Foto: Timothy Neesam/Flickr

Demografie en religie: de invloed van fundamentalisme

25 september 2015 | DEMOS jaargang 31, nummer 8 - September 2015
Religieus fundamentalisme wordt meer en meer als een zorg van Westerse maatschappijen gezien. Het roept de vraag op hoe de rol van religie doorspeelt in waarden die een rol spelen in de samenleving en demografie. Op basis van de World Values Survey wordt bezien hoe moslims in islamitische landen staan ten opzichte van vraagstukken die ook voor demografen van belang zijn, zoals abortus, zelfmoord, euthanasie en scheiding. Wijken deze waarden onder moslims sterk af van andere religies in de wereld?

Op basis van de World Values Survey wordt bezien hoe moslims in islamitische landen staan ten opzichte van vraagstukken die ook voor demografen van belang zijn, zoals abortus, zelfmoord, euthanasie en scheiding. Wijken deze waarden onder moslims sterk af van andere religies in de wereld?

 

HARRY VAN DALEN

 

> Lees het volledige artikel: demos-31-08-vandalen.pdf

KNAW Logo
Cookie consent
This website makes use of third party cookies for traffic analysis. Privacy statement.