Aanvraag Instituut Gak-KNAW Award 2023

12 december 2022

Talentvolle onderzoekers aan het begin van hun carrière kunnen een aanvraag indienen voor een driejarige aanstelling als postdoc onderzoeker bij een KNAW-instituut met onderzoek op het gebied van arbeidsmarkt en sociale zekerheid in Nederland.

Vakgebieden

Sociale zekerheid en arbeidsmarkt. De deelnemende instituten zijn het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING-KNAW), het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG-KNAW) en het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW).

Voor wie?

Postdocs die in het jaar van nominatie niet langer dan vijf jaar geleden zijn gepromoveerd, en vernieuwend onderzoek doet dat relevant is voor inzicht in de ontwikkeling van sociale zekerheid en arbeidsmarkt in Nederland. Het onderzoek dient verband te hebben met het werkgebied van Instituut Gak en de onderzoeksagenda van het KNAW-gastinstituut, bijvoorbeeld door het gebruik van de beschikbare collecties of samenwerking met onderzoekers van het gastinstituut.

Over de Award

De Instituut Gak-KNAW Award is in 2019 ingesteld door Instituut Gak en de KNAW en wordt jaarlijks uitgereikt. De award wordt mogelijk gemaakt door Instituut Gak. Instituut Gak is een vermogensfonds dat een bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt door het financieel ondersteunen van maatschappelijke projecten en onderzoek, naast het instellen van (bijzondere) leerstoelen en een lectoraat. Originaliteit van (het onderwerp van) het onderzoeksvoorstel is hierbij nadrukkelijk een van de criteria.

De onderzoeker beschikt over een inbeddingsgarantie van het KNAW-gastinstituut. Op deze termijn is de KNAW-extensieregeling van toepassing.

Het indienen van aanvragen voor de Instituut Gak-KNAW Award is mogelijk tot 1 maart 2023. Kijk voor de voorwaarden, het aanvraagformulier en meer informatie op de website van de KNAW: aanvragen Instituut Gak-KNAW Award.

Laureaten

Instituut Gak
  
KNAW
KNAW Logo
Cookie toestemming
Deze website maakt gebruik van cookies van derde partijen voor analyse van dataverkeer. Privacyverklaring.