Foto: Erasmus MC.nl

Lees in DEMOS van februari over: lange-termijntrends in de volksgezondheid, scheidingskans lager opgeleiden, en pensionering en vitaliteit

26 februari 2021

DEMOS, februari 2021, jaargang 37, nummer 2:

Een andere kijk op langetermijntrends in de volksgezondheid

Hoe kan het dat over de eeuwen heen de levensverwachting is gestegen? Volgens epidemiologen is die vooruitgang het gevolg van de vervanging van infectieziekten waaraan mensen veelal op jonge leeftijd overleden door chronische aandoeningen op latere leeftijd. In zijn afscheidsrede aan de Erasmus Universiteit stelt Johan Mackenbach dat het beter is om deze trends te zien als een opeenvolging van opkomende en neergaande ziekten, én als het onvermijdelijke bijproduct van sociale en economische ontwikkeling. Lees verder …

Hoge scheidingskans onder lager opgeleiden met een laag inkomen

Een recessie zet de inkomens van veel huishoudens onder druk. Vooral mensen met een lager onderwijsniveau hebben een grotere kans werkloos te worden en een inkomensdaling mee te maken. We laten zien dat een laag inkomen vooral de kans verhoogt dat niet-hoogopgeleiden, of ze nu kinderen hebben of niet, uit elkaar gaan. Vooral ongehuwde ouders met een lage of middelbare opleiding en een relatief laag inkomen scheiden vaker dan hoogopgeleide stellen waar het qua inkomen tegenzit. Lees verder …

Pensionering verbetert de vitaliteit, doorwerken is een ander verhaal

Wie gebeurt er met de vitaliteit van oudere werknemers als ze langer doorwerken of met pensioen gaan? En verschilt dit naar het soort werk dat men verricht? Nieuw onderzoek laat zien dat pensionering werknemers vitaler maakt, maar doorwerken leidt vooral onder werknemers die handarbeid verrichten tot een achteruitgang. Lees verder …

Download hier het hele nummer als PDF.

KNAW Logo
Cookie toestemming
Deze website maakt gebruik van cookies van derde partijen voor analyse van dataverkeer. Privacyverklaring.