Foto: John Schnobrich / Unsplash

Cursus Lokale Bevolkingsprognoses 2024

7 nov - 2 dec 2024 NIDI

Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut biedt, in samenwerking met het Population Research Centre van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen, een cursus lokale bevolkingsprognoses aan.

Achtergrond

Demografie staat sterk in de belangstelling. Het rapport Gematigde Groei van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050 geeft aan hoe belangrijk demografische ontwikkelingen zijn voor de toekomst van Nederland. Dat geldt niet alleen op nationaal niveau, maar ook op lokaal en regionaal niveau. Gemeenten en provincies hebben te maken met veel vraagstukken met een sterk demografisch karakter. Alle beleidsplannen voor de toekomst beginnen met een demografische prognose. Dat geldt voor woningbouw, maar ook voor zorgvoorzieningen en infrastructuur. Daarom is het heel belangrijk dat de kwaliteit van de lokale bevolkingsprognose gegarandeerd is. De hiervoor vereiste specifieke kennis is echter niet overal aanwezig. Deze cursus wil dit hiaat opvullen.

Doel van de cursus

Na afloop van de cursus hebben de deelnemers inzicht in de techniek van de bevolkingsprognose, hoe een lokale bevolkingsprognose in elkaar zit, wat de belangrijkste veronderstellingen zijn die daarbij een rol spelen, en hoe de resultaten moeten worden geïnterpreteerd, binnen de context van de nationale en internationale demografische ontwikkelingen. Ook weten zij hoe deze resultaten zich verhouden tot provinciale prognosemodellen, het door CBS/PBL gebruikte model Pearl, en het door ABF ontwikkelde model PRIMOS.

Doelgroep

Beleidsmedewerkers van gemeenten, provincies, ministeries en planbureaus die te maken krijgen met het maken van bevolkingsprognoses, maar de specifieke kennis en ervaring missen.

Inhoud van de cursus

Deelnemers krijgen een introductie in de techniek van de bevolkingsprognose en de demografische basisvaardigheden voor het maken van een lokale bevolkingsprognose. Zij maken zelf een prognose voor hun eigen gemeente/provincie, waarin stap voor stap de kennis en vaardigheden worden toegepast.

In vijf middagsessies (van 13:30 – 17 uur) wordt stap voor stap de bevolkingsprognose uiteengezet. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in een ‘zuiver’ demografische prognose, waarbij woningbouw volgend is, en een door woningbouw aangestuurde prognose. Hierbij wordt het in veel gemeenten gebruikte lokale bevolkingsprognose programma GBPro als voorbeeld gebruikt. Kennis van GBPro is geen vereiste.
Naast uitleg over de prognosemethodiek gaan de deelnemers actief zelf aan de slag met de gegevens van hun eigen gemeente/provincie.
Ter voorbereiding op elke cursusdag worden opdrachten gegeven, die betrekking hebben op de situatie van de eigen gemeente of provincie. Per keer is men ongeveer een dag bezig met voorbereiding.

Vereiste voorkennis

Van deelnemers wordt verwacht dat zij toegang hebben tot gegevens die gebruikt worden om een lokale cq. provinciale bevolkingsprognose te maken. Die gegevens worden gebruikt in de opdrachten. Ook wordt inzicht verwacht in de belangrijkste nationale en regionale demografische ontwikkelingen, en de woningbouwplannen in de eigen gemeente cq. provincie. Kennis van Excel is een vereiste. Alle berekeningen worden hiermee uitgevoerd.

Studiemiddagen

De studiemiddagen worden op het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut in Den Haag georganiseerd (NIDI, Lange Houtstraat 19, 2511 CV Den Haag. https://nidi.nl/nl/contact/).
De cursusdagen zijn:

Donderdag 7, 14, 21 en 28 november en maandag 2 december
Tijdstip: 13:30 tot 17 uur.

Deelnemers nemen zelf een laptop mee.

Cursusleider

Prof. dr. Leo van Wissen: wissen@nidi.nl
https://nidi.nl/en/employees/leo-van-wissen/
https://www.rug.nl/staff/l.j.g.van.wissen/

Kosten

€ 2150, excl. btw.

Aanmelden en nadere informatie

Leo van Wissen: wissen@nidi.nl

KNAW Logo
Cookie toestemming
Deze website maakt gebruik van cookies van derde partijen voor analyse van dataverkeer. Privacyverklaring.