Bezoek van Koning Willem-Alexander aan het NIDI

26 april 2017 | DEMOS jaargang 33, nummer 4 - april 2017
Op woensdag 5 april heeft Zijne Majesteit de Koning een bezoek gebracht aan het NIDI. Het NIDI is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Als beschermheer van de KNAW bezoekt de Koning elk jaar een KNAW-instituut. Het bezoek van de Koning werd door het NIDI aangegrepen om niet alleen een beeld te schetsen van het instituut, maar ook het belang van bevolkingsvraagstukken voor de samenleving, en de rol van goed onderzoek daarnaar te benadrukken.

Het bezoek van de Koning werd door het NIDI aangegrepen om niet alleen een beeld te schetsen van het instituut, maar ook het belang van bevolkingsvraagstukken voor de samenleving, en de rol van goed onderzoek daarnaar te benadrukken.

 

> Lees het volledige artikel: demos-33-04-koning.pdf

KNAW Logo
Cookie consent
This website makes use of third party cookies for traffic analysis. Privacy statement.