Foto: Scott Graham / Unsplash

Cursus Lokale Bevolkingsprognoses 2023

9 mei - 30 mei 2023 NIDI

Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW) biedt, in samenwerking met het Population Research Centre van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen, een cursus lokale bevolkingsprognoses aan.

Achtergrond

Demografie op lokaal en regionaal niveau is belangrijk. Gemeenten en provincies hebben te maken met veel vraagstukken met een sterk demografisch karakter. Alle beleidsplannen voor de toekomst beginnen met een demografische prognose. Dat geldt voor woningbouw, maar ook voor zorgvoorzieningen en infrastructuur. Daarom is het heel belangrijk dat de kwaliteit van de lokale bevolkingsprognose gegarandeerd is. De hiervoor vereiste specifieke kennis is echter niet overal aanwezig. Deze cursus wil dit hiaat opvullen.

Doel van de cursus

Na afloop van de cursus hebben de deelnemers inzicht in de techniek van de bevolkingsprognose, hoe een lokale bevolkingsprognose in elkaar zit, wat de belangrijkste veronderstellingen zijn die daarbij een rol spelen, en hoe de resultaten moeten worden geïnterpreteerd. Ook weten zij hoe deze resultaten zich verhouden tot provinciale prognosemodellen, het door CBS/PBL gebruikte model Pearl, en het door ABF ontwikkelde model PRIMOS. 

Doelgroep

Beleidsmedewerkers van gemeenten, provincies, ministeries en planbureaus die te maken krijgen met het maken van bevolkingsprognoses, maar de specifieke kennis en ervaring missen.

Inhoud van de cursus

Deelnemers krijgen een introductie in de techniek van de bevolkingsprognose en de demografische basisvaardigheden voor het maken van een lokale bevolkingsprognose. Zij maken zelf een prognose voor hun eigen gemeente / provincie, waarin stap voor stap de kennis en vaardigheden worden toegepast.

In vijf middagsessies (van 13.30 – 17 uur) wordt stap voor stap de bevolkingsprognose uiteengezet. Daarbij wordt in grote lijnen de structuur van het in veel gemeenten gebruikte lokale bevolkingsprognose-programma GBPro gehanteerd. Kennis van GBPro is geen vereiste.

Naast uitleg over de prognosemethodiek gaan de deelnemers actief zelf aan de slag met de gegevens van hun eigen gemeente / provincie. Ter voorbereiding op elke cursusdag worden opdrachten gegeven, die betrekking hebben op de situatie van de eigen gemeente of provincie. Per keer is men ongeveer een dag bezig met voorbereiding.

Vereiste voorkennis

Van deelnemers wordt verwacht dat zij toegang hebben tot gegevens die gebruikt worden om een lokale cq. provinciale bevolkingsprognose te maken. Die gegevens worden gebruikt in de werkcolleges. Ook wordt inzicht verwacht in de belangrijkste demografische ontwikkelingen en woningbouwplannen in de eigen gemeente / provincie.
Kennis van Excel is een vereiste. Alle berekeningen worden hiermee uitgevoerd.

Studiemiddagen

De studiemiddagen worden op het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) in Den Haag georganiseerd (NIDI, Lange Houtstraat 19, 2511 CV Den Haag. https://nidi.nl/nl/contact/).
De cursusdagen zijn:

dinsdag 9 mei
donderdag 11 mei
dinsdag 16 mei
dinsdag 23 mei
dinsdag 30 mei
Tijdstip: 13:30 tot 17 uur.

Deelnemers nemen zelf een laptop mee.
De cursus wordt onsite aangeboden, tenzij de ontwikkelingen rond covid een online versie noodzakelijk maken. 

Cursusleider

Prof. dr. Leo van Wissen: wissen@nidi.nl
https://nidi.nl/en/employees/leo-van-wissen/
https://www.rug.nl/staff/l.j.g.van.wissen/

Kosten

€1900 euro, excl. Btw.

Aanmelden en nadere informatie

Leo van Wissen: wissen@nidi.nl

KNAW Logo
Cookie toestemming
Deze website maakt gebruik van cookies van derde partijen voor analyse van dataverkeer. Privacyverklaring.