Foto: Mark Fischer / Flickr

Lees in DEMOS van maart over: impact klimaatverandering en Covid-19 op migratie, en magneetwerking van familie bij verhuizen

26 maart 2021

DEMOS, maart 2021, jaargang 37, nummer 3:

De impact van klimaatverandering op migratie

Sinds 2008, ontvluchten jaarlijks gemiddeld 21,5 miljoen mensen huis en haard vanwege plotseling optredende effecten van klimaatverandering zoals overstromingen, stormen of bosbranden. Uit wereldwijde enquêtes blijkt dat vooral lage-inkomenslanden in Afrika en Azië het meest met klimaatproblemen te maken hebben. Op basis van migratie-intenties kan men afleiden dat ‘klimaatmigratie’ voornamelijk een binnenlands of intraregionaal karakter zal hebben. Lees verder …

Covid-19 en internationale migratie

Vergelijking van de migratiecijfers over 2020 met voorgaande jaren laat zien dat de eerste golf van de pandemie van grote invloed is geweest op internationale migratiestromen naar en vanuit Nederland. De impact van de pandemie was relatief sterker voor migratie vanuit Afrika, Azië en Amerika dan voor intra-Europese migratie. Mensen in de werkzame leeftijden met kinderen bleken minder mobiel dan voorgaande jaren; jongvolwassen migranten vertrokken relatief vaak uit Nederland rondom de invoering van strengere maatregelen, en ouderen leken hun migratieplannen vaker uit te stellen. Lees verder …

De magneetwerking van familie in verhuizingen over lange afstand

In een studie naar verhuizingen over lange afstand in Zweden blijkt dat in een kwart van de gevallen dichter bij familie wonen een reden is voor de verhuizing. Maar nog vaker maakt de aanwezigheid van familie in de buurt mensen honkvast. Lees verder …

Download hier het hele nummer als PDF.

KNAW Logo
Cookie toestemming
Deze website maakt gebruik van cookies van derde partijen voor analyse van dataverkeer. Privacyverklaring.