Adriaan de Lelie (1801) De tekenzaal van de Maatschappij Felix Meritis te Amsterdam, met portretten van kunstenaars, verzamelaars van schilder- en tekenkunst en enkele kunstmakelaars

De lengte van het kunstenaarsleven in de Lage Landen

26 februari 2014 | DEMOS jaargang 30, nummer 2 - februari 2014
Op 13 november 2013 werd op het strand van Scheveningen de landing van Willem Frederik Prins van Oranje-Nassau van twee eeuwen daarvoor, nagespeeld. Wie bij zo’n gelegenheid een aantal wat minder jeugdige dames met witte mutsen en hun mannelijke leeftijdsgenoten in bijpassende kledij, uitgelaten met oranje sjerpen ziet wuiven, vraagt zich al gauw af hoe het leven er in die tijd werkelijk uitzag. Een tipje van de sluier wordt opgelicht aan de hand van unieke demografische gegevens over een kleine 40.000 kunstenaars. De Gouden Eeuw kende niet alleen hoogtepunten in aantallen kunstenaars maar ook dieptepunten in gezondheid en levensverwachting.

 

FRANS VAN POPPEL, DIRK JAN VAN DE KAA & GOVERT BIJWAARD

 

> Lees het volledige artikel: demos-30-02-vanpoppel.pdf

KNAW Logo
Cookie consent
This website makes use of third party cookies for traffic analysis. Privacy statement.