Foto: Wutsje ©RUG

Promotie Anushiya Vanajan

14 dec 2022 14:30 Rijksuniversiteit Groningen

Woensdag 14 december is Anushiya Vanajan gepromoveerd op haar proefschrift getiteld ‘Older workers’ work limitations, vitality and retirement preferences: the differential effects of chronic health conditions‘.

In de afgelopen decennia hebben regeringen in de hele westerse wereld de pensioenleeftijd verhoogd en routes voor vervroegd werk opgeschort om hun beroepsbevolking in stand te houden. Het gevolg is dat oudere werknemers langer doorwerken dan ze eerder hadden verwacht. Omdat de prevalentie van chronische gezondheidsproblemen toeneemt met de leeftijd, kunnen oudere werknemers ook worden geconfronteerd met veel gezondheids- en werkgerelateerde uitdagingen die worden veroorzaakt door chronische gezondheidsproblemen.

In dit proefschrift onderzoek ik de heterogeniteit in hoe chronische gezondheidsproblemen de vitaliteit van oudere werknemers, gezondheidsgerelateerde werkbeperkingen en subjectieve levensverwachting beïnvloeden, en hoe deze effecten de voorkeur van oudere werknemers om vervroegd met pensioen te gaan bepalen. Daarnaast bestudeer ik de rol van de organisatie bij het duurzaam ondersteunen van oudere werknemers met chronische gezondheidsproblemen. De bevindingen tonen aan dat chronische gezondheidsproblemen sterk verschillen in de manier waarop ze de gezondheid, het werk en de pensioenvoorkeuren van oudere werknemers beïnvloeden. Deze effecten verschillen per type chronische gezondheidstoestand en of de chronische gezondheidstoestand nieuw is gediagnosticeerd. De bevindingen suggereren ook dat een psychologisch veilig organisatieklimaat en flexibele werktijden het gezond ouder worden van oudere werknemers met chronische gezondheidsproblemen op het werk kunnen bevorderen. Bovendien tonen de resultaten aan dat pensionering de vitaliteit van oudere werknemers verbetert, meer voor werknemers met fysiek zwaar werk dan voor werknemers zonder fysiek zwaar werk. Al met al is het ervaren van chronische gezondheidsproblemen in de jaren vóór pensionering schadelijk voor de gezondheid, het werk en het functioneren van oudere werknemers. Omdat toekomstige groepen oudere werknemers langer door zullen werken, is het belangrijk om effectieve strategieën te ontwikkelen om de gezondheid en het werkvermogen van oudere werknemers met chronische gezondheidsproblemen te beschermen en te bevorderen.

Dit onderzoek werd gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (VICI-subsidie ​​453-14-001 aan C.J.I.M. Henkens) en het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Voor meer informatie zie de website van de Rijksuniversiteit Groningen.

Older workers' work limitations, vitality and retirement preferences: the differential effects of chronic health conditions
KNAW Logo
Cookie toestemming
Deze website maakt gebruik van cookies van derde partijen voor analyse van dataverkeer. Privacyverklaring.