Archieven: Nieuws & events

Cursus Lokale Bevolkingsprognoses 2022

Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW) biedt, in samenwerking met het Population Research Centre van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen, een cursus lokale bevolkingsprognoses aan. Achtergrond Demografie op lokaal niveau is belangrijk. Gemeenten en provincies hebben te maken met veel vraagstukken met een sterk demografisch karakter. Alle beleidsplannen voor de toekomst beginnen […]

Lees in DEMOS van april over: verbetering van bevolkingsprognoses, optimistische kijk op een doemscenario, en megatrends en bevolkingspolitiek

DEMOS, april 2022, jaargang 38, nummer 4:   Hoe het gebruik van bevolkingsprognoses verbeterd kan worden Bevolkingsprognoses spelen een grote rol in het denken over de lange termijn van een samenleving. Te vaak komt het voor dat dergelijke prognoses als een technische exercitie naar beleidsmakers worden gestuurd. Volgens demograaf Gietel-Basten is het belangrijk dat demografen […]

Instituut Gak-KNAW Award

De Instituut Gak-KNAW Award is bestemd voor talentvolle onderzoekers aan het begin van hun carrière om origineel, vernieuwend onderzoek te doen op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsmarkt binnen de stimulerende omgeving van een KNAW-instituut waaronder het NIDI. Het indienen van aanvragen voor de Instituut Gak-KNAW Award is mogelijk tot en met 1 juli […]

Promotie Gusta Wachter

Donderdag 28 april heeft Gusta Wachter succesvol haar proefschrift getiteld ‘Partnering patterns: Diversity in union formation and dissolution among the children of immigrants‘ verdedigd. Veel kinderen van immigranten zijn de afgelopen jaren volwassen geworden en hebben hun eerste partner gevonden. De relatievorming van deze zogenoemde tweede generatie wordt tot dusver vaak vergeleken met die van […]

Lees in DEMOS van maart over: segregatie in Europese hoofdsteden, effect van veel verhuizen als kind op onderwijsprestaties, en invloed corona op huishoudensvorming

DEMOS, maart 2022, jaargang 38, nummer 3:   Sociaaleconomische segregatie in Europese hoofdsteden Sociaaleconomische ongelijkheid tussen wijken en buurten neemt toe in Europa. Dit artikel brengt de ruimtelijke segregatie van armoede en rijkdom in kaart voor vijf hoofdsteden in Noorden West-Europa. Hoe groot zijn de verschillen en wat zijn de mogelijke oorzaken? Lees verder … […]

Promotie Damiano Uccheddu

Maandag 28 maart heeft Damiano Uccheddu succesvol zijn proefschrift getiteld ‘Gender inequalities in health at older ages: A longitudinal and comparative investigation across European countries‘ verdedigd. De afgelopen decennia is veel onderzoek verricht naar genderongelijkheid in gezondheid. Het terugdringen van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is een van de belangrijkste doelstellingen van onderzoek en beleid […]

Frans van Poppel ontvangt ESHD Massimo Livi Bacci Award 2022

Frans van Poppel, Honorary Fellow van het NIDI, heeft de prestigieuze Massimo Livi Bacci Award 2022 van de European Society of Historical Demography (ESHD) ontvangen. The Massimo Livi Bacci Award is ingesteld door de European Society of Historical Demography als erkenning voor de “life-time achievements of outstanding ESHD members”. Frans van Poppel was senior onderzoeker […]

Lees in DEMOS van februari over: levensverwachting van diabetici, alleenstaand moederschap, en hoe oude hippies tegen pensioen aankijken

DEMOS, februari 2022, jaargang 38, nummer 2:   Levensverwachting diabetici tot 13 jaar lager Mensen met diabetes leven gemiddeld korter dan mensen zonder diabetes. Dat komt niet alleen omdat ze diabetes hebben maar ook vaker andere ziekten. Dat veroorzaakt een grotere kans op overlijden. Het maakt daarbij uit welke soort diabetes iemand heeft. Bij diabetes […]

Lees in DEMOS van januari over: opmars vrouwen in de wetenschap, kosten naturalisatie en is het eerste kind ook het slimste kind?

DEMOS, januari 2022, jaargang 38, nummer 1:   De opmars van vrouwen in de wetenschap In 1917 benoemt de Rijksuniversiteit Utrecht Johanna Westerdijk tot de eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland. Vervolgens duurt het bijna 30 jaar voordat de Utrechtse universiteit een tweede vrouw als hoogleraar krijgt. Ook daarna blijft de wetenschap lang een mannenbolwerk. Pas […]

In memoriam Nicole van der Gaag

Op 26 december kregen we het verdrietige nieuws dat onze NIDI-collega Nicole van der Gaag is overleden. Hoewel we wisten dat zij de strijd tegen haar ziekte niet meer kon winnen, raakt dit alle (oud-) NIDI-medewerkers. Het maakt ons diep bedroefd. Nicole was sinds 1993 werkzaam als onderzoeker bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. Ze […]

Lees in DEMOS van november/december over: overtoerisme verdrijft bevolking Venetië, kijk werkgevers op flexcontracten, en gebruik deeltijdpensioen

DEMOS, november/december 2021, jaargang 37, nummer 10:   Overtoerisme verdrijft de bevolking van Venetië Veel landen, regio’s en steden zijn afhankelijk van de sterk groeiende toeristische sector. Afgezien van de tijdelijke terugslag door de COVID19- pandemie, lijkt de groei van deze sector nog niet te stoppen. De roep om ‘overtoerisme’ af te remmen wordt steeds […]

Lees in DEMOS van oktober over: thuiswerken bevalt ouderen, verhuizen in coronatijd, en halvering kennismigratie door coronacrisis

DEMOS, oktober 2021, jaargang 37, nummer 9: Oudere werkenden waarderen thuiswerken Thuiswerken wordt vooral door oudere werkenden gewaardeerd. Zij lijken daarbij beduidend minder negatieve effecten van thuiswerken te verwachten dan jongere werkenden, bijvoorbeeld op het gebied van sociale contacten, ontwikkeling, promotiekansen en productiviteit. Lees verder … Vertrek uit de Randstad in coronatijd in perspectief Sinds […]

Lees in DEMOS van september over: Joodse emigratie uit nazi-Duitsland, kritiek NIDI-CBS bevolkingsrapport, en gevolgen corona voor migratie

DEMOS, september 2021, jaargang 37, nummer 8: Hoe asielbeleid de Joodse emigratie uit nazi-Duitsland frustreerde Hoe belangrijk is asielbeleid als levens op het spel staan? Dit artikel bevat een analyse van het restrictieve asielbeleid van bestemmingslanden in de jaren dertig. De emigratie van Joden in Duitsland werd negatief beïnvloed op directe wijze door gebruik van […]

NVD-WODC-seminar: Integratie en vertrek van migranten

Op woensdag 27 oktober organiseert de Nederlands Vereniging voor Demografie (NVD) in samenwerking met het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) een seminar over integratie en vertrek van verschillende groepen migranten met verschillende migratiemotieven. Vijf sprekers presenteren opzet/resultaten van cohortonderzoek dat in de afgelopen jaren is uitgevoerd. Welke inzichten leveren deze studies op en bieden deze […]

Lees in DEMOS van juli/augustus over: beleidskeuzes in een vergrijzende maatschappij, complexere levenslopen van jonge vrouwen, en pensioenkennis

DEMOS, juli/augustus 2021, jaargang 37, nummer 7: Beleidskeuzes in een vergrijzende maatschappij De doorzettende vergrijzing gaat gepaard met een toenemende vraag naar zorg. Hoe kan die zorgdruk worden opgevangen? Is hogere arbeidsmigratie het antwoord? Één conclusie is echter onontkoombaar: investeren in menselijk kapitaal (onderwijs, gezondheid) is en blijft nodig. Lees verder … Worden de levenslopen […]

Lees in DEMOS van juni over: Tinbergen over bevolkingsdruk, eenzaamheid onder migrantenouderen, impact baanverlies op kinderen

DEMOS, juni 2021, jaargang 37, nummer 6: Jan Tinbergen over bevolkingsdruk en vooruitgang Velen kennen de Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen als econometrist en gezichtsbepalend econoom in Nederland en daarbuiten. Hij had gedurende zijn carrière een fascinatie voor bevolkingsvraagstukken in samenhang met de economische vooruitgang. In deze bijdrage legt de biograaf van Tinbergen uit waar die belangstelling […]

KNAW Logo
Cookie toestemming
Deze website maakt gebruik van cookies van derde partijen voor analyse van dataverkeer. Privacyverklaring.