KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Dr. E.A.A. (Ellen) Dingemans

Ellen Dingemans

Researcher

Educational background

Sociology / Social sciences

Expertise

Retirement, bridge employment, well-being

Phone

++ 31 (0)70 3565261

E-mail

dingemans @ nidi.nl

Publications

Dingemans, E. & Möhring, K. (2018),
Do work histories explain the decision to work after retirement? Evidence from Europe. Netspar Discussion Paper DP 09/2018-037. Tilburg: Netspar. [URL]
Dingemans, E. (2017),
eHealth: je gezondheid in een 'app' op je mobiele telefoon [Gerongrafiek]. Geron: Tijdschrift over ouder worden & samenleving 19 (2): 27. [URL]
Dingemans, E. & Henkens, K. (2017),
Life satisfaction of working retirees in Europe. Netspar Discussion Paper DP 07/2017-028. Tilburg: Netspar. [URL]
Dingemans, E., Henkens, K. & Solinge, H. van (2017),
Working retirees in Europe: Individual and societal determinants. Work, Employment & Society. [URL]
Hyde, M. & Dingemans, E. (2017),
Hidden in plain sight? Does stricter employment protection legislation lead to an increased risk of hidden unemployment in later life? Work, Aging and Retirement 3 (3): 231-242. [URL]
Oude Mulders, J. & Dingemans, E. (2017),
Werken na pensioen in Nederland; onderzoek vanuit het perspectief van werkgevers en werknemers. Gedrag en Organisatie 30 (2): 104-122. [URL]
Dingemans, E. (2016),
Gezelschap mag wat kosten [Gerongrafiek]. Geron: Tijdschrift over ouder worden & samenleving 18 (3): 25. [URL]
Dingemans, E. (2016),
Godsdienstige plechtigheden blijven belangrijk bij geboorte, huwelijk en overlijden. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 32 (3): 1-3. [URL]
Dingemans, E. (2016),
Working after retirement; determinants and consequences of bridge employment, Doctoral dissertation. University of Groningen. 155 p. [URL]
Working after retirement; determinants and consequences of bridge employment
Dingemans, E., Henkens, K. & Solinge, H. van (2016),
Access to bridge employment: Who finds and who does not find work after retirement? The Gerontologist 56 (4): 630-640. [URL]
Dingemans, E., Henkens, K. & Solinge, H. van (2016),
Working beyond retirement in Europe; An investigation of individual and societal determinants using SHARE. Netspar Discussion Paper DP 06/2016-022. Tilburg: Netspar. [URL]
Dingemans, E. & Oude Mulders, J. (2016),
Steeds meer ouderen willen helemaal niet met pensioen. www.socialevraagstukken.nl, 20 mei 2016. [URL]
Henkens, K., Solinge, H. van, Damman, M. & Dingemans, E. (2016),
Langer doorwerken valt nog niet mee. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 32 (2): 1-4. [URL]
Henkens, K., Van Solinge, H., Damman, M. & Dingemans, E. (2016),
Taken by surprise: How older workers struggle with a higher retirement age. Demos: bulletin on population and society 32 (7), special issue: 1-2. [URL]
Novikova, E. & Dingemans, E. (2016),
Doorwerken na pensioen in Europa. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 32 (3): 8. [URL]
Dingemans, E. (2015),
Keuzevrijheid in doorwerken na pensioen. Versvak.nl, 14 december 2015. [URL]
Dingemans, E. (2015),
Werken en willen werken na pensioen. Gerōn, tijdschrift over ouder worden & samenleving 17 (1): 56-60.
Dingemans, E. & Henkens, K. (2015),
How do retirement dynamics influence mental well-being in later life? A 10-year panel study. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 41 (1): 16-23. [URL]
Dingemans, E. & Ingen, E. van (2015),
Does religion breed trust? A cross-national study of the effects of religious involvement, religious faith, and religious context on social trust. Journal for the Scientific Study of Religion 54 (4): 739-755. [URL]
Dingemans, E. (2014),
Doorstarten na pensioen: een brug naar een gelukkige pensioentijd? Over.Werk: tijdschrift van het Steunpunt WSE 24 (1): 87-92. [URL]
Dingemans, E. & Henkens, K. (2014),
Het welbevinden van (vervroegd) gepensioneerden: de rol van onvrijwillig uittreden en het doorstarten in betaalde arbeid. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 45 (6), 312-320. [URL]
Dingemans, E. & Henkens, K. (2014),
Involuntary retirement, bridge employment, and satisfaction with life: A longitudinal investigation. Journal of Organizational Behavior 35 (4): 575-591. [URL]
Muffels, R., Skugor, D. & Dingemans, E. (2014),
If money does not buy much happiness, what does? A multilevel analysis on the impact of absolute and relative income, social values, and modernization on subjective well-being in Europe. In: W. Arts & L. Halman (Eds.), Value contrasts and consensus in present-day Europe. Leiden: Koninklijke Brill NV, p. 375-401. [URL]
Solinge, H. van & Dingemans, E. (2014),
Doorwerken na pensioen: wie, wat, waarom? Pensioen, Bestuur & Management 2 (maart): 41-43. [URL]
Dingemans, E. (2013),
Doorstarten na pensioen. [Gerongrafiek]. Geron 15 (3): 61. [URL]
Dingemans, E. (2013),
Religieuze overgangsrituelen in Nederlands. [Gerongrafiek]. Geron 15 (4): 67. [URL]
Dingemans, E., Henkens, K. & Solinge, H. van (2013),
Doorstarten na pensioen: een opkomend fenomeen. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 29 (8): 1-3. [URL]
Solinge, H. van & Dingemans, E. (2013),
De drijvende krachten achter doorstarten op de arbeidsmarkt na pensionering. In: Henkens, K., Kalmijn, M. & Thomése, F., Wegen rond pensionering. Nieuwe transities en trajecten. Amsterdam, p. 131-154.
Dingemans, E. (2012),
Bridge employment after early retirement: a bridge to better postretirement well-being of older adults? Tilburg: Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement (NETSPAR). [URL]
Dingemans, E. & Solinge, H. van (2011),
Met pensioen: wat te doen? Tijdsbesteding van vroeggepensioneerden. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 27 (6): 4-7. [URL]
Kruimelpad:
  1. Home
  2. Staff
  3. Overview


Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken