Foto: Wutsje ©RUG

Promotie Lin Rouvroye

15 apr 2024 12:45 Rijksuniversiteit Groningen

Maandag 15 april 2024 is Lin Rouvroye gepromoveerd op haar proefschrift getiteld ‘Secure or at risk? Employers and young adults on their experiences and preferences regarding flexible employment contracts‘.

De afgelopen decennia is in veel westerse landen de flexibiliteit van de arbeidsmarkt substantieel toegenomen. Flexibele arbeidscontracten komen vooral voor onder mensen onder de 35 jaar. Dit proefschrift onderzoekt hoe jongvolwassenen en werkgevers flexibele arbeid relateren aan de overgang naar volwassenheid en hoe beide partijen de nadelige gevolgen van flexibele arbeid waarnemen. Analyses zijn gebaseerd op nieuwe gegevens uit kwalitatieve interviews, enquêtes en een vignetonderzoek, allemaal verzameld in Nederland.

Uit de bevindingen blijkt dat werkgevers en jongvolwassenen elk hun eigen perspectief hebben op flexibele arbeid en dat deze perspectieven niet overeenkomen. Werkgevers toonden een duidelijke voorkeur voor het gebruik van flexibele arbeidsovereenkomsten, omdat zij menen dat dit de bedrijfsvoering ten goede komt. In de praktijk kunnen strategische motieven voor het gebruik van flexibele contracten echter tegenwerken. Werkgevers meldden ook duidelijke nadelen van flexibele arbeid in termen van onduidelijk personeelsbeleid en een lager welzijn van werknemers.

In het perspectief van jongeren op flexibele arbeid bleken hun eigen ervaringen met het volwassenwordingsproces een belangrijke rol te spelen. Jongvolwassenen toonden een duidelijke afkeer van flexibele arbeidscontracten, vooral die vormen van contracten die een lage inkomens- en baanzekerheid bieden. Jongeren met een flexibele baan maakten zich ook meer zorgen over de manier waarop hun toekomstige leven vorm zich zou ontwikkelen dan jongeren met een vaste baan.

Het proefschrift concludeert dat een substantieel deel van de jongvolwassenen wordt geconfronteerd met de uitdaging om een leven op te bouwen onder onveilige omstandigheden en dat het onwaarschijnlijk is dat werkgevers actie zullen ondernemen tegen dit maatschappelijke probleem.

Korte film van vier minuten die het verhaal vertelt van Lin Rouvroye haar promotieonderzoek:

Dit onderzoek is uitgevoerd bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW) als onderdeel van het project van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) ‘De levensloop van jongeren in de 21ste eeuw: risico’s voor toenemende ongelijkheid‘ en ondersteund door een subsidie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Voor meer informatie over de promotie zie de website van de Rijksuniversiteit Groningen.

KNAW Logo
Cookie toestemming
Deze website maakt gebruik van cookies van derde partijen voor analyse van dataverkeer. Privacyverklaring.