Foto: Roel Wijnants/Flickr

Geschiedenis en betekenis van de Antilliaanse migratie

26 februari 2016 | DEMOS jaargang 32, nummer 2 - februari 2016
Migratie is een kernbegrip in het bestaan van de zes eilanden die vroeger de Nederlandse Antillen heetten. De eerste eeuwen van hun koloniale geschiedenis werden de eilanden (opnieuw) bevolkt door immigranten uit Afrika en Europa. In de twintigste eeuw groeiden de bevolkingen sterk, nu vooral door intraregionale migratie. Nog steeds maken regionale migranten een belangrijk deel uit van de eilandbevolkingen, maar de laatste decennia werd ook de demografische band met Nederland sterker. Het resultaat: een grote diversiteit die het vrijwel onmogelijk maakt om van ‘de’ Antilliaan te spreken.

Nog steeds maken regionale migranten een belangrijk deel uit van de eilandbevolkingen, maar de laatste decennia werd ook de demografische band met Nederland sterker. Het resultaat: een grote diversiteit die het vrijwel onmogelijk maakt om van ‘de’ Antilliaan te spreken.

 

GERT OOSTINDIE

 

> Lees het volledige artikel: demos-32-02-oostindie.pdf

KNAW Logo
Cookie consent
This website makes use of third party cookies for traffic analysis. Privacy statement.