Intelligente mensen leven langer

27 oktober 2016 | DEMOS jaargang 32, nummer 9 - October 2016
Mensen met een hoger opleidingsniveau hebben een betere gezondheid en een hogere levensduur. Dit geldt ook voor de relatief egalitaire Nederlandse samenleving met haar toegankelijke gezondheidszorg. Het verschil in levensduur tussen universitair opgeleiden en degenen met uitsluitend basisonderwijs bedraagt zes à zeven jaar. Het verschil in aantal jaren in goed-ervaren gezondheid is zelfs zo’n 19 jaar. Hoewel de laatste jaren veel vooruitgang is geboekt in het ontwarren van de oorzakelijke verbanden tussen opleidingsniveau en gezondheid, is er nog steeds te weinig bekend over de mechanismen die verklaren waarom hoogopgeleiden gezonder zijn en langer leven.

Het verschil in levensduur tussen universitair opgeleiden en degenen met uitsluitend basisonderwijs bedraagt zes à zeven jaar. Het verschil in aantal jaren in goed-ervaren gezondheid is zelfs zo’n 19 jaar. Hoewel de laatste jaren veel vooruitgang is geboekt in het ontwarren van de oorzakelijke verbanden tussen opleidingsniveau en gezondheid, is er nog steeds te weinig bekend over de mechanismen die verklaren waarom hoogopgeleiden gezonder zijn en langer leven.

 

GOVERT BIJWAARD

 

> Lees het volledige artikel: demos-32-09-bijwaard.pdf

KNAW Logo
Cookie consent
This website makes use of third party cookies for traffic analysis. Privacy statement.