Foto: Roel Wijnants/Flickr

De rookepidemie en de levensverwachting

31 januari 2014 | DEMOS jaargang 30, nummer 1 - januari 2014
Huidige sterfteprognoses trekken historische sterftetrends door zonder daarbij rekening te houden met belangrijke onderliggende mechanismen, zoals bijvoorbeeld het rookgedrag. De rookepidemie heeft echter tot een omvangrijke en langdurige toename in de sterfte geleid. Wie naar de toekomstige levensverwachting kijkt en het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen wil begrijpen doet er verstandig aan hier aandacht aan te besteden. Het meenemen van de rookepidemie in sterfteprognoses leidt tot het inzicht dat de levensverwachting nog sterker stijgt dan tot nu toe werd aangenomen. Ook zullen de sterfteverschillen tussen mannen en vrouwen kleiner worden.

 FANNY JANSSEN

 

> Lees het volledige artikel: demos-30-01-janssen.pdf

KNAW Logo
Cookie consent
This website makes use of third party cookies for traffic analysis. Privacy statement.