De Akademie: het langer wordende leven van rustende leden

15 december 2013 | DEMOS jaargang 29, nummer 10 - november/december 2013
De sterfteontwikkeling onder de leden van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen loopt de laatste halve eeuw goeddeels parallel aan die van Nederlandse mannen. Zij leven echter wel beduidend langer. Nieuwe cijfers laten zien dat ‘rustende’ leden, in veel gevallen hoogleraren die met emeritaat zijn, steeds langer van hun rust kunnen genieten.

DIRK JAN VAN DE KAA

 

> Lees het volledige artikel: demos-29-10-vandekaa.pdf

KNAW Logo
Cookie consent
This website makes use of third party cookies for traffic analysis. Privacy statement.