Foto: Roel Wijnants / Flickr

Lees in DEMOS van juli/augustus over: belang van grootouders voor kleinkinderen in gescheiden families, demografische toekomsten van Nederland, en zorgen over het vruchtbaarheidscijfer

28 augustus 2020

DEMOS, juli/augustus 2020, jaargang 36, nummer 7:

Grootouders van belang voor kleinkinderen in gescheiden families

Grootouders en kleinkinderen delen vandaag de dag tientallen jaren van hun levens, en ze kunnen een belangrijke rol spelen in elkaars leven. Maar wat betekenen grootouders eigenlijk voor het welzijn van hun kleinkinderen als de ouders uit elkaar gaan? De rol van grootouders na scheiding wordt vaak over het hoofd gezien. Vlaams onderzoek geeft meer inzicht. Lees verder …

Demografische toekomsten van Nederland geschetst

De demografische druk, te weten de verhouding tussen inactieven versus actieven, neemt de komende dertig jaar flink toe. Dat komt door de vergrijzing. Maar door een combinatie van een laag kindertal en een hoge levensverwachting kan die druk minder snel oplopen. Ook een hoge migratie draagt bij aan een lagere demografische druk. Welke demografische toekomst verdient de voorkeur? Lees verder …

Zorgen over het vruchtbaarheidscijfer

Wanneer is de vruchtbaarheid in een land te hoog en wanneer te laag? Wereldwijd onderzoek onder demografen laat zien dat de meesten zich geen zorgen maken zolang het gemiddeld kindertal schommelt tussen 1,4 en 3,0 kinderen per vrouw. Lees verder …

Download hier het hele nummer als PDF.

KNAW Logo
Cookie toestemming
Deze website maakt gebruik van cookies van derde partijen voor analyse van dataverkeer. Privacyverklaring.