Foto: Shalekhet (‘Vallende bladeren’) Joods museum Berlijn / Harry van Dalen

Lees in DEMOS van september over: Joodse emigratie uit nazi-Duitsland, kritiek NIDI-CBS bevolkingsrapport, en gevolgen corona voor migratie

1 oktober 2021

DEMOS, september 2021, jaargang 37, nummer 8:

Hoe asielbeleid de Joodse emigratie uit nazi-Duitsland frustreerde

Hoe belangrijk is asielbeleid als levens op het spel staan? Dit artikel bevat een analyse van het restrictieve asielbeleid van bestemmingslanden in de jaren dertig. De emigratie van Joden in Duitsland werd negatief beïnvloed op directe wijze door gebruik van immigratiequota, maar ook op indirecte wijze, doordat het de werking van sociale netwerkeffecten in migratiebeslissingen frustreerde. Lees verder …

Blinde vlekken in verbeelding toekomst Nederlandse bevolking

Recent schetsten NIDI en CBS een aantal mogelijke demografische toekomsten. De veelheid van scenario’s lijken voor elk wat wils te bieden, met het gevaar dat politici en beleidsmakers selectief gebruik kunnen maken van het rapport. Arbeidsmigratie wordt benoemd als middel om krimp van de beroepsbevolking te voorkomen, maar onderschatten de rapporteurs niet het potentieel van oudere doorwerkers? Lees verder …

Hoe experts de migratiegevolgen van COVID-19 inschatten

Het effect van de COVID-19-pandemie op migratie was aan het begin van 2020 nog onduidelijk. Welke verwachtingen hadden migratieexperts voor de korte en langere termijn? En in hoeverre blijken die verwachtingen te zijn uitgekomen als we terugkijken op de migratie van en naar Nederland? Lees verder …

Download hier het hele nummer als PDF.

KNAW Logo
Cookie toestemming
Deze website maakt gebruik van cookies van derde partijen voor analyse van dataverkeer. Privacyverklaring.