Foto: Bas Bogers /Flickr

Lees in DEMOS van juli/augustus over: beleidskeuzes in een vergrijzende maatschappij, complexere levenslopen van jonge vrouwen, en pensioenkennis

27 augustus 2021

DEMOS, juli/augustus 2021, jaargang 37, nummer 7:

Beleidskeuzes in een vergrijzende maatschappij

De doorzettende vergrijzing gaat gepaard met een toenemende vraag naar zorg. Hoe kan die zorgdruk worden opgevangen? Is hogere arbeidsmigratie het antwoord? Één conclusie is echter onontkoombaar: investeren in menselijk kapitaal (onderwijs, gezondheid) is en blijft nodig. Lees verder …

Worden de levenslopen van jonge vrouwen complexer?

Levenslopen lijken op het oog onveranderlijk, maar toch veranderen ze langzaam doch zeker. Voor vrouwen geboren tussen 1977 en 1988 is nagegaan welke veranderingen in hun leefsituatie zijn opgetreden. Gemiddeld maken jonge vrouwen tussen hun 18de en 30ste levensjaar drie tot vier verschillende leefsituaties mee. Het percentage dat terugkeert naar het ouderlijke huis is sterk toegenomen over de generaties. Lees verder …

Pensioenkennis is een mannending

Kennis van financiële zaken is van groot belang voor zelfredzaamheid. Dat geldt zeker ook voor de grootste financiële zaak waar burgers mee te maken hebben: het pensioen. Lees verder …

Column – Wedden op bevolkingsdruk

Het verband tussen bevolkingsgroei en voedselvoorziening houdt bevolkingswetenschappers al bezig sinds de dagen van Thomas Malthus. Lees verder …

Download hier het hele nummer als PDF.

KNAW Logo
Cookie toestemming
Deze website maakt gebruik van cookies van derde partijen voor analyse van dataverkeer. Privacyverklaring.