezondheid) is en blijft nodig. Lees verder … Worden de levenslopen […]

Lees in DEMOS van juni over: Tinbergen over bevolkingsdruk, eenzaamheid onder migrantenouderen, impact baanverlies op kinderen

DEMOS, juni 2021, jaargang 37, nummer 6: Jan Tinbergen over bevolkingsdruk en vooruitgang Velen kennen de Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen als econometrist en gezichtsbepalend econoom in Nederland en daarbuiten. Hij had gedurende zijn carrière een fascinatie voor bevolkingsvraagstukken in samenhang met de economische vooruitgang. In deze bijdrage legt de biograaf van Tinbergen uit waar die belangstelling […]

Lees in DEMOS van mei over: bevolkingsbeleid en klimaat; beter slapen na pensioen; en hoe Poolse ouders kinderopvang organiseren

DEMOS, mei 2021, jaargang 37, nummer 5: Is bevolkingsbeleid het antwoord op klimaatverandering? Hoe belangrijk is bevolkingsbeleid bij het tegengaan van de opwarming van de aarde, en welke rol speelt de bevolkingsgroei bij de opwarming van de aarde? Uit een onderzoek onder Europese bevolkingswetenschappers blijkt dat men zich weliswaar grote zorgen maakt over klimaatverandering en […]

NVD-seminar: Door corona de stad uit?

Sinds de start van de coronacrisis verschijnen regelmatig berichten dat wonen buiten de stad met een opleving bezig is. Thuiswerken maakt het mogelijk om verder van het werk te gaan wonen, vraagt om extra werkruimte en de drukte in steden begint mensen op de zenuwen te werken. Voor hetzelfde geld is buiten de stad meer […]

Lees in DEMOS van april over: doorwerken en vrijwilligerswerk na pensionering, ouderen tijdens eerste lockdown, en kan overheid kindertal stimuleren?

DEMOS, april 2021, jaargang 37, nummer 4: Doorwerken na pensionering beperkt deelname vrijwilligerswerk Veel gepensioneerden doen vrijwilligerswerk, verlenen mantelzorg of passen op hun kleinkinderen. Op die manier leveren zij een belangrijke bijdrage aan de samenleving. Het aandeel ouderen dat betaald blijft werken na pensionering neemt echter toe. Doorwerken na pensionering staat vrijwilligerswerk in de weg, […]

Eindrapport Verkenning Bevolking 2050

De Tweede Kamer heeft bij de Algemene Politieke Beschouwingen van 2018 aan de regering gevraagd om de gevolgen van veranderingen in de omvang en samenstelling van de bevolking halverwege deze eeuw in kaart te brengen. Op verzoek van de regering heeft het NIDI in samenwerking met het CBS het onderzoek uitgevoerd onder de titel “Verkenning […]

Lees in DEMOS van maart over: impact klimaatverandering en Covid-19 op migratie, en magneetwerking van familie bij verhuizen

DEMOS, maart 2021, jaargang 37, nummer 3: De impact van klimaatverandering op migratie Sinds 2008, ontvluchten jaarlijks gemiddeld 21,5 miljoen mensen huis en haard vanwege plotseling optredende effecten van klimaatverandering zoals overstromingen, stormen of bosbranden. Uit wereldwijde enquêtes blijkt dat vooral lage-inkomenslanden in Afrika en Azië het meest met klimaatproblemen te maken hebben. Op basis […]

Onderzoek Nederlanders in het Buitenland

Een grootschalig onderzoek naar Nederlanders van 65 jaar en ouder in het buitenland.   Informatie voor deelnemers aan het onderzoek Steeds meer Nederlanders kiezen ervoor te emigreren. Toch weten we eigenlijk nog erg weinig over de achtergronden van zo’n stap en hoe het mensen vergaat nadat ze geëmigreerd zijn. Het NIDI – een onafhankelijk wetenschappelijk […]

Lees in DEMOS van februari over: lange-termijntrends in de volksgezondheid, scheidingskans lager opgeleiden, en pensionering en vitaliteit

DEMOS, februari 2021, jaargang 37, nummer 2: Een andere kijk op langetermijntrends in de volksgezondheid Hoe kan het dat over de eeuwen heen de levensverwachting is gestegen? Volgens epidemiologen is die vooruitgang het gevolg van de vervanging van infectieziekten waaraan mensen veelal op jonge leeftijd overleden door chronische aandoeningen op latere leeftijd. In zijn afscheidsrede […]

Hoe ziet Nederland eruit in 2050?

Deze week aandacht in het NPO-actualiteitenprogramma Nieuwsuur voor de door het NIDI samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitgevoerde Verkenning Bevolking 2050. In dit project is onderzocht hoe verschillende ontwikkelingen in kindertal, levensduur en migratie invloed hebben op de omvang en samenstelling van de bevolking halverwege deze eeuw en welke gevolgen deze […]

Lees in DEMOS van januari over: demografie in het stemhokje, kiezers met een migratieachtergrond, en verhuisgedrag van zestigers

DEMOS, januari 2021, jaargang 37, nummer 1: Demografie in het stemhokje In de aanloop naar de verkiezingen worden met enige graagte tegenstellingen gecreëerd tussen bevolkingsgroepen. Tussen jong en oud, met en zonder migratieachtergrond, man en vrouw. Maar welke rol spelen sociaal-demografische kenmerken van kiezers als het om de partijkeuze of politieke kleur gaat? Zijn de […]

Promotie Christoph Bein

Maandag 25 januari 2021 heeft Christoph Bein zijn proefschrift getiteld ‘Religiosity and reproductive decisions in Europe‘ succesvol verdedigd. De religiositeit is in Europa sinds de jaren zestig sterk afgenomen. Dit maakt deel uit van een bredere trend naar secularisering en individualisering. We weten uit eerdere studies dat religiositeit nog steeds een belangrijke determinant van vruchtbaarheid […]

Roos van der Zwan wint Instituut Gak-KNAW Award 2020

De Instituut Gak-KNAW Award is maandag 7 december uitgereikt aan socioloog Roos van der Zwan. Zij mag haar onderzoeksvoorstel uitvoeren dat ingaat op de vraag welke invloed sociaal-culturele integratie en de levensloop van vrouwelijke statushouders hebben op hun arbeidsmarktpositie. De Instituut Gak-KNAW Award wordt jaarlijks uitgereikt aan talentvolle onderzoekers die aan het begin van hun carrière […]

Lees in DEMOS van november / december over: 50 jaar demografische verandering, het metaboolsyndroom, en wat gaan we doen met pensioen?

DEMOS, november/december 2020, jaargang 36, nummer 10: Vijftig jaar demografische verandering Het NIDI werd in 1970 opgericht en bestaat dit jaar precies vijftig jaar. In deze halve eeuw is het demografische landschap in Nederland sterk veranderd. Een schets van de belangrijkste ontwikkelingen tussen 1970 en 2020 laat een trend zien naar grijzer, drukker en diverser. […]

KNAW Logo
Cookie toestemming
Deze website maakt gebruik van cookies van derde partijen voor analyse van dataverkeer. Privacyverklaring.