Archieven: Nieuws & events

NIDI en partners ontvangen subsidie voor onderzoek onder oudere migranten

Onlangs is het onderzoeksproject PROMISE gehonoreerd in het thematische programma Eenzaamheid van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het consortium bestaat uit het NIDI als hoofdaanvrager, de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), het Leiden University Medical Center (LUMC), de Vrije Universiteit (VU) en de kennisinstituten Movisie en Pharos als mede-aanvragers, en 25 samenwerkingspartners (waaronder welzijnsorganisaties, gemeenten en netwerkorganisaties). Met een […]

Aanvraag Instituut Gak-KNAW Award 2024

Talentvolle onderzoekers aan het begin van hun carrière kunnen een aanvraag indienen voor een driejarige aanstelling als postdoc onderzoeker bij een KNAW-instituut met onderzoek op het gebied van arbeidsmarkt en sociale zekerheid in Nederland. Vakgebieden Sociale zekerheid en arbeidsmarkt. De deelnemende instituten zijn het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING-KNAW), het Internationaal Instituut voor […]

Lees in DEMOS van oktober over hoe Nederlanders tegen immigratie aankijken, fastfoodrestaurants en overgewicht, en de grootste steden in de wereld

DEMOS, oktober 2023, jaargang 39, nummer 9   Nederlanders behoudend over immigratie Hoe kijken burgers wereldwijd aan tegen de waarde van migratie en hoe denken zij dat de overheid het beste met migratie om moet gaan? Op basis van een wereldwijde enquête komen Nederlanders behoudend over – 64 procent vindt dat de overheid immigratie sterk […]

Nederlandse Demografiedag 2023

De Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD) organiseert de 16de editie van de Nederlandse Demografiedag op maandag 4 december 2023 in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht (Domplein). Op de conferentie worden de meest recente bevindingen op het gebied van demografie gepresenteerd, waaronder gezin en vruchtbaarheid, migranten en migratie, gezondheid, sterfte en levensduur, vergrijzing, bevolkingsgroei en […]

Promotie Lluís Mangot-Sala

Woensdag 4 oktober is Lluís Mangot-Sala gepromoveerd op zijn proefschrift getiteld ‘Disruptive life events and health: Longitudinal evidence from a large cohort in the Netherlands‘. Gebeurtenissen die plaatsvinden in het leven van individuen kunnen verstrekkende gevolgen hebben op veel verschillende levensdomeinen, bijvoorbeeld op iemands gezondheid en gezondheidsgedrag. Sommige gebeurtenissen, zoals het vinden van een partner […]

Lees in DEMOS van september over groeiend gevoel voor verantwoordelijkheid klimaatverandering, bevolkingsgroei en voedselzekerheid in Afrika, toename extreme BMI onder jonge mannen

DEMOS, september 2023, jaargang 39, nummer 8   Gevoel voor verantwoordelijkheid klimaatverandering groeit Klimaatverandering vormt een ernstige bedreiging voor de natuurlijke, sociale en economische orde en is een van de meest urgente mondiale uitdagingen. Hoe denken Europeanen – en Nederlanders in het bijzonder – over klimaatverandering en zijn hun opvattingen de afgelopen jaren veranderd? Lees […]

Promotie Daniël van Wijk

Maandag 25 september is Daniël van Wijk gepromoveerd op zijn proefschrift getiteld ‘From prosperity to parenthood: How employment, income, and perceived economic uncertainty influence family formation‘. In welvarende samenlevingen krijgen mensen op steeds latere leeftijd kinderen. Als verklaring voor dit uitstel van het ouderschap wordt vaak de slechte economische positie van jongvolwassenen aangehaald. Er is […]

Lees in DEMOS van juli/augustus over de opmars van de pil, het effect van relatiestatus en datingleven op het welbevinden van jongvolwassenen, en Nederlanders elders in Europa

DEMOS, juli/augustus 2023, jaargang 39, nummer 7   De opmars van de pil werd gehinderd door morele bezwaren Door de afschaffing van de Zedelijkheidswet kregen jonge vrouwen in Nederland vanaf 1970 toegang tot de anticonceptiepil. Hierdoor konden jonge vrouwen hun vruchtbaarheidsbeslissingen uitstellen en verbeterde hun leefsituatie op latere leeftijd. Door morele bezwaren waren de voordelen […]

RUG en NIDI bestendigen strategische samenwerking

De Rijksuniversiteit Groningen en de KNAW hebben een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI). Samen willen de universiteit en het wetenschappelijke topinstituut NIDI de nationale en internationale kennisinfrastructuur op het gebied van bevolkingsvraagstukken verder versterken.

Lees in DEMOS van juni over uitstel eerste kind, ouder-kindrelatie pensioenmigranten, wereldwijde sterfte rond geboorte, baarschaamte, en opleidingssegregatie

DEMOS, juni 2023, jaargang 39, nummer 6   Later een eerste kind door slechtere economische omstandigheden? Nederlanders krijgen op steeds latere leeftijd een eerste kind. Vrouwen waren in 1991 gemiddeld nog 27,8 jaar oud op het moment dat ze voor het eerst moeder werden. In 2021 was dat gestegen tot 30,3 jaar. Ook mannen zijn […]

Judith Koops ontvangt Instituut Gak-KNAW Award 2023

In hoeverre beïnvloedt een ongeplande zwangerschap de economische positie van vrouwen na de geboorte van het kind? Wetenschapper Judith Koops ontving vanochtend de Instituut Gak-KNAW Award voor haar onderzoeksvoorstel waarin deze vraag centraal staat. Met de Award krijgt Koops een driejarige aanstelling als postdoctoraal onderzoeker bij het NIDI.

Lees in DEMOS van mei over bestaans(on)zekerheid in de ogen van jongvolwassenen, prognoses van de wereldbevolking, en opgroeien met geïmmigreerde ouders

DEMOS, mei 2023, jaargang 39, nummer 5   Bestaans(on)zekerheid in de ogen van jongvolwassenen Het thema bestaanszekerheid staat momenteel vol in de aandacht. Nieuw NIDI-onderzoek onder Nederlandse jongvolwassenen laat zien dat een groot deel van hen zich zorgen maakt over hun toekomstige financiële situatie en werkzame leven. Onbezorgd over ‘een eigen leventje’ dromen blijkt niet […]

Lees in DEMOS van april over onbenut arbeidsreservoir van gepensioneerden, talenkennis van migranten, en hoe een wereldoorlog emigratie in gang zet

DEMOS, april 2023, jaargang 39, nummer 4   Onbenut arbeidsreservoir van gepensioneerden De belangstelling voor werken na het pensioen is in Nederland aanzienlijk. De cijfers over daadwerkelijk doorwerken liggen echter een stuk lager. Dit duidt op een onbenut reservoir aan arbeid onder gepensioneerden. Om dit aan te boren doen werkgevers er goed aan er tijdig […]

Lees in DEMOS van maart over meergeneratiewonen onder alleenstaande moeders, seksuele en genderdiversiteit, en weer stabielere huwelijken sinds 1990

DEMOS, maart 2023, jaargang 39, nummer 3   Meergeneratiewonen onder alleenstaande moeders in Europa Doordat steeds meer vrouwen met kinderen scheiden, groeit het aantal alleenstaande moeders. Een deel van hen heeft moeite om werk en zorgtaken te combineren. Inwonen bij de eigen ouders oftewel meergeneratiewonen biedt daarvoor mogelijk een uitkomst. Maar in welke mate gebeurt […]

Lees in DEMOS van februari over persoonlijkheidsontwikkeling van jongeren, diversiteit in relaties van migrantenkinderen, en partners bezorgd over gezondheid van recent-gepensioneerden

DEMOS, februari 2023, jaargang 39, nummer 2   Persoonlijkheidsontwikkeling in de puberteit en jongvolwassenheid Onze levensloop hangt sterk samen met onze persoonlijkheid. Zo is persoonlijkheid van invloed op onder meer het aantal vrienden en succes op school en op het werk, maar ook op de naleving van maatregelen tijdens de coronapandemie. Maar ontwikkelt die persoonlijkheid […]

Cursus Lokale Bevolkingsprognoses 2023

Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW) biedt, in samenwerking met het Population Research Centre van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen, een cursus lokale bevolkingsprognoses aan.

KNAW Logo
Cookie toestemming
Deze website maakt gebruik van cookies van derde partijen voor analyse van dataverkeer. Privacyverklaring.