Foto: Lewis Hine - National Child Labor Committee (Verenigde Staten, 1910)

Roken veroorzaakte vroeger grote verschillen in levensverwachting

30 juni 2016 | DEMOS jaargang 32, nummer 6 - juni 2016
Voor roken zijn de negatieve effecten op de gezondheid inmiddels alom bekend. De generaties geboren aan het begin van de twintigste eeuw leefden echter in een compleet andere context, waarbij mannen massaal rookten en vrouwen amper. Dit verschil in rookgewoontes blijkt verantwoordelijk te zijn voor het oplopen van het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen geboren tussen 1895 en 1925, tot meer dan 8 jaar in het voordeel van de vrouwen.

Voor roken zijn de negatieve effecten op de gezondheid inmiddels alom bekend. De generaties geboren aan het begin van de twintigste eeuw leefden echter in een compleet andere context, waarbij mannen massaal rookten en vrouwen amper. Dit verschil in rookgewoontes blijkt verantwoordelijk te zijn voor het oplopen van het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen geboren tussen 1895 en 1925, tot meer dan 8 jaar in het voordeel van de vrouwen.

FANNY JANSSEN & FRANS VAN POPPEL

> Lees het volledige artikel: demos-32-06-janssen.pdf

KNAW Logo
Cookie consent
This website makes use of third party cookies for traffic analysis. Privacy statement.