Foto: Wutsje ©RUG

Promotie Christoph Bein

25 jan 2021 12:45 Rijksuniversiteit Groningen

Maandag 25 januari 2021 heeft Christoph Bein zijn proefschrift getiteld ‘Religiosity and reproductive decisions in Europe‘ succesvol verdedigd.

De religiositeit is in Europa sinds de jaren zestig sterk afgenomen. Dit maakt deel uit van een bredere trend naar secularisering en individualisering. We weten uit eerdere studies dat religiositeit nog steeds een belangrijke determinant van vruchtbaarheid is. Toch worden de mechanismen achter deze relatie, evenals de transnationale verschillen, niet goed begrepen. In dit proefschrift wordt met behulp van gegevens uit de Generations and Gender Survey en de pairfam de relatie tussen religiositeit en reproductieve beslissingen vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Uit de analyse komen drie belangrijke resultaten naar voren. Ten eerste wordt in lijn met eerdere onderzoek naar vruchtbaarheidsgedrag geconstateerd dat religiositeit positief verband houdt met de planning om kinderen te krijgen (vruchtbaarheidsintenties). Het blijkt ook dat deze relatie tussen religiositeit en vruchtbaarheidsintenties van land tot land verschilt. Ten tweede zijn er ook genderspecifieke verschillen gevonden in de mechanismen van hoe religiositeit zich vertaalt in een hogere vruchtbaarheid. Sterk religieuze vrouwen baseren hun beslissingen om kinderen te krijgen niet op de waargenomen kosten van het krijgen van kinderen, in tegenstelling tot minder religieuze vrouwen en tot mannen ongeacht hun mate van religiositeit. Ten derde suggereren de resultaten dat religiositeit een behoorlijk onafhankelijke variabele is in het besluitvormingsproces over vruchtbaarheid, in het bijzonder dat het geen interactie heeft met variabelen die verband houden met genderrollen en gendergelijkheid. Al met al laat dit proefschrift zien dat religiositeit nog steeds een krachtige bepalende factor is voor reproductieve beslissingen in een seculariserend Europa en waarschijnlijk de dynamiek van de bevolking op het hele continent blijft bepalen.

Christoph deed zijn PhD-project bij het NIDI binnen het Generations and Gender Programme (GGP).

Zie voor meer informatie de website van de Rijksuniversiteit Groningen.

KNAW Logo
Cookie toestemming
Deze website maakt gebruik van cookies van derde partijen voor analyse van dataverkeer. Privacyverklaring.