Foto: Fabi Fliervoet / Flickr

Eindrapport Verkenning Bevolking 2050

13 april 2021

De Tweede Kamer heeft bij de Algemene Politieke Beschouwingen van 2018 aan de regering gevraagd om de gevolgen van veranderingen in de omvang en samenstelling van de bevolking halverwege deze eeuw in kaart te brengen. Op verzoek van de regering heeft het NIDI in samenwerking met het CBS het onderzoek uitgevoerd onder de titel “Verkenning Bevolking 2050”. Het eindrapport “Bevolking 2050 in beeld: opleiding, arbeid, zorg en wonen” beschrijft aan de hand van acht bevolkingsvarianten mogelijke gevolgen van veranderingen in de samenstelling van de bevolking naar leeftijd, geslacht, migratieachtergrond en opleidingsniveau voor de groei van de beroepsbevolking, de zorgvraag en het aantal huishoudens tot 2050. Voor elk van de bevolkingsvarianten zijn vier arbeidsparticipatiescenario’s en drie zorgkostenscenario’s doorgerekend. Het CBS is verantwoordelijk voor de data en de demografische doorrekeningen, het NIDI voor het opstellen van de scenario’s en de interpretatie van de uitkomsten.

De resultaten van het eindrapport zijn samengevat in de Eindrapport Verkenning Bevolking 2050 Policy brief.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van de Verkenning Bevolking 2050, Joop de Beer (NIDI), e-mail: beer@nidi.nl.

Documenten & links


Policy brief:

Het eindrapport:

Persbericht CBS:

Meer informatie:

KNAW Logo
Cookie toestemming
Deze website maakt gebruik van cookies van derde partijen voor analyse van dataverkeer. Privacyverklaring.