Verkenning Bevolking 2050

Veranderingen in omvang en samenstelling van de bevolking hebben gevolgen voor een groot aantal terreinen, waaronder wonen, ruimtegebruik, arbeidsmarkt, zorg, onderwijs en integratie. In het project Verkenning Bevolking 2050 worden mogelijke veranderingen in de bevolking halverwege deze eeuw in kaart gebracht. Hiervoor hebben we eerst een overzicht van bestaande toekomstverkenningen gemaakt. In de tweede fase onderzoeken we hoe verschillende ontwikkelingen in kindertal, levensduur en migratie invloed hebben op de omvang en samenstelling van de bevolking halverwege deze eeuw en welke maatschappelijke gevolgen deze ontwikkelingen kunnen hebben.

Dit project is de uitkomst van een motie van de Tweede Kamer uit september 2018. Het project wordt gecoördineerd door het NIDI; daarnaast werken ook het CBS, CPB, SCP, PBL en RIVM aan het project.

Overzicht van bestaande toekomstverkenningen

In het eerste deel van het project is een inventarisatie gemaakt van bestaande toekomstverkenningen. Hierover zijn de volgende documenten beschikbaar:

Share
KNAW Logo
Cookie consent
This website makes use of third party cookies for traffic analysis. Privacy statement.