Keuzevrijheid in pensioen?

17 december 2014 | DEMOS jaargang 30, nummer 10 - november/december 2014
Het pensioenstelsel moet op de schop. De maatschappij vergrijst, de arbeidsmarkt wordt steeds flexibeler en de risico’s voor het pensioen komen steeds meer bij de deelnemer te liggen omdat de werkgever niet meer wil opdraaien voor alle premiestijgingen. Dat is de algemene tendens, maar in welke richting moet het pensioenstelsel veranderen?

HARRY VAN DALEN & KÈNE HENKENS

 

> Lees het volledige artikel: demos-30-10-vandalen.pdf

KNAW Logo
Cookie consent
This website makes use of third party cookies for traffic analysis. Privacy statement.