Archieven: Nieuws & events

Lees in DEMOS van januari over twee eeuwen gemeentegrenswijzigingen, wat veel verhuizen doet met welbevinden van mbo-studenten, en of corona de verdeling van zorgtaken op z’n kop heeft gezet

DEMOS, januari 2023, jaargang 39, nummer 1   Van Beesel tot Voorne aan Zee: Twee eeuwen gemeentegrenswijzigingen Sinds de invoering van de gemeente als lokale bestuursvorm kent Nederland een lange geschiedenis van gemeentelijke herindelingen en gemeentegrenswijzigingen. Maar hoe oud zijn onze gemeenten en gemeentegrenzen eigenlijk? Dit artikel brengt twee eeuwen aan grenswijzigingen in kaart, van […]

Cursus Lokale Bevolkingsprognoses 2023

Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW) biedt, in samenwerking met het Population Research Centre van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen, een cursus lokale bevolkingsprognoses aan.

Aanvraag Instituut Gak-KNAW Award 2023

Talentvolle onderzoekers aan het begin van hun carrière kunnen een aanvraag indienen voor een driejarige aanstelling als postdoc onderzoeker bij een KNAW-instituut met onderzoek op het gebied van arbeidsmarkt en sociale zekerheid in Nederland. Vakgebieden Sociale zekerheid en arbeidsmarkt. De deelnemende instituten zijn het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING-KNAW), het Internationaal Instituut voor […]

Horizon Europe project PREMIUM_EU toegekend aan consortium onder leiding van NIDI

Een consortium onder leiding van het NIDI heeft een groot Horizon Europe Framework project verworven, met de titel: Policy REcommendations to Maximise the beneficial Impact of Unexplored Mobilities in and beyond the European Union: PREMIUM_EU.  Het project gaat onderzoeken hoe Europese migratie, tussen landen, en binnen landen tussen regio’s, kan bijdragen aan de ontwikkeling van […]

Promotie Anushiya Vanajan

Woensdag 14 december is Anushiya Vanajan gepromoveerd op haar proefschrift getiteld ‘Older workers’ work limitations, vitality and retirement preferences: the differential effects of chronic health conditions‘. In de afgelopen decennia hebben regeringen in de hele westerse wereld de pensioenleeftijd verhoogd en routes voor vervroegd werk opgeschort om hun beroepsbevolking in stand te houden. Het gevolg […]

Lonneke van den Berg wint Instituut Gak-KNAW Award 2022

Steeds meer werkende jongvolwassenen hebben een flexcontract in plaats van een vaste arbeidsrelatie. Hoe beïnvloedt deze onzekere positie op de arbeidsmarkt hun welzijn, in samenhang met hun situatie op het gebied van wonen en relaties? Sociologe Lonneke van den Berg ontvangt vandaag de Instituut Gak-KNAW Award voor haar onderzoeksvoorstel waarin deze vraag centraal staat. Met de Award krijgt Van den Berg een driejarige aanstelling als postdoctoraal onderzoeker bij het NIDI.

Lees in DEMOS van november/december over waarom Syrische vrouwen wel aan het werk willen maar dat niet lukt, pensioenarmoede onder oudere migranten, en waarom 67-jarigen moeilijk aan de bak komen

DEMOS, november/december 2022, jaargang 38, nummer 10   In dit nummer drie artikelen over onderzoek uitgevoerd in het kader van de Instituut Gak-KNAW Award, een prijs voor talentvolle jonge wetenschappers om onderzoek te doen op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsmarkt: Syrische vrouwen in Nederland ervaren barrières op de arbeidsmarkt Ondanks hervormingen van het […]

Mythen en realiteit: Verleden, heden en toekomst van onderzoek en praktijk rondom oudere migranten

Dinsdag 1 november 2022 organiseerde Leyden Academy samen met het NIDI in Scheltema in Leiden de bijeenkomst ‘Mythen en realiteit: Verleden, heden en toekomst van onderzoek en praktijk rondom oudere migranten’ voor onderzoekers, professionals en vrijwilligers van betrokken zorg- en welzijnsorganisaties, oudere migranten en beleidsmedewerkers. Het doel van deze bijeenkomst was om kritisch in te […]

Lees in DEMOS van oktober over wat sociale zekerheid oplevert over de levensloop, invloed immigratie door ogen EU-burgers, en hoe tijdelijk zijn migranten in Nederland?

DEMOS, oktober 2022, jaargang 38, nummer 9:   Sociale zekerheid leidt tot minder ongelijkheid over de levensloop Gedurende de levensloop ontvangen mensen hun inkomen niet alleen uit loon of winst maar ook uit overdrachten vanuit de sociale zekerheid. Van deze overdrachten gaat een nivellerende werking op de inkomensongelijkheid uit. Vooral de levensloopinkomens van vrouwen en […]

Netspar grant voor NIDI-onderzoek over migranten en hun pensioen

Het kennisnetwerk Netspar – Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement – heeft een projectvoorstel van NIDI-onderzoekers Frank van Tubergen en Jelle Lössbroek voor hun onderzoeksproject “Migrants’ retirement preparation: risk factors, causes, solutions” gehonoreerd met een grant van € 250.000.

Lees in DEMOS van september over een volkstelling van 1622, effecten van ouderlijk conflict na scheiding, en groei en krimp van de beroepsbevolking

DEMOS, september 2022, jaargang 38, nummer 8:   De summiere staat van Holland: een volkstelling van 400 jaar geleden In de 19de en een groot deel van de 20ste eeuw waren nationale volkstellingen belangrijke bronnen voor de statistische beschrijving van de bevolking. Voor de eeuwen daarvoor zijn dergelijke bronnen echter veel schaarser en beperkter. Maar […]

Promotie Olga Grünwald

Maandag 26 september is Olga Grünwald gepromoveerd op haar proefschrift getiteld ‘Social engagement during the retirement transition: Insights into volunteering, caregiving, and grandparenting‘. In de afgelopen tien jaar hebben zich grote veranderingen voorgedaan in de late loopbaan en pensionering. Naast de hogere pensioenleeftijden, komt het werken na de AOW-leeftijd steeds vaker voor. Dit onderzoek kijkt […]

Promotie Maaike Hornstra

Vrijdag 16 september 2022 is Maaike Hornstra gepromoveerd op haar proefschrift getiteld ‘Going beyond the dyad: Adult intergenerational closeness after divorce and remarriage‘ over intergenerationele verbondenheid van volwassenen na echtscheiding en hertrouwen. Het onderzoek in dit proefschrift is uitgevoerd als onderdeel van een breder project over Family Complexity gefinancierd door de European Research Council binnen […]

Lees in DEMOS van juli/augustus over vitaliteitsbeleid voor oudere werknemers, studiekeuzes van jongeren met migratieachtergrond, en dood uit wanhoop in cijfers

DEMOS, juli/augustus 2022, jaargang 38, nummer 7:   Vitaliteitsbeleid helpt oudere werknemers gezond te blijven Steeds meer werkgevers ontwikkelen beleid om werknemers te stimuleren gezond te eten en meer te bewegen. Dit geldt ook voor oudere werknemers: zij ondervinden dat de ouderdom met minder gebreken komt wanneer ze gebruik maken van vitaliteitsregelingen. Toch hebben oudere […]

Lees de speciale Engelstalige DEMOS ter gelegenheid van de Europese Bevolkingsconferentie in Groningen

DEMOS, June 2022, Volume 38, Special Issue 6:   Policy choices in an ageing society Although 2050 is still a long way off, we already know that in the next thirty years the number of older people in the Netherlands will increase much faster than the working age population. A scenario analysis shows the possible […]

Lees in DEMOS van mei over Nederlandse pensionado’s in het buitenland

DEMOS, mei 2022, jaargang 38, nummer 5:   Emigratie van Nederlanders op latere leeftijd Vertrokken vroeger gepensioneerden bij hoge uitzondering, tegenwoordig kijkt men niet meer op van pensionado’s die verhuizen naar het buitenland. Bij de keuze om te emigreren spelen vele zaken een rol. Mensen worden aangetrokken door beter weer of door de rust en […]

KNAW Logo
Cookie toestemming
Deze website maakt gebruik van cookies van derde partijen voor analyse van dataverkeer. Privacyverklaring.