Het oudste kind gaat voor

29 oktober 2015 | DEMOS jaargang 31, nummer 9 - October 2015
Hebben jongere kinderen het moeilijker dan hun oudere broers of zussen? En als je opgroeit in een groter gezin, kom je er dan bekaaider van af omdat je meer broers en zussen hebt? Het lijken vragen die vooral horen bij familieruzies. Maar recent onderzoek suggereert dat zowel het aantal broers of zussen dat je hebt, als je eigen positie in de kinderrij, een grote invloed kan hebben op de financiële steun die je van je ouders krijgt.

TOM EMERY

 

> Lees het volledige artikel: demos-31-09-emery.pdf

KNAW Logo
Cookie consent
This website makes use of third party cookies for traffic analysis. Privacy statement.