Foto: Roel Wijnants / Flickr

NIDI coördineert onderzoek naar gevolgen van bevolkingsontwikkeling

28 mei 2019

In september 2018 heeft de Tweede kamer een motie aangenomen waarin aan de regering werd gevraagd om de gevolgen van veranderingen in de omvang en samenstelling van de bevolking halverwege deze eeuw in verschillende scenario’s in kaart te brengen. Het gaat om de gevolgen voor onder meer wonen, ruimtelijke ordening, energiegebruik, sociale zekerheid, zorg, onderwijs en integratie. Namens acht ministeries heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan het NIDI, CBS, CPB, SCP, PBL en RIVM gevraagd om deze verkenning uit te voeren. Het NIDI coördineert dit onderzoek, dat onder de naam Verkenning Bevolking 2050, uit twee delen zal bestaan. In de eerste fase wordt een inventarisatie gemaakt van bestaande toekomstverkenningen en wordt nagegaan welke kennislacunes er zijn. Aan de hand daarvan wordt besloten welke scenario’s in de tweede fase zullen worden uitgewerkt. De eerste fase wordt dit najaar afgerond, de tweede fase halverwege volgend jaar. Joop de Beer van het NIDI (beer@nidi.nl) is projectleider van de Verkenning Bevolking 2050.

KNAW Logo
Cookie toestemming
Deze website maakt gebruik van cookies van derde partijen voor analyse van dataverkeer. Privacyverklaring.