Archieven: Nieuws & events

Promotie Olga Grünwald

Maandag 26 september verdedigt Olga Grünwald haar proefschrift getiteld ‘Social engagement during the retirement transition: Insights into volunteering, caregiving, and grandparenting‘. In de afgelopen tien jaar hebben zich grote veranderingen voorgedaan in de late loopbaan en pensionering. Naast de hogere pensioenleeftijden, komt het werken na de AOW-leeftijd steeds vaker voor. Dit onderzoek kijkt naar de […]

Promotie Maaike Hornstra

Vrijdag 16 september 2022 is Maaike Hornstra gepromoveerd op haar proefschrift getiteld ‘Going beyond the dyad: Adult intergenerational closeness after divorce and remarriage‘ over intergenerationele verbondenheid van volwassenen na echtscheiding en hertrouwen. Het onderzoek in dit proefschrift is uitgevoerd als onderdeel van een breder project over Family Complexity gefinancierd door de European Research Council binnen […]

Nederlandse Demografiedag 2022

De Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD) organiseert de 15de editie van de Nederlandse Demografiedag op woensdag 16 november 2022 in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht (Domplein). Op de conferentie worden de meest recente bevindingen op het gebied van demografie gepresenteerd, waaronder gezin en vruchtbaarheid, migranten en migratie, gezondheid, sterfte en levensduur, vergrijzing, bevolkingsgroei en […]

Lees in DEMOS van juli/augustus over vitaliteitsbeleid voor oudere werknemers, studiekeuzes van jongeren met migratieachtergrond, en dood uit wanhoop in cijfers

DEMOS, juli/augustus 2022, jaargang 38, nummer 7:   Vitaliteitsbeleid helpt oudere werknemers gezond te blijven Steeds meer werkgevers ontwikkelen beleid om werknemers te stimuleren gezond te eten en meer te bewegen. Dit geldt ook voor oudere werknemers: zij ondervinden dat de ouderdom met minder gebreken komt wanneer ze gebruik maken van vitaliteitsregelingen. Toch hebben oudere […]

Lees de speciale Engelstalige DEMOS ter gelegenheid van de Europese Bevolkingsconferentie in Groningen

DEMOS, June 2022, Volume 38, Special Issue 6:   Policy choices in an ageing society Although 2050 is still a long way off, we already know that in the next thirty years the number of older people in the Netherlands will increase much faster than the working age population. A scenario analysis shows the possible […]

Lees in DEMOS van mei over Nederlandse pensionado’s in het buitenland

DEMOS, mei 2022, jaargang 38, nummer 5:   Emigratie van Nederlanders op latere leeftijd Vertrokken vroeger gepensioneerden bij hoge uitzondering, tegenwoordig kijkt men niet meer op van pensionado’s die verhuizen naar het buitenland. Bij de keuze om te emigreren spelen vele zaken een rol. Mensen worden aangetrokken door beter weer of door de rust en […]

Lees in DEMOS van april over: verbetering van bevolkingsprognoses, optimistische kijk op een doemscenario, en megatrends en bevolkingspolitiek

DEMOS, april 2022, jaargang 38, nummer 4:   Hoe het gebruik van bevolkingsprognoses verbeterd kan worden Bevolkingsprognoses spelen een grote rol in het denken over de lange termijn van een samenleving. Te vaak komt het voor dat dergelijke prognoses als een technische exercitie naar beleidsmakers worden gestuurd. Volgens demograaf Gietel-Basten is het belangrijk dat demografen […]

Cursus Lokale Bevolkingsprognoses 2022

Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW) biedt, in samenwerking met het Population Research Centre van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen, een cursus lokale bevolkingsprognoses aan. Achtergrond Demografie op lokaal niveau is belangrijk. Gemeenten en provincies hebben te maken met veel vraagstukken met een sterk demografisch karakter. Alle beleidsplannen voor de toekomst beginnen […]

Instituut Gak-KNAW Award

De Instituut Gak-KNAW Award is bestemd voor talentvolle onderzoekers aan het begin van hun carrière om origineel, vernieuwend onderzoek te doen op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsmarkt binnen de stimulerende omgeving van een KNAW-instituut waaronder het NIDI. Het indienen van aanvragen voor de Instituut Gak-KNAW Award is mogelijk tot en met 1 juli […]

Promotie Gusta Wachter

Donderdag 28 april heeft Gusta Wachter succesvol haar proefschrift getiteld ‘Partnering patterns: Diversity in union formation and dissolution among the children of immigrants‘ verdedigd. Veel kinderen van immigranten zijn de afgelopen jaren volwassen geworden en hebben hun eerste partner gevonden. De relatievorming van deze zogenoemde tweede generatie wordt tot dusver vaak vergeleken met die van […]

Lees in DEMOS van maart over: segregatie in Europese hoofdsteden, effect van veel verhuizen als kind op onderwijsprestaties, en invloed corona op huishoudensvorming

DEMOS, maart 2022, jaargang 38, nummer 3:   Sociaaleconomische segregatie in Europese hoofdsteden Sociaaleconomische ongelijkheid tussen wijken en buurten neemt toe in Europa. Dit artikel brengt de ruimtelijke segregatie van armoede en rijkdom in kaart voor vijf hoofdsteden in Noorden West-Europa. Hoe groot zijn de verschillen en wat zijn de mogelijke oorzaken? Lees verder … […]

Promotie Damiano Uccheddu

Maandag 28 maart heeft Damiano Uccheddu succesvol zijn proefschrift getiteld ‘Gender inequalities in health at older ages: A longitudinal and comparative investigation across European countries‘ verdedigd. De afgelopen decennia is veel onderzoek verricht naar genderongelijkheid in gezondheid. Het terugdringen van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is een van de belangrijkste doelstellingen van onderzoek en beleid […]

Frans van Poppel ontvangt ESHD Massimo Livi Bacci Award 2022

Frans van Poppel, Honorary Fellow van het NIDI, heeft de prestigieuze Massimo Livi Bacci Award 2022 van de European Society of Historical Demography (ESHD) ontvangen. The Massimo Livi Bacci Award is ingesteld door de European Society of Historical Demography als erkenning voor de “life-time achievements of outstanding ESHD members”. Frans van Poppel was senior onderzoeker […]

Lees in DEMOS van februari over: levensverwachting van diabetici, alleenstaand moederschap, en hoe oude hippies tegen pensioen aankijken

DEMOS, februari 2022, jaargang 38, nummer 2:   Levensverwachting diabetici tot 13 jaar lager Mensen met diabetes leven gemiddeld korter dan mensen zonder diabetes. Dat komt niet alleen omdat ze diabetes hebben maar ook vaker andere ziekten. Dat veroorzaakt een grotere kans op overlijden. Het maakt daarbij uit welke soort diabetes iemand heeft. Bij diabetes […]

Lees in DEMOS van januari over: opmars vrouwen in de wetenschap, kosten naturalisatie en is het eerste kind ook het slimste kind?

DEMOS, januari 2022, jaargang 38, nummer 1:   De opmars van vrouwen in de wetenschap In 1917 benoemt de Rijksuniversiteit Utrecht Johanna Westerdijk tot de eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland. Vervolgens duurt het bijna 30 jaar voordat de Utrechtse universiteit een tweede vrouw als hoogleraar krijgt. Ook daarna blijft de wetenschap lang een mannenbolwerk. Pas […]

In memoriam Nicole van der Gaag

Op 26 december kregen we het verdrietige nieuws dat onze NIDI-collega Nicole van der Gaag is overleden. Hoewel we wisten dat zij de strijd tegen haar ziekte niet meer kon winnen, raakt dit alle (oud-) NIDI-medewerkers. Het maakt ons diep bedroefd. Nicole was sinds 1993 werkzaam als onderzoeker bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. Ze […]

KNAW Logo
Cookie toestemming
Deze website maakt gebruik van cookies van derde partijen voor analyse van dataverkeer. Privacyverklaring.