KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Dr. E.A.A. (Ellen) Dingemans

As of February 1, 2019 no longer employed at NIDI, but at Het PON

Publications

Dingemans, E.A.A. & Henkens, K. (2019),
Job strain in working retirees in Europe: a latent class analysis. Ageing & Society. [URL]
Dingemans, E.A.A. & Henkens, K. (2019),
Working after retirement and life satisfaction: Cross-national comparative research in Europe. Research on Aging 41: 1-22. [URL]
Dingemans, E.A.A. & Möhring, K. (2019),
A life course perspective on working after retirement: What role does the work history play? Advances in Life Course Research. [URL]
Dingemans, E. & Möhring, K. (2018),
Do work histories explain the decision to work after retirement? Evidence from Europe. Netspar Discussion Paper DP 09/2018-037. Tilburg: Netspar. [URL]
Dingemans, E. (2017),
eHealth: je gezondheid in een 'app' op je mobiele telefoon [Gerongrafiek]. Geron: Tijdschrift over ouder worden & samenleving 19 (2): 27. [URL]
Dingemans, E. & Henkens, K. (2017),
Life satisfaction of working retirees in Europe. Netspar Discussion Paper DP 07/2017-028. Tilburg: Netspar. [URL]
Dingemans, E., Henkens, K. & Solinge, H. van (2017),
Working retirees in Europe: Individual and societal determinants. Work, Employment & Society. [URL]
Hyde, M. & Dingemans, E. (2017),
Hidden in plain sight? Does stricter employment protection legislation lead to an increased risk of hidden unemployment in later life? Work, Aging and Retirement 3 (3): 231-242. [URL]
Oude Mulders, J. & Dingemans, E. (2017),
Werken na pensioen in Nederland; onderzoek vanuit het perspectief van werkgevers en werknemers. Gedrag en Organisatie 30 (2): 104-122. [URL]
Dingemans, E. (2016),
Gezelschap mag wat kosten [Gerongrafiek]. Geron: Tijdschrift over ouder worden & samenleving 18 (3): 25. [URL]
Dingemans, E. (2016),
Godsdienstige plechtigheden blijven belangrijk bij geboorte, huwelijk en overlijden. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 32 (3): 1-3. [URL]
Dingemans, E. (2016),
Working after retirement; determinants and consequences of bridge employment, Doctoral dissertation. University of Groningen. 155 p. [URL]
Working after retirement; determinants and consequences of bridge employment
Dingemans, E., Henkens, K. & Solinge, H. van (2016),
Access to bridge employment: Who finds and who does not find work after retirement? The Gerontologist 56 (4): 630-640. [URL]
Dingemans, E., Henkens, K. & Solinge, H. van (2016),
Working beyond retirement in Europe; An investigation of individual and societal determinants using SHARE. Netspar Discussion Paper DP 06/2016-022. Tilburg: Netspar. [URL]
Dingemans, E. & Oude Mulders, J. (2016),
Steeds meer ouderen willen helemaal niet met pensioen. www.socialevraagstukken.nl, 20 mei 2016. [URL]
Henkens, K., Solinge, H. van, Damman, M. & Dingemans, E. (2016),
Langer doorwerken valt nog niet mee. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 32 (2): 1-4. [URL]
Henkens, K., Van Solinge, H., Damman, M. & Dingemans, E. (2016),
Taken by surprise: How older workers struggle with a higher retirement age. Demos: bulletin on population and society 32 (7), special issue: 1-2. [URL]
Novikova, E. & Dingemans, E. (2016),
Doorwerken na pensioen in Europa. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 32 (3): 8. [URL]
Dingemans, E. (2015),
Keuzevrijheid in doorwerken na pensioen. Versvak.nl, 14 december 2015. [URL]
Dingemans, E. (2015),
Werken en willen werken na pensioen. Gerōn, tijdschrift over ouder worden & samenleving 17 (1): 56-60.
Dingemans, E. & Henkens, K. (2015),
How do retirement dynamics influence mental well-being in later life? A 10-year panel study. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 41 (1): 16-23. [URL]
Dingemans, E. & Ingen, E. van (2015),
Does religion breed trust? A cross-national study of the effects of religious involvement, religious faith, and religious context on social trust. Journal for the Scientific Study of Religion 54 (4): 739-755. [URL]
Dingemans, E. (2014),
Doorstarten na pensioen: een brug naar een gelukkige pensioentijd? Over.Werk: tijdschrift van het Steunpunt WSE 24 (1): 87-92. [URL]
Dingemans, E. & Henkens, K. (2014),
Het welbevinden van (vervroegd) gepensioneerden: de rol van onvrijwillig uittreden en het doorstarten in betaalde arbeid. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 45 (6), 312-320. [URL]
Dingemans, E. & Henkens, K. (2014),
Involuntary retirement, bridge employment, and satisfaction with life: A longitudinal investigation. Journal of Organizational Behavior 35 (4): 575-591. [URL]
Muffels, R., Skugor, D. & Dingemans, E. (2014),
If money does not buy much happiness, what does? A multilevel analysis on the impact of absolute and relative income, social values, and modernization on subjective well-being in Europe. In: W. Arts & L. Halman (Eds.), Value contrasts and consensus in present-day Europe. Leiden: Koninklijke Brill NV, p. 375-401. [URL]
Solinge, H. van & Dingemans, E. (2014),
Doorwerken na pensioen: wie, wat, waarom? Pensioen, Bestuur & Management 2 (maart): 41-43. [URL]
Dingemans, E. (2013),
Doorstarten na pensioen. [Gerongrafiek]. Geron 15 (3): 61. [URL]
Dingemans, E. (2013),
Religieuze overgangsrituelen in Nederlands. [Gerongrafiek]. Geron 15 (4): 67. [URL]
Dingemans, E., Henkens, K. & Solinge, H. van (2013),
Doorstarten na pensioen: een opkomend fenomeen. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 29 (8): 1-3. [URL]
Solinge, H. van & Dingemans, E. (2013),
De drijvende krachten achter doorstarten op de arbeidsmarkt na pensionering. In: Henkens, K., Kalmijn, M. & Thomése, F., Wegen rond pensionering. Nieuwe transities en trajecten. Amsterdam, p. 131-154.
Dingemans, E. (2012),
Bridge employment after early retirement: a bridge to better postretirement well-being of older adults? Tilburg: Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement (NETSPAR). [URL]
Dingemans, E. & Solinge, H. van (2011),
Met pensioen: wat te doen? Tijdsbesteding van vroeggepensioneerden. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 27 (6): 4-7. [URL]
Kruimelpad:
  1. Home
  2. Staff
  3. Overview


Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken