Foto: Rob Curran / Unsplash

Zekerheden en onzekerheden over de gevolgen van veranderingen in de bevolking

18 december 2019

Het NIDI doet samen met het CBS, SCP, CPB, PBL en RIVM onderzoek naar de gevolgen van veranderingen in de omvang en samenstelling van de bevolking voor de Nederlandse samenleving in 2050. Dit onderzoek wordt onder de naam Verkenning Bevolking 2050 uitgevoerd naar aanleiding van de motie Dijkhoff die de Tweede Kamer met ruime meerderheid heeft aangenomen bij de Algemene Politieke Beschouwingen van 2018. Het onderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste deel is een inventarisatie gemaakt van bestaande toekomstverkenningen. De voortgangsrapportage Zekerheden en onzekerheden over de gevolgen van veranderingen in de bevolking die minister Koolmees op 18 december 2019 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, geeft hiervan een samenvatting. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar het achtergronddocument Verkenning Bevolking 2050: Inventarisatie van toekomstverkenningen. De voortgangsrapportage beschrijft tevens de opzet van de demografische toekomstvarianten die in het tweede deel van het project zullen worden doorgerekend. Deze demografische varianten houden niet alleen rekening met onzekerheid over de omvang van de bevolking, maar ook over de samenstelling naar leeftijd en migratieachtergrond. Het eindrapport dat rond de zomer van 2020 gereed zal zijn, beschrijft de gevolgen van de bevolkingsontwikkelingen voor wonen, onderwijs, arbeidsmarkt, zorg en integratie tot halverwege deze eeuw.

Documenten

KNAW Logo
Cookie toestemming
Deze website maakt gebruik van cookies van derde partijen voor analyse van dataverkeer. Privacyverklaring.