Foto: Wutsje ©RUG

Promotie Joeke Kuyvenhoven

8 jul 2024 12:45 Rijksuniversiteit Groningen

Maandag 8 juli 2024 is Joeke Kuyvenhoven gepromoveerd op haar proefschrift getiteld ‘When moving matters – Unpacking patterns and consequences of childhood residential mobility‘.

Een verhuizing kan een grote impact hebben op het leven van een kind. Verhuizen is op zichzelf niet alleen een stressvolle en ontwrichtende gebeurtenis, het wordt vaak nog verergerd door de aanpassing aan een nieuwe omgeving en deze instabiliteit kan negatieve gevolgen hebben. Verhuizen kan echter ook positieve veranderingen met zich meebrengen, bijvoorbeeld wanneer een gezin verhuist naar een beter huis of een betere buurt. In dit proefschrift wordt de diversiteit in woonmobiliteitspatronen van kinderen bestudeerd op basis van de migrantenachtergrond en de sociaal-economische samenstelling van de buurt. Vervolgens wordt onderzocht in hoeverre verschillende bewegingspatronen de onderwijsresultaten in de jongvolwassenheid beïnvloeden. Het onderzoek richt zich op Nederland en Zweden, waarbij het aantal verhuizingen, leeftijd, afstand en veranderingen in de wooncontext worden geanalyseerd.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat migrantenkinderen en kinderen geboren in achterstandswijken vaker verhuizen, maar ook dat het type verhuizing verschilt tussen herkomstgroepen en binnen wijken. Kinderen die vaak verhuizen (drie of meer verhuizingen) hebben een kleinere kans om het middelbaar en hoger onderwijs af te ronden. Dit soort verhuizingen gaat ook vaak gepaard met instabiliteit op andere domeinen, zoals armoede en scheiding van ouders. De gunstige impact van het verhuizen naar een betere buurt wordt slechts gedeeltelijk ondersteund door de onderzoeksresultaten, aangezien het in de eerste plaats lijkt te worden verklaard door een meer bevoorrechte groep kinderen die naar een betere omgeving verhuist. Concluderend laten de onderzoeksresultaten zien dat verhuizen een belangrijke factor is in de opeenstapeling van voor- en nadelen gedurende de levensloop van een kind, met mogelijke gevolgen voor onderwijsongelijkheid.

Dit onderzoek is uitgevoerd bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW) als onderdeel van het project “Migrant youth mobility in Europe: patterns, processes and consequences (MYMOVE)”, gefinancierd door de European Research Council (ERC) in het kader van het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie (Grant agreement No. 819298).

Voor meer informatie over de promotie zie de website van de Rijksuniversiteit Groningen.

When moving matters - Unpacking patterns and consequences of childhood residential mobility
KNAW Logo
Cookie toestemming
Deze website maakt gebruik van cookies van derde partijen voor analyse van dataverkeer. Privacyverklaring.