Archieven: Nieuws & events

NIDI is trots partner te zijn in het SUMMIT-project SOCION dat €30 miljoen financiering ontvangt

Het NIDI ontving prachtig nieuws over de via de NWO Summit call verworven onderzoeksfinanciering. Het SOCION-consortium, waarvan het NIDI een belangrijke partner is, heeft een NWO Summit Grant van 30 miljoen euro verworven om onderzoek te doen naar sociale cohesie. Het consortium bestaat uit sociale- en geesteswetenschappers van vijf verschillende kennisinstellingen: Rijksuniversiteit Groningen (coördinator), Universiteit […]

Cursus Lokale Bevolkingsprognoses 2024

Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW) biedt, in samenwerking met het Population Research Centre (PRC) van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen, een cursus lokale bevolkingsprognoses aan.

Lees in DEMOS van april over digitaal nomadisme, covid-lockdowns en mentale gezondheid, en vakantie na pensionering

DEMOS, april 2024, jaargang 40, nummer 4 Digitaal nomadisme: nieuwe manier van werken en leven Voor sommigen klinkt het als een droomleven. Werken waar en wanneer je wilt, zodat werk kan worden gecombineerd met reiservaringen. Op het eerste gezicht zijn er maar twee dingen nodig: een laptop en stabiel internet. Dit perfecte plaatje wint via […]

Promotie Lin Rouvroye

Maandag 15 april is Lin Rouvroye gepromoveerd op haar proefschrift getiteld ‘Secure or at risk? Employers and young adults on their experiences and preferences regarding flexible employment contracts‘. De afgelopen decennia is in veel westerse landen de flexibiliteit van de arbeidsmarkt substantieel toegenomen. Flexibele arbeidscontracten komen vooral voor onder mensen onder de 35 jaar. Dit […]

Lees in DEMOS van maart over vrijwilligerswerk na pensioen, familiebanden, en rol kerk bij huwelijk of overlijden

DEMOS, maart 2024, jaargang 40, nummer 3 Vrijwilligerswerk neemt na pensionering sterk toe Na pensioen groeit de deelname aan vrijwilligerswerk sterk. Het meest genoemde motief om zich als vrijwilliger in te zetten is de behoefte betekenisvol te zijn voor anderen of het gevoel echt nuttig te zijn. Daarnaast zijn sociale contacten belangrijk. Vrijwilligers zijn nog […]

Lees in DEMOS van februari over Zweeds ouderschapsverlof, de economische positie van jongvolwassenen en motieven van migranten uit Afrika

DEMOS, februari 2024, jaargang 40, nummer 2 Zweeds ouderschapsverlof blijft ongelijk verdeeld Na de geboorte van een kind nemen vrouwen doorgaans het leeuwendeel van de zorg op zich. Dit draagt bij aan genderongelijkheid en heeft negatieve gevolgen voor de loopbanen van vrouwen. Zweedse gegevens werpen een licht op de oorzaken van deze ongelijke taakverdeling. Gendernormen […]

Aanvraag Instituut Gak-KNAW Award 2024

Talentvolle onderzoekers aan het begin van hun carrière kunnen een aanvraag indienen voor een driejarige aanstelling als postdoc onderzoeker bij een KNAW-instituut met onderzoek op het gebied van arbeidsmarkt en sociale zekerheid in Nederland. Vakgebieden Sociale zekerheid en arbeidsmarkt. De deelnemende instituten zijn het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING-KNAW), het Internationaal Instituut voor […]

Lees in DEMOS van januari over pensioeninkomens van migranten, Syrische vrouwelijke statushouders, en arbeidscontracten van jongvolwassenen

DEMOS, januari 2024, jaargang 40, nummer 1 In dit nummer van DEMOS artikelen over het onderzoek van drie winnaars van de Instituut Gak-KNAW Award, een prijs voor talentvolle jonge onderzoekers om onderzoek te doen op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsmarkt. De ongelijkheid van pensioeninkomens van migranten Pensioenarmoede komt relatief vaak voor onder gepensioneerde […]

Lees in DEMOS van november/december over over gelovigen en echtscheiding, arbeidsmigranten in uitzendwerk en verdringing oudere kiezers door jongeren

DEMOS, november/december 2023, jaargang 39, nummer 10   Gelovig én uit elkaar? De rol van het huwelijk en de woonomgeving Binnen de meeste religies wordt er traditioneel gezien verwacht dat partners trouwen en dat partners getrouwd blijven tot een van hen overlijdt. Toch wonen steeds meer gelovigen samen zonder te trouwen en kiezen ze er […]

NIDI en partners ontvangen subsidie voor onderzoek onder oudere migranten

Onlangs is het onderzoeksproject PROMISE gehonoreerd in het thematische programma Eenzaamheid van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het consortium bestaat uit het NIDI als hoofdaanvrager, de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), het Leiden University Medical Center (LUMC), de Vrije Universiteit (VU) en de kennisinstituten Movisie en Pharos als mede-aanvragers, en 25 samenwerkingspartners (waaronder welzijnsorganisaties, gemeenten en netwerkorganisaties). Met een […]

Lees in DEMOS van oktober over hoe Nederlanders tegen immigratie aankijken, fastfoodrestaurants en overgewicht, en de grootste steden in de wereld

DEMOS, oktober 2023, jaargang 39, nummer 9   Nederlanders behoudend over immigratie Hoe kijken burgers wereldwijd aan tegen de waarde van migratie en hoe denken zij dat de overheid het beste met migratie om moet gaan? Op basis van een wereldwijde enquête komen Nederlanders behoudend over – 64 procent vindt dat de overheid immigratie sterk […]

Nederlandse Demografiedag 2023

De Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD) organiseert de 16de editie van de Nederlandse Demografiedag op maandag 4 december 2023 in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht (Domplein). Op de conferentie worden de meest recente bevindingen op het gebied van demografie gepresenteerd, waaronder gezin en vruchtbaarheid, migranten en migratie, gezondheid, sterfte en levensduur, vergrijzing, bevolkingsgroei en […]

Promotie Lluís Mangot-Sala

Woensdag 4 oktober is Lluís Mangot-Sala gepromoveerd op zijn proefschrift getiteld ‘Disruptive life events and health: Longitudinal evidence from a large cohort in the Netherlands‘. Gebeurtenissen die plaatsvinden in het leven van individuen kunnen verstrekkende gevolgen hebben op veel verschillende levensdomeinen, bijvoorbeeld op iemands gezondheid en gezondheidsgedrag. Sommige gebeurtenissen, zoals het vinden van een partner […]

Lees in DEMOS van september over groeiend gevoel voor verantwoordelijkheid klimaatverandering, bevolkingsgroei en voedselzekerheid in Afrika, toename extreme BMI onder jonge mannen

DEMOS, september 2023, jaargang 39, nummer 8   Gevoel voor verantwoordelijkheid klimaatverandering groeit Klimaatverandering vormt een ernstige bedreiging voor de natuurlijke, sociale en economische orde en is een van de meest urgente mondiale uitdagingen. Hoe denken Europeanen – en Nederlanders in het bijzonder – over klimaatverandering en zijn hun opvattingen de afgelopen jaren veranderd? Lees […]

Promotie Daniël van Wijk

Maandag 25 september is Daniël van Wijk gepromoveerd op zijn proefschrift getiteld ‘From prosperity to parenthood: How employment, income, and perceived economic uncertainty influence family formation‘. In welvarende samenlevingen krijgen mensen op steeds latere leeftijd kinderen. Als verklaring voor dit uitstel van het ouderschap wordt vaak de slechte economische positie van jongvolwassenen aangehaald. Er is […]

Lees in DEMOS van juli/augustus over de opmars van de pil, het effect van relatiestatus en datingleven op het welbevinden van jongvolwassenen, en Nederlanders elders in Europa

DEMOS, juli/augustus 2023, jaargang 39, nummer 7   De opmars van de pil werd gehinderd door morele bezwaren Door de afschaffing van de Zedelijkheidswet kregen jonge vrouwen in Nederland vanaf 1970 toegang tot de anticonceptiepil. Hierdoor konden jonge vrouwen hun vruchtbaarheidsbeslissingen uitstellen en verbeterde hun leefsituatie op latere leeftijd. Door morele bezwaren waren de voordelen […]

KNAW Logo
Cookie toestemming
Deze website maakt gebruik van cookies van derde partijen voor analyse van dataverkeer. Privacyverklaring.