Foto: Stanley Dai / Unsplash

Lees in DEMOS van mei over: Afrikaanse migratiedruk op Europa, herkomstdiversiteit binnen homohuwelijken, en coronasterfte

29 mei 2020

DEMOS, mei 2020, jaargang 36, nummer 5:

Afrikaanse migratiedruk op Europa zal voortduren

Wereldwijd is de wens om te emigreren het hoogst in Afrika. Hoewel Afrikaanse migranten grotendeels binnen Afrika blijven, is er een stijgende trend om een bestemming buiten Afrika, in het bijzonder Europa, te zoeken. Vooralsnog zijn de tekenen dat de Afrikaanse migratiedruk op Europa zal voortduren. Lees verder …

Diversiteit naar buitenlandse herkomst binnen homohuwelijken

Zowel in homo- als in heterohuwelijken zijn de partners in meerderheid beiden geboren in Nederland. In huwelijken tussen twee mannen is echter wel veel vaker sprake van een buitenlandse partner dan in huwelijken tussen twee vrouwen. Hoeveel verschilt die diversiteit naar buitenlandse partners tussen mannen en vrouwen in homohuwelijken? En hoe verhoudt zich dat tot heterohuwelijken? Lees verder …

Sterfte door de coronapandemie

Na de uitbraak van het coronavirus in Nederland hebben we sinds half maart, vooral onder ouderen, een sterke toename van de sterfte gezien. Hoeveel extra sterfte wordt er door COVID-19 veroorzaakt, wat is het effect op de levensverwachting en hoe verhoudt zich dat tot een (zware) gewone griepepidemie? Een voorlopige balans. Lees verder …

Download hier het hele nummer als PDF.

KNAW Logo
Cookie toestemming
Deze website maakt gebruik van cookies van derde partijen voor analyse van dataverkeer. Privacyverklaring.