Foto: Wutsje ©RUG

Promotie Gusta Wachter

28 apr 2022 12:45 Rijksuniversiteit Groningen

Donderdag 28 april 2022 is Gusta Wachter gepromoveerd op haar proefschrift getiteld ‘Partnering patterns: Diversity in union formation and dissolution among the children of immigrants‘.

Veel kinderen van immigranten zijn de afgelopen jaren volwassen geworden en hebben hun eerste partner gevonden. De relatievorming van deze zogenoemde tweede generatie wordt tot dusver vaak vergeleken met die van eerste generatie immigranten of de meerderheidsbevolking. Maar de tweede generatie is een diverse en dynamische groep. Gusta Wachter toont aan dat er grote verschillen zijn in relatievorming binnen de tweede generatie immigranten in Nederland.

Ten eerste zijn er grote verschillen tussen herkomstgroepen, zowel in partnerkeuze, timing, als het soort relatie dat men aangaat. Dat geldt ook voor groepen die qua culturele achtergrond en migratiegeschiedenis op elkaar lijken. Ten tweede benadrukt Wachter in haar proefschrift dat het van belang is om te kijken naar de context waarbinnen de tweede generatie opgroeit. Zo vindt er een duidelijke verschuiving in relatievorming plaats tussen geboortecohorten. Ook zijn er verschillen die worden veroorzaakt door de samenstelling van de buurt waarin de tweede generatie opgroeit.

Ten derde toont het proefschrift van Wachter een diversiteit aan partnerkeuzes en de manier waarop die keuzes variëren binnen verschillende soorten relaties. Dat betekent dat het niet langer toereikend is om alleen te spreken over interetnische huwelijken. Want wat houdt een interetnische relatie in voor jongvolwassenen die opgroeien met meerdere culturen? Wachter bepleit meer gedifferentieerd longitudinaal onderzoek naar relatievorming binnen de tweede generatie om recht te doen aan de diversiteit in soorten relaties en partnerkeuzes.

Dit promotieproject is een samenwerking van het NIDI met het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en is gefinancierd door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Zie voor meer informatie de website van de Rijksuniversiteit Groningen.

Partnering Patterns: Diversity in union formation and dissolution among the children of immigrants
KNAW Logo
Cookie toestemming
Deze website maakt gebruik van cookies van derde partijen voor analyse van dataverkeer. Privacyverklaring.