Asielzoekers in Oostenrijk

15 december 2016 | DEMOS jaargang 32, nummer 10 - november/december 2016
De vluchtelingenstroom die Europa in 2015 op zijn grondvesten deed schudden is zeker nog niet uitgewerkt. Eind 2015 stond de teller voor de Europese Unie op 1,25 miljoen vluchtelingen, waarbij de aanvankelijke stromen uit het Midden-Oosten en vooral uit Syrië en Irak werden aangevuld met asielzoekers uit Afghanistan, Eritrea en andere delen van Afrika. Door geografische en politieke factoren – denk aan de politieke verwikkelingen op de Balkan en in Hongarije en Tsjechië – deed een groot deel van deze stroom Oostenrijk aan. En hoewel de meeste vluchtelingen doorreisden naar het Noordwesten van Europa bleef een relatief groot deel van de stroom in Oostenrijk.

Door geografische en politieke factoren – denk aan de politieke verwikkelingen op de Balkan en in Hongarije en Tsjechië – deed een groot deel van deze stroom Oostenrijk aan. En hoewel de meeste vluchtelingen doorreisden naar het Noordwesten van Europa bleef een relatief groot deel van de stroom in Oostenrijk.

 

NICO VAN NIMWEGEN

 

> Lees het volledige artikel: demos-32-10-vannimwegen.pdf

KNAW Logo
Cookie consent
This website makes use of third party cookies for traffic analysis. Privacy statement.