Foto: Directie Voorlichting, Ministerie van Veiligheid en Justitie/Flickr

NVD-WODC-seminar: Integratie en vertrek van migranten

27 okt 2021 15:00 tot 17:00 Online via Webex

Op woensdag 27 oktober organiseert de Nederlands Vereniging voor Demografie (NVD) in samenwerking met het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) een seminar over integratie en vertrek van verschillende groepen migranten met verschillende migratiemotieven.

Vijf sprekers presenteren opzet/resultaten van cohortonderzoek dat in de afgelopen jaren is uitgevoerd. Welke inzichten leveren deze studies op en bieden deze studies aanknopingspunten voor het migratie- en integratiebeleid?

Aanmelding en nadere informatie

Aanmelden kan tot 20 oktober 2021 via de NVD.

KNAW Logo
Cookie toestemming
Deze website maakt gebruik van cookies van derde partijen voor analyse van dataverkeer. Privacyverklaring.