Langdurige zorg in Nederland: beleid en publieke opinie

28 januari 2016 | DEMOS jaargang 32, nummer 1 - januari 2016
Het Nederlandse langdurige-zorgbeleid is de laatste decennia flink veranderd. Er is sprake van een verschuiving naar een zorgmodel waarin de familie een grotere verantwoordelijkheid draagt dan voorheen, terwijl de verantwoordelijkheid van de overheid juist wordt beperkt. Deze ontwikkeling lijkt echter op gespannen voet te staan met hoe de Nederlandse bevolking daarover denkt.

THIJS VAN DEN BROEK

 

> Lees het volledige artikel: demos-32-01-vandenbroek.pdf

KNAW Logo
Cookie consent
This website makes use of third party cookies for traffic analysis. Privacy statement.