Foto: Wutsje ©RUG

Promotie Lluís Mangot-Sala

4 okt 2023 14:30 Rijksuniversiteit Groningen

Woensdag 4 oktober 2023 is Lluís Mangot-Sala gepromoveerd op zijn proefschrift getiteld ‘Disruptive life events and health: Longitudinal evidence from a large cohort in the Netherlands‘.

Gebeurtenissen die plaatsvinden in het leven van individuen kunnen verstrekkende gevolgen hebben op veel verschillende levensdomeinen, bijvoorbeeld op iemands gezondheid en gezondheidsgedrag. Sommige gebeurtenissen, zoals het vinden van een partner of het krijgen van een kind, worden door degenen die ze meemaken doorgaans als ‘positief’ ervaren en kunnen een positief effect hebben op de gezondheid. Toch kunnen andere “ontwrichtende” of stressvolle gebeurtenissen – bijvoorbeeld de dood van een partner of het verlies van je baan – leiden tot een slechtere gezondheid en/of tot ongezond gedrag, zoals alcoholmisbruik, om met stress om te gaan. Bovendien kan dit gelden voor individuele gebeurtenissen, zoals werkloosheid, die specifieke personen (en de mensen om hen heen) treffen, maar ook voor collectieve gebeurtenissen die miljoenen mensen treffen, zoals de Covid-19-pandemie.

We hebben een grote steekproef van personen uit de noordelijke provincies van Nederland gebruikt om de impact van werkloosheid en de Covid-19-pandemie op de gezondheid te bestuderen. Uit de resultaten blijkt dat personen die langer dan een paar maanden of meerdere keren werkloos waren, een groter risico liepen op alcoholmisbruik (‘binge’-drinken). Wat de Covid-19-pandemie betreft, zijn de symptomen van depressie en angst onder de bevolking duidelijk toegenomen tijdens de preventieve lockdowns, en het negatieve effect stapelde zich in de loop van de tijd op. Degenen die verschillende ontwrichtende gebeurtenissen hebben meegemaakt (bijvoorbeeld door onzekere arbeidsomstandigheden en eerdere mentale gezondheidsproblemen), ondervonden zelfs de meest negatieve gevolgen op het gebied van de geestelijke en lichamelijke gezondheid.

Voor meer informatie zie de website van de Rijksuniversiteit Groningen.

Disruptive life events and health: Longitudinal evidence from a large cohort in the Netherlands
KNAW Logo
Cookie toestemming
Deze website maakt gebruik van cookies van derde partijen voor analyse van dataverkeer. Privacyverklaring.